designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Over ons

Missie

FLA – Voor ondernemende journalisten
De missie van de FLA is om de creatief ondernemende journalist zijn werk te kunnen laten doen, eraan bij te dragen dat de voorwaarden voor goed ondernemerschap gewaarborgd blijven en de positie van deze vrije schrijver te versterken.
(meer…)

Resultaten


De FLA is in februari 1999 opgericht door freelancers die een front wilden vormen tegen uitgever PCM. Aanleiding was de ongevraagde en onbetaalde herpublicatie van hun werk op internet en in databases. Door deze actie zag PCM zich in het voorjaar van 2002 gedwongen 2,3 miljoen euro schadevergoeding aan freelancers uit te betalen
De FLA heeft in 1999 het initiatief genomen tot het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de sociaal-economische positie van freelancers. Als vervolg op het onderzoek van de Universiteit van Tilburg werkte de FLA actief mee aan onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Antwerpen in 2009 en aan een afstudeeronderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in 2011. Daardoor kunnen freelancers en beleidsmakers terugvallen op betrouwbare feiten en cijfers over het bestaan als freelancer.
Na jaren overleg is het de FLA gelukt bij LIRA gunstige voorwaarden te bedingen voor de aansluiting van freelancers. Met het nieuwe aansluitingscontract kunnen vergoedingen voor digitale verspreiding nu centraal worden geregeld en wordt er geen verschil meer gemaakt tussen literair- en journalistiek werk. Dat werd tijd, want in de praktijk beperken zelfstandige auteurs zich zelden meer tot één genre.
In februari 2010 organiseerde de FLA samen met de VVL een uitverkocht symposium over nieuwe verdienmodellen voor schrijvers. Sprekers waren onder meer Oscar Kneppers (Bright, Rockstart), Patrick van der Pijl (Business Model Generation), Anouk Binkhuysen (Quick Brown Fox) en Bert Vegelien (books2download).
We organiseerden succesvolle workshops op het gebied van personal branding, leveringsvoorwaarden, consultancy voor beginners, VAR-aanvraag en sociale media. Nieuwe spraakmakende events staan op de agenda.
De FLA heeft een belangrijke inhoudelijke inbreng gehad bij de totstandkoming in 2010 van het SER-advies over zelfstandige ondernemers. De FLA maakte duidelijk dat freelancers in de media geen gemankeerde werknemers zijn maar ondernemers die een unieke bijdrage leveren aan de economie en cultuur.
Mede dankzij de lobby van de FLA heeft de Minister van Justitie eind 2009 na jaren talmen een voorontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd om het auteurscontractenrecht te regelen.
Dankzij de inspanningen van de FLA hebben freelance journalisten een eigen stem in het bestuur van de Stichting Reprorecht waar jaarlijks tot 25 miljoen euro aan inkomsten wordt verdeeld uit wettelijke heffingen op het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk
De FLA heeft de afgelopen jaren stelselmatig geprotesteerd tegen oneerlijke inkoopvoorwaarden van mediabedrijven. Als dat al niet leidde tot een directe versterking van de positie van de freelancer, dan kon wel worden vastgesteld dat er altijd onderhandelingsruimte is voor auteur en redactie. Niet alleen over vergoedingen maar ook over hergebruik van geleverde teksten.

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering en steeds voor de duur van 2 jaar aangesteld, met een maximaal aantal van drie termijnen.
(meer…)
Bureau

Bureau

Het bureau van de FLA is gevestigd in het Van Deysselhuis, het pand van de Vereniging voor Schrijvers en Vertalers (VSenV). Daar deelt het de kantoren met de Vereniging van Letterkundigen (VVL), het Netwerk Scenarioschrijvers en de Vereniging voor Educatieve Auteurs (VvEA). (meer…)

Contact

Het bureau van de FLA is gevestigd in het Van Deysselhuis, het pand van de Vereniging voor Schrijvers en Vertalers (VSenV). Daar deelt het de kantoren met de Vereniging van Letterkundigen (VVL), het Netwerk Scenarioschrijvers en de Vereniging voor Educatieve Auteurs (VvEA).
Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH  Amsterdam
T: 020 624 08 03 (ma t/m vr van 09.30 tot 16.30)
E: [email protected]
Het bureau is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 & 16.30 uur.