designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Perskaart

Sinds 2013 geeft de FLA een perskaart uit. Met een perskaart heb je als journalist veelal eenvoudiger toegang tot (internationale) evenementen en perspresentaties. In sommige landen mogen journalisten met een perskaart zelfs gratis reizen, krijgen zij korting in de horeca en/of eerder toestemming van de politie om zich achter bepaalde afzettingen te begeven. De Perskaart is strikt persoonlijk en is steeds een heel jaar geldig. Verlenging gebeurt op verzoek.

Leden die voor hun journalistieke werk gebruik willen maken van een Perskaart kunnen die aanvragen bij het bestuur.

De voorwaarden:

–  leden dienen minstens een jaar lid te zijn van de FLA en aan hun contributieverplichtingen te hebben voldaan.

–  leden dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en/of hun domicilie in Nederland te hebben.

–  de perskaart dient uitsluitend gebruikt te worden voor de uitoefening van het vak als freelance auteur.

–  bij de aanvraag van de perskaart dient de aanvrager aan te geven waarom hij de kaart aanvraagt en waarvoor hij deze wil gebruiken.

–  verlies of diefstal van de perskaart dient per omgaande te worden gemeld aan het bureau van de FLA.

–  bij signalen van misbruik van de perskaart behoudt het bestuur van de FLA zich het recht voor de kaart in te trekken. Bij ernstig misbruik kan het bestuur van de FLA het lidmaatschap van de houder intrekken.

–  het bestuur van de FLA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik van de perskaart. 

Lees hier het Reglement Perskaart.

 

Voorbeeld Perskaart2