designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Digitaal plagiaat

Op het internet vindt, al dan niet bewust, schending van het auteursrecht plaats. Dit wordt ook wel plagiaat of inbreuk genoemd. Dit kan variëren van het overnemen van een heel artikel op een weblog zonder bronvermelding tot het zonder toestemming publiceren van (delen) van auteursrechtelijk beschermde teksten.

Voor veel schrijvers is niet-geautoriseerde digitale door- of herplaatsing een doorn in het oog. Zij zijn niet bekend met elektronische publicaties van hun werk en als zij deze toevallig tegenkomen weten zij vaak niet hoe te reageren. Lira helpt u graag op weg wanneer u, uit eigen naam, actie wilt ondernemen tegen plagiaat en andere vormen van inbreuk.

Lees het Lira stappenplan bij online inbreuk of plagiaat.