designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Juridisch advies

De FLA ondersteunt freelance journalisten bij vragen over auteursrecht, contracten, onderhandelingen en ondernemerschap zodat zij goed geïnformeerd kunnen opkomen voor hun belangen.

Heb je behoefte aan advies over een contract? Heeft iemand zonder toestemming je werk gebruikt? Betaalt een opdrachtgever niet? Dan kan je contact opnemen met Annemarie van Toorn, de coördinator van de FLA. Ze kan je telefonisch te hulp staan; je kunt ook een afspraak maken om langs te komen.

Voor complexere juridische zaken kun je als FLA-lid een beroep doen op de Stichting Rechtshulp Auteurs.

Incasso
Als je opdrachtgever niet reageert op betalingsherinnering en aanmaning kan je als FLA-lid gebruik maken van de incassodienst van Van der Velde van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders.

Voorbeeldbrieven van een betalingsherinnering (mèt betalingstermijn) en van een laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald) vind je hier. Als daar niet op wordt gereageerd dan kan bij de SRA een aanvraag worden ingediend om de deurwaarder in te zetten. Bekijk hier de toelichting voor een aanvraag.

De aanvragen worden door de SRA- bureaumedewerker afgehandeld. Dit betekent dat er geen rechtstreeks contact nodig is tussen de deurwaarder en  auteur. U kunt uw aanvraag mailen naar: [email protected]