designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Belangenbehartiging

De FLA behartigt de belangen van haar leden op verschillende manieren. 

Juridische bijstand

De FLA biedt ondersteuning bij conflictsituaties en wil de onderhandelingspositie van freelancers verstevigen. Het professionele bureau staat hiervoor garant. Stichting Rechtshulp Auteurs is er voor de juridische acties.

Lobby

Met het oog op de behartiging van de collectieve belangen van de leden haalt de FLA de banden verder aan met verwante organisaties, politici en andere beleidsmakers, benadert die actief en genereert publiciteit voor de belangen van freelancers.

Auteursrecht

Het auteursrecht verkeert in zwaar weer. Door de razendsnelle technische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert ook de mediaconsumptie ingrijpend. Daardoor lijkt het auteursrecht voor sommigen verouderd en pleiten zelfs gevestigde partijen voor drastische beperking van de rechten van de maker. Beperking van de duur van het auteursrecht en onderscheid tussen commercieel- en niet-commercieel hergebruik zijn funest voor de juridische en economische positie van freelancers. Tegen voorstellen in die richting neemt de FLA krachtig stelling, zowel via haar eigen kanalen als via de VSenV en het Platform Makers.

Platform Makers

De FLA heeft zich als afdeling van de VSenV aangesloten bij het Platform Makers: een samenwerkingsverband van organisaties van schrijvers, vertalers, acteurs, ontwerpers, illustratoren, regisseurs, musici en componisten dat bij publiek en politiek aandacht wil vragen voor het belang van een sterk auteursrecht.

Stichting Lira

FLA-leden kunnen zich aansluiten bij auteursrechtenorganisatie Stichting Lira. Lira maakt afspraken met uitgevers over de afdracht van geld aan journalisten en schrijvers. Dit geldt voor papieren producties, maar ook voor artikelen die online gepubliceerd worden. Voor freelancejournalisten, die voor hun inkomsten vaak mede afhankelijk zijn van online publicaties, zijn hun ‘digitale rechten’ van groot belang. De freelance journalist kan in het aansluitingscontract kiezen of hij of zij die zelf wilt uitoefenen of dat liever overlaat aan Lira.

Belangrijk om daarbij te weten is dat Lira alle aan haar overgedragen en bij volmacht verleende rechten uitsluitend zal uitoefenen voor collectieve rechtenverlening. Het gaat daarbij om exploitaties waarvoor een freelancer zelf niet, of alleen met veel moeite, een vergoeding zou kunnen incasseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan optreden tegen grootschalige inbreuken, zoals bij het Google Book Settlement, maar ook aan digitaliseringsprojecten in de culturele erfgoedsector en bijvoorbeeld de mogelijke invoering van een collectieve regeling voor de ‘uitlening’ van e-books door bibliotheken. De FLA overlegt met het bestuur van Stichting Lira over de effectiviteit en efficiëntie van het collectieve rechtenbeheer.

Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht int de gelden die bedrijven en instellingen moeten betalen als zij kopieën maken van auteursrechtelijk beschermd werk en keert die uit aan de rechthebbenden, onder meer via Lira. Bij de samenstelling van het Algemeen Bestuur van Reprorecht heeft de FLA het recht van voordracht voor een auteur uit de sectie Publiekstijdschriften. De belangrijkste aandachtspunten voor deze vertegenwoordiger zijn en blijven de opbrengst van de heffingen en de zorg om de overhead van de stichting.

Opleidingsfonds Publiekstijdschriften

Een vertegenwoordiger van de FreeLancers Associatie heeft zitting in de Commissie Opleidingsfonds Publiekstijdschriften. Dat fonds beheert en besteedt geld dat bestemd is voor de opleiding van (freelance) journalisten en (hoofd)redacties van publiekstijdschriften. Zo organiseert het fonds in september de ‘expeditie bladenmaken’ en dit najaar voor het eerst ook een speciale dag voor freelancers en hoofdredacties.