designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Aanbieding: FLA geeft ledenkorting op Kritt

Aanbieding: FLA geeft ledenkorting op Kritt

1/01 - Speciale aanbieding voor leden: de FreeLancers Associatie (FLA) heeft een forse korting geregeld op Kritt, een website-dienst die zich speciaal richt op journalisten. Voorwaarde is dat er voor 1 september twintig leden meedoen.  
 “Kritt is een netwerk voor journalisten”, vertelt Bart Driessen, zelfstandig webdesigner en bestuurslid van Stichting Autres Directions, dat samenwerking tussen creatieve disciplines initieert. Ook Kritt valt daaronder. “Zelf je website maken is lastig en veel werk. Een eigen website laten bouwen is voor de meeste journalisten te duur. Kritt is een betaalbare oplossing die heel eenvoudig te gebruiken is. Naarmate Kritt verder groeit kunnen we het netwerk meer bieden.”
Korting van 50%
De FLA heeft in overleg met Kritt een speciale ledenactie geregeld. Als 20 of meer FLA-leden vóór 1 september 2016 kiezen voor een Kritt-website, krijgen ze allemaal 20% korting op het abonnementsgeld (dat is 200 euro i.p.v. 250 euro per jaar). Daarbij krijgen ze bovendien 50% korting op het instapgeld (125 euro i.p.v. 250 euro).
“We denken dat dit een goede aanbieding is voor journalisten die graag een goede eigen website hebben maar daar zelf de tijd of technische kennis voor missen”, zegt FLA-bestuurslid Janneke Juffermans. “Kritt is een enorm gebruiksvriendelijk systeem. Bovendien biedt dit abonnement doorlopende service, met updates van het systeem, aanpak van bugs en ook meedenken over het ontwerp en extra features.”
Gratis workshop
FLA en Kritt organiseren samen een gratis workshop waar Driessen het systeem nader komt toelichten en vragen beantwoordt. Zodra de 20 deelnemers zijn gehaald, organiseren FLA en Kritt een tweede avond waar intekenaars worden begeleid met het activeren van hun account en het inrichten van hun website. Aan het einde van de bijeenkomst gaan de deelnemers met een werkende website naar huis.
Tarief omlaag? Korting blijft!
Als Kritt verder groeit, gaat op termijn mogelijk het abonnementstarief per lid omlaag. Mocht dit gebeuren, dan blijft de korting van kracht voor FLA-leden die deze zomer gebruik maken van de actie. Mocht het Kritt-tarief dus op termijn verlaagd worden, dan blijven deze leden een korting van 20% houden op dit verlaagde tarief.
FLA-leden die gebruik willen maken van de Kritt-aanbieding, kunnen contact opnemen met het verenigingsbureau in het Deysselhuis: 020-6240803 of [email protected].
Meer weten? Kijk op www.kritt.nl.

 
Modelovereenkomst voor redactiemedewerkers beschikbaar

Modelovereenkomst voor redactiemedewerkers beschikbaar

1/01 - Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op de eigen website een modelovereenkomst voor journalisten gepubliceerd die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het gaat om de modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen’.
Modelovereenkomsten zijn de vervangers van de VAR, die sinds 1 mei 2016 niet meer geldig is. Er is veel kritiek op de nieuwe wet Deregulering Bepaling Arbeidsrelaties (DBA), waar deze verandering deel van uitmaakt, maar zzp’ers en hun opdrachtgevers moeten er uiteindelijk wel aan voldoen.
De FLA heeft zich samen met onder meer NUV en NVJ stevig verzet tegen de wet DBA, maar strijdt tegelijkertijd voor goede modelovereenkomsten voor journalisten nu de wetgeving een feit is. De nu vrijgegeven modelovereenkomst van het NUV wordt gesteund door de FLA.
Formeel dienen modelovereenkomsten te worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In dit geval is dat nog niet gebeurd, maar de NUV laat weten dat deze modelovereenkomst al wel is goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit wil zeggen dat hij voldoet aan de eisen van de wet DBA.
De modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen’ is hier te downloaden.
Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

1/01 - ‘Taskforce Persgroep’, bestaande uit de NVJ, NVF, DuPho, BNO, FLA en ondersteund door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright heeft vrijdag 15 juli besloten de algemene voorwaarden voor freelance journalisten van De Persgroep door de rechter te laten toetsen. De wet biedt hen daartoe de mogelijkheid in een speciale procedure bij het gerechtshof Den Haag.
In deze procedure toetst het hof op verzoek van een belangenorganisatie in abstracte zin of bepalingen uit de algemene voorwaarden van De Persgroep onredelijk bezwarend zijn voor freelancers. Zo’n abstracte toetsing betekent toetsing met het oog op gebruik van zo’n beding in algemene voorwaarde in het algemeen. Als het hof bijvoorbeeld bepaalt dat de exclusiviteit van de licentie onredelijk bezwarend is omdat die exclusiviteit is opgenomen in de algemene voorwaarden en niet in een akte zoals de wet voorschrift (een akte is een schriftelijk stuk met je handtekening eronder), dan geldt dat in het algemeen. Zo’n uitspraak kan dus ook effect hebben voor algemene voorwaarden van andere uitgevers die een exclusiviteitsbepaling bevatten.
Tarieven
Omdat het hof alleen in het algemeen kan oordelen of een bepaling onredelijk bezwarend is – de abstracte toetsing –  kunnen niet alle bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Zo is bijvoorbeeld de bepaling over het honorarium (10.1) alleen concreet te toetsen. Of het basistarief van 13 cent per woord, of de vergoedingen zoals die voor foto’s en illustraties worden betaald, een billijke vergoeding bevatten zoals bedoeld in het auteurscontractenrecht (artikel 25c lid 1 Auteurswet), kan dus niet door het hof worden getoetst. De wet geeft een individuele freelancer wel de mogelijkheid om die vraag in een gewone procedure voor te leggen aan een reguliere rechter. Voor zo’n procedure kunnen freelancers contact opnemen met de advocaten en juristen van de NVJ, NVF, DuPho, BNO of FLA.
Tijdpad
Eind van de zomer, nadat de voorbereiding van de rechtszaak is afgerond, beslist de Taskforce definitief welke bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgebracht aan De Persgroep en is de rechtszaak aanhangig. Die zal de nodige tijd in beslag nemen, een uitspraak is er op z’n vroegst volgend jaar. De Taskforce zal de komende maanden op deze site verder berichten over de voortgang.
Taskforce verzet zich tegen voorwaarden Persgroep

Taskforce verzet zich tegen voorwaarden Persgroep

1/01 - Taskforce Persgroep, bestaande uit FLA, BNO, DuPho, NVF, NVJ en collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright, bespreken op vrijdag 15 juli een actieplan om de Algemene Voorwaarden van de Persgroep aan te vechten.
De stap naar de rechter kan pas worden gezet nadat de aangepaste Algemene Voorwaarden bij de freelancers van de Persgroep kenbaar zijn gemaakt. Dit is op 1 juli gebeurd. De FLA wees de Algemene Voorwaarden onmiddellijk af. Samen met de andere partijen is de Taskforce opgericht in augustus 2015 om samen sterker te staan.
In augustus 2015 is de Taskforce Persgroep opgericht, nadat de FLA, NVJ en DuPho in juli een eerste verkennend gesprek hebben gevoerd met de Persgroep over aanpassing van de algemene voorwaarden die in mei bekend werden gemaakt. Naar aanleiding van dat overleg werd de Taskforce opgericht. Deze  bestaat uit de volgende partijen: FLA, BNO, DuPho, NVF, NVJ en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright. Een groot deel van de leden en aangeslotenen van deze organisaties werkt als zelfstandige voor de Persgroep en wordt geraakt door de algemene voorwaarden. De organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen.
Samen sterker tegen voorwaarden Persgroep
De alliantie is gesloten om samen sterker te staan. Inzet van de Taskforce is een dossier op te bouwen en een rechtszaak voor te bereiden. Op 24 december 2015 heeft de Taskforce Persgroep  formeel in kennis gesteld van de inhoudelijke bezwaren tegen de Algemenen Voorwaarden en uitgenodigd voor overleg, zoals de wet voorschrijft.
De Persgroep heeft schriftelijk gereageerd en te kennen gegeven dat zij in overleg wilde treden met de Taskforce. Voorwaarde voor een reële kans van slagen van zo’n overleg is dat beide partijen in vertrouwen met elkaar kunnen spreken. Dit betekent dat partijen niet naar buiten treden. Kortom, radiostilte.
De afgelopen maanden hebben partijen overlegd. Op een paar punten is de Persgroep de Taskforce tegemoet gekomen en zijn de algemene voorwaarden aangepast. Bijvoorbeeld op het punt van de licentie. Beeldmateriaal mag enkel in combinatie met redactionele kopij van de Persgroep worden hergebruikt en verstrekt aan derden. Voor iedere bijdrage geldt dat daarvoor de instemming van de hoofdredacteur vereist is. Deze extra voorwaarden zijn een verbetering ten opzichte van de oude licentie waarvoor deze vereisten niet golden.
Uiteraard is de Taskforce nog steeds niet tevreden met de ruime omvang van de licentie en de eenmalige vergoeding die daar tegenover staat. Op dit cruciale punt verschillen partijen fundamenteel van mening. Dat geldt ook voor het verkapte non-concurrentiebeding, dat mogelijk in strijd is met de nieuwe Wet DBA en met de exclusieve licentie dat in strijd is met het Auteurscontractenrecht.
Algemene Voorwaarden onder druk aangepast

De stap naar de rechter kan pas worden gezet nadat de aangepaste Algemene Voorwaarden van de Persgroep bij de freelancers van de Persgroep kenbaar zijn gemaakt. Dit is op vrijdag 1 juli jongstleden gebeurd.
De partijen kunnen zich goed voorstellen dat het lijkt alsof de FLA, NVJ, NVF  en DuPho niets hebben gedaan de afgelopen maanden. Dat is niet het geval. De FLA, NVJ, NVF en DuPho hebben de eerste verplichte stappen naar een juridische procedure vorig jaar al in gang gezet. Op vrijdag 15 juli komt de Taskforce weer bijeen. Wij zullen daar wederom over berichten via onze websites.
De komende tijd zal, indien mogelijk, elke stap die de Taskforce zet worden gecommuniceerd via de verschillende kanalen. Freelance-leden werkzaam bij de Persgroep zullen zo direct mogelijk worden geïnformeerd via e-mail, maar moeten uiteraard wel rekening houden met eventuele juridische beperkingen. Ideeën over het communiceren met de achterban zijn van harte welkom.
Het geluk van Limburg winnaar Brusseprijs 2016

Het geluk van Limburg winnaar Brusseprijs 2016

1/01 - Marcia Luyten heeft de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek gewonnen. Dit heeft juryvoorzitter Judith Koelemeijer zojuist bekendgemaakt in een speciale uitzending van NOS Met het Oog op Morgen vanuit Studio Desmet te Amsterdam. Luyten ontvangt de prijs van €10.000 voor haar boek Het geluk van Limburg (De Bezige Bij).
De jury (Judith Koelemeijer, Hans Goossen en Greta Riemersma) verkoos Het geluk van Limburg uit een recordaantal van 173 ingezonden boeken. In Het geluk van Limburg beschrijft Marcia Luyten de opkomst en ondergang van de Limburgse steenkoolindustrie, het leven in de mijnkolonie én het persoonlijke verhaal van Jack Vinders: dwarse telg uit een mijnwerkersgeslacht die zelf géén kompel werd, maar leraar en zanger.
Volgens de jury heeft Marcia Luyten op bewonderenswaardige wijze het persoonlijke levensverhaal van Vinders verbonden met het grotere maatschappelijke verhaal van de Limburgse mijnstreek: ‘Het ‘kleine’ en het ‘grote’ verhaal versterken elkaar steeds opnieuw. Een voorbeeldig journalistiek boek, waarin alle mogelijkheden van het genre ten volle worden benut … Een overtuigende winnaar.’
Lees hier het volledige juryrapport.
De overige genomineerden waren:
Montasser AlDe’emeh en Pieter Stockmans, De Jihadkaravaan. Reis naar de wortels van de haat (Lannoo)
Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever (Van Oorschot)
Tjerk Gualthérie van Weezel, De bekentenis. Hoe de handel in derivaten Vestia aan de afgrond bracht (Nieuw Amsterdam)
Chris de Stoop, Dit is mijn hof (De Bezige Bij)
De laatste drie winnaar van de Brusseprijs zijn:
Hans Goossen en Theo Sniekers, El Rey. Van jager tot prooi (2015)
Marcel van Engelen, Het kasteel van Elmina. In het spoor van de Nederlandse slavenhandel in Afrika (2014)
Wilfred Scholten, Mooie Barend. Biografie van B.W. Biesheuvel 1920-2001 (2013)
Nieuw bestuur voor Freelancers Associatie

Nieuw bestuur voor Freelancers Associatie

1/01 - Het bestuur van de Freelancers Associatie (FLA) is vernieuwd. Petra Wolthuis is de nieuwe voorzitter, Jeroen Mirck gaat aan de slag als penningmeester en Muriel Van Peteghem is de nieuwe secretaris. Behalve Van Peteghem treden ook Roos Wouters en Katja Keuchenius toe tot het bestuur. Wolthuis en Mirck deden dat al vorig jaar, samen met Janneke Juffermans.
Zaterdag 18 juni 2016 nam het FLA-bestuur op de jaarlijkse ALV in De Balie afscheid van twee ervaren collega’s: voorzitter Christel Jansen en penningmeester Tanja Lemmens. Het nieuwe bestuur is hen zeer erkentelijk voor de plezierige samenwerking en de zorgvuldige overdracht van vaak stevige dossiers.
De verversing van het bestuur valt samen met de bestuurlijke vernieuwing van koepelorganisatie VSenV (Vereniging van Schrijvers en Vertalers), waar de FLA onderdeel van uitmaakt. De VSenV besloot op dezelfde zaterdag met ingang van 2017 een andere naam te gaan voeren: Auteursbond. Onder deze nieuwe koepelnaam zal de FLA opereren als de sectie Freelance Journalisten.
De FLA blijft zich inzetten voor juridische ondersteuning, kennisontwikkeling en het auteursrecht van zelfstandige journalisten. Volgend voorjaar organiseert het bestuur een grote conferentie over de waarde van journalistiek, juist in deze tijden van economische en ideologische tegenwind. Daarnaast blijft de FLA actief op lopende dossiers zoals ReproRecht, Lira en de wet DBA.

FLA-bestuur: Muriel Van Peteghem, Roos Wouters, Jeroen Mirck en Petra Wolthuis. Op de foto ontbreken Janneke Juffermans en Katja Keuchenius.
Bereikbaarheid Lexis Nexis voor FLA-leden

Bereikbaarheid Lexis Nexis voor FLA-leden

1/01 - Speciale mededeling voor FLA-leden die een abonnement hebben op Lexis Nexis. De Freelancers Associatie biedt de eigen leden deze dienst met korting aan. Er bestaat verwarring over de toegang tot de site van Lexis Nexis. Dit gaat als volgt: meld je aan met je leden-code op de FLA-site en links onderaan de pagina kun je doorklikken naar Lexis Nexis. Voor deze dienst is dus geen aparte code nodig.
Lees hier meer over de speciale FLA-aanbieding voor Lexis Nexis.
Voor € 35,00 toegang tot LexisNexis tot het einde van het jaar!

Voor € 35,00 toegang tot LexisNexis tot het einde van het jaar!

1/01 - LexisNexis
De online krantenkiosk LexisNexis is een onmisbare bron voor (freelance) journalisten. Het online archief biedt aan alle leden van de FreeLancers Associatie (FLA) voordelig toegang tot bijna alle Nederlandstalige artikelen van nationale en regionale kranten, tijdschriften en nieuwssites van de afgelopen 30 jaar. Dagelijks verschijnen nieuwe publicaties.
Voordelig toegang
De FLA biedt haar leden van 1 juni tot en met 31 december 2016 voor €35,00 toegang tot het archief (omgerekend is dat € 5,00 per maand). Het betreft een pilot tussen LexisNexis, de NVJ en de VSenV/FLA. Ook andere leden van de VSenV kunnen gebruik maken van dit aanbod.
Het is de intentie van LexisNexis, de NVJ en de VSenV/FLA om de samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.
Aanmelden
Om gebruik te maken van dit aanbod moet je eerst inloggen op de website van de FreeLancers Associatie. Vervolgens klik je op LexisNexis en kun je je abonneren op de dienst. Na ontvangst van de betaling via iDEAL wordt je account geactiveerd.
Heb je nog geen inloggegevens, vraag ze dan aan via ‘wachtwoord vergeten’ op de inlogpagina. Gebruik daarvoor het e-mailadres dat bij ons bekend is.
Andere leden van de VSenV die gebruik willen maken van bovenstaand aanbod kunnen een mail sturen naar [email protected] . Daarna ontvang je informatie over de inlog- en aanmeldprocedure.
Van VAR naar DBA: de precieze gevolgen moeten nog blijken

Van VAR naar DBA: de precieze gevolgen moeten nog blijken

1/01 - Op 18 mei heeft de VSenV een informatiebijeenkomst georganiseerd over de afschaffing van de VAR en de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), en de gevolgen die dat kan hebben voor de beroepsuitoefening van schrijvers en vertalers. Over de wijze waarop de wet zal worden toegepast bestaat nog veel onduidelijkheid.
De Wet DBA is in de kern een simpele wet, omdat door de Belastingdienst alleen wordt gekeken of er sprake is van een arbeidsrelatie of een opdrachtovereenkomst. De praktijk is echter weerbarstig, want de omstandigheden waarin de inmiddels 1 miljoen ZZP-ers in Nederland hun werkzaamheden uitvoeren lopen sterk uiteen. De vraag is aan welke criteria je als zelfstandige moet voldoen om je veilig te wanen, en er zeker van te zijn dat je niet achteraf geconfronteerd zult worden met een naheffingsaanslag van de fiscus.
Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 18 mei, waarin de hoofdzaken die door de verschillende sprekers naar voren zijn gebracht worden verwoord. De sprekers waren: Jeroen Mirck (bestuurslid FLA/journalist), Miranda Maasman (jurist Nederlands Uitgeversverbond) en Danny Pieters (fiscaal adiviseur van NAHV Belastingadviseurs).
Danny Pieters en Dennis Ketelaars van NAHV belastingadviseurs hebben een presentatie gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de Wet DBA, en waar je als ‘ondernemer’ in de creatieve sector op moet letten.
Algemene ledenvergadering 18 juni 2016

Algemene ledenvergadering 18 juni 2016

1/01 - De algemene ledenvergadering van de VSenV an de afdelingen is op zaterdag 18 juni a.s. in de De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam.
Hierna vindt de jaarvergadering voor aangeslotenen van Stichting Lira plaats, van 15.30 tot 17.00 uur.
De dag wordt afgesloten met een feestelijk buffet voor alle aangeslotenen van Lira en de leden van de VSenV.
Dagindeling:
10.45 – 11.00 uur: inloop en ontvangst leden van de VSenV – Foyer links
11.00 – 12.15 uur: algemene ledenvergadering VSenV – Salon
12.15 – 13.00 uur: lunch – Foyer links
12.45 – 14.00 uur: vergadering Vereniging van Letterkundigen – Salon
13.00 – 14.00 uur: vergadering Vereniging van Educatieve Auteurs – Vergaderkamer 11
14.00 – 15.00 uur: vergadering Netwerk Scenarioschrijvers – Vergaderkamer 11
14.00 – 15.00 uur: afdelingsvergadering FreeLancers Associatie – Salon
15.00 – 15.30 uur: ontvangst Lira-aangeslotenen / pauze leden VSenV – Foyer links
15.30 – 17.00 uur: jaarvergadering Lira – Grote zaal
17.00 – 17.45 uur: culturele en sociale projecten, moderator: Tsead Bruinja – Grote Zaal
17.45 – 19.00 uur: borrel – Foyer
19.00 – 21.30 uur: feestelijk diner – Grote zaal

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39