designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Petra Wolthuis

Voorzitter | Petra Wolthuis studeerde in 1993 af aan de Academie voor de Journalistiek in Tilburg. Sinds die tijd is zij werkzaam als freelance journalist. Haar verhalen zijn in de loop van de jaren verschenen in diverse kranten en tijdschriften zoals Trouw, Gezondgids, Familias, Metro, Esta en Psychologie Magazine. Sinds 2003 doceert ze wekelijks het vak Journalistiek Schrijven aan de UvA en geeft ze diverse workshops.