designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Missie

FLA – Voor ondernemende journalisten
De missie van de FLA is om de creatief ondernemende journalist zijn werk te kunnen laten doen, eraan bij te dragen dat de voorwaarden voor goed ondernemerschap gewaarborgd blijven en de positie van deze vrije schrijver te versterken.

Hart voor het vak
De journalisten die lid zijn van de Freelancers Associatie (FLA) zijn ondernemend, ambitieus, hebben hart voor hun vak en willen een faire prijs voor hun werk betaald krijgen. Ze kennen ook hun waarde voor de media waarin ze publiceren en willen weten hoe ze kunnen optreden wanneer een opdrachtgever er met hun verhaal vandoor gaat, bijvoorbeeld door het zonder toestemming door te verkopen aan derden. Voor deze ondernemende journalist is de FLA de aangewezen beroeps- en belangenorganisatie.

Creatief en onderscheidend
De ondernemende journalist en de FLA kiezen voor elkaar omdat ze geen onderdeel van een kudde willen uitmaken. Ze hebben oog voor wat de journalist uniek maakt: zijn eigen creativiteit. Dat is immers het enige artikel dat je werkelijk verhuurt, verkoopt en ter beschikking stelt. En dat is iets heel waardevols.

Multimediale verteller
De ondernemende journalist is een vrije schrijver die ook in het internettijdperk zijn mannetje staat. Vrije schrijvers kunnen dus ook cameralieden zijn die een goed verhaal kunnen opschrijven of webloggers die een website tot grote hoogte weten op te stoten met hun teksten, al dan niet begeleid door eigen beelden, muziek of stem. Een ondernemende journalist wil zich thuis voelen in een wereld die steeds multimedialer wordt.

Vaardigheden aanscherpen
De FLA ondersteunt de ondernemende journalist bij de uitoefening van zijn vak, inhoudelijk en praktisch.  De FLA organiseert daarvoor regelmatig workshops, masterclasses en trainingen, van smartphonejournalistiek tot onderhandelingsvaardigheden, van tips voor werken in het buitenland tot interviewtechnieken, en altijd staat er een journalist met een reputatie en veel kennis van zaken uit het veld voor de klas. Leden kunnen bovendien voor een periode van 6 maanden een beroep doen op een mentor.

Perskaart
De FLA heeft een eigen perskaart, voor die leden die daar behoefte aan hebben.

Algemene voorwaarden
De FLA heeft Algemene Voorwaarden opgesteld die specifiek zijn toegespitst op het werk en de werkrelaties van de ondernemende journalist.

Samen in het netwerk
De FLA heeft een netwerk van geestverwante branchegenoten, en zorgt ervoor dat die elkaar ook regelmatig in een goede sfeer kunnen ontmoeten: om te netwerken, om kennis en ervaringen uit te wisselen, om ideeën op te doen.

Advies en steun
De FLA biedt juridisch en zakelijk advies op alle mogelijke facetten van het vak van de ondernemende journalist: hoe ga je om met vreemde clausules in contracten, wat te doen met verzekeringen, waar teken je wel of niet voor? En nog veel meer.

De ondernemende journalist kan – als het dan toch een keer misgaat – rekenen op steun van de beste juristen in het vak, speciaal toegespitst op de kwesties waar ondernemende journalisten mee te maken kunnen krijgen: contractbreuk, auteursrechtenschendingen, wanbetalers.

Unieke stem in de collectiviteit
De FLA geeft de ondernemende journalist waar nodig een stem in collectieve onderhandelingen, waarin zij als partner en collega samen optrekt met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Lira.

Creatieve uitwisseling
De ondernemende journalist is niet alleen lid van de FLA, maar automatisch ook van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), de koepel waaronder scenarioschrijvers, toneelschrijvers, letterkundigen, vertalers en educatieve auteurs van Nederland zich hebben verenigd

De ondernemende journalist die lid is van de FLA is boven alles een Creatief Ondernemer.