designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Hokjesdenken II (update)

12/11 - Sinds de onafhankelijke commissie inkomstenbelasting en toeslagen (Van Dijkhuizen) in de tweede helft van oktober in een interim-rapport heeft voorgesteld om de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek af te schaffen, dreigen deze voorstellen onder het nieuwe kabinet aangenomen te worden. De pijn wordt weliswaar een heel klein beetje verzacht door de flat tax van (28%), maar wie al heel weinig omzet zal hier het meeste onder lijden. Zo komen mensen, die soms al onder de bijstandsnorm leven maar nog steeds hun eigen broek ophouden, in de bijstand.
Juist de schrijvende freelancer m/v (journalisten, schrijvers, vertalers, scenaristen, professionele bloggers en zij die anderszins van het geschreven woord leven) die met heel weinig overhead zijn inkomen puur uit creatieve arbeid moet halen, heeft vaak maar een kleine omzet. Van wat er na aftrek van de kosten voor levensonderhoud overblijft, moet hij zelf zijn oudedagsvoorziening betalen. Als freelancers ziek zijn, moeten ze dat maar zien te overbruggen met een buffertje, want zelf verzekeren is onbetaalbaar. Maar dan moeten ze wel de kans krijgen om dat buffertje aan te leggen!
Hou me ten goede: freelancers zijn niet zielig. De meesten van hen hebben zelf voor dit onzekere bestaan gekozen. Vanwege het gevoel van autonomie, vanuit hun beroepstrots en hun eigenwijsheid. Het zijn creatieve mensen die vaak met kunst- en vliegwerk alsmede veel flexibiliteit hun hoofd boven water weten te houden in moeilijke tijden. Dat is ook hun kracht. Ze zouden het niet anders willen. Ze hebben absoluut geen zin in personeel, ze hoeven geen grote riskante investeringen en te doen en ze willen al helemaal geen nine-to-five job. Een freelancer is geen werknemer zonder baas, noch een ondernemer die een keten wil opbouwen.
De FLA wil de regering oproepen de freelancer m/v in zijn waarde te laten en de voorwaarden te scheppen waaronder deze zijn waardevolle bijdrage kan leveren aan een gezonde economie.
Komende week zal de FLA ook de Tweede Kamer benaderen om haar ongerustheid uit te spreken over de dreigende ontwikkelingen.
Jacqueline Zirkzee, voorzitter FreeLancers Associatie

Teleurgesteld over opstelling zelfstandigenkoepel PZO? Wij ook. Daarom zijn we eruit gestapt.

1/11 - We zijn nogal boos op de het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), omdat ze tot nu toe al weinig konden betekenen voor zelfstandige journalisten. En met hun uiterst milde reactie op het rampzalige nieuws van het afschaffen van de starters- en zelfstandigenaftrek, hebben ze het helemaal te bont gemaakt. Juist de kleine zelfstandige wordt van de nieuwe regeling de dupe.
Wij zullen doorgaan met het steunen van de goede zaak van de freelance journalist. Maar zonder de club te steunen die daar geen boodschap aan heeft.
Hier de mededeling van het bestuur van Vereniging van Schrijvers en Vertalers:
VSenV verlaat PZO
Het bestuur van de VSenV heeft besloten met ingang van komend jaar het collectieve lidmaatschap van het Platform Zelfstandige Ondernemers, PZO, te beëindigen. Belangrijkste argument daarvoor is dat de diensten die PZO aanbiedt onvoldoende blijken aan te sluiten bij de behoefte van de meeste leden van de VSenV.
http://www.vsenv.nl/news-detail/54/VSenV%20verlaat%20PZO.html

Hokjesdenken

1/01 - De onafhankelijke commissie inkomstenbelasting en toeslagen (Van Dijkhuizen) heeft op verzoek van het demissionair kabinet de voorlopige voorstellen voor de herziening van het belastingstelsel opgesteld, die vorige week naar buiten werden gebracht. Het eindrapport wordt in het voorjaar 2013 verwacht. In dit interim-rapport wordt onder meer voorgesteld om de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek af te schaffen. VNO-NCW en MKB Nederland, de Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers hebben hun verbazing en afkeuring al laten blijken. Doorgerekend betekent het afschaffen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek dat die bedragen (nu nog € 7280,- en € 2123,-) belast gaan worden met 38% inkomstenbelasting. Dit betekent een maandelijkse inkomstenderving van ongeveer € 300,- netto. Voor heel veel freelancers is dat een enorme hap uit hun inkomen. De vraag is of zij dan het hoofd nog boven water kunnen houden.
Wat wil de commissie nu eigenlijk? Dat deze mensen, die soms al onder de bijstandsnorm leven maar nog steeds hun eigen broek ophouden, in de bijstand komen? Welk doel is hiermee gediend?
Wie roept dat de freelancer dan maar een baan moet zoeken (het gebeurt!), weet kennelijk niets van het huidige economische klimaat. Even een remindertje – het is crisis, er heerst werkloosheid. O ja.
Een groot deel van de economie drijft op de inspanningen van freelancers, die geen recht hebben op WW, zelf de dagen dat ze ziek zijn overbruggen en die enthousiast en innovatief op zoek zijn naar alternatieve verdienmodellen wanneer het even tegenzit. Precies de mensen en de mentaliteit die dit land nodig heeft, dus. Daarbij is het freelancen ook een manier van leven voor velen, een waar ze voldoening uit putten en (terecht) status aan ontlenen. Hoe zonde en jammer zou het zijn wanneer deze dappere ‘vrije lansier’ uit het economische landschap zou verdwijnen.
De FreeLancers Associatie (FLA), onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, stelt zich op het standpunt dat de aftrek voor freelancers niet aangetast mag worden. Freelancers lopen risico, moeten tegenslagen kunnen opvangen en werken in hun eentje – een gering belastingvoordeel is maar een kleine tegemoetkoming in dit verband.
In de vele discussies blijkt dat een freelancer vaak gezien wordt als óf een gemankeerde werknemer, óf een ondernemer die werkgever zou moeten zijn, een nogal dwaze manier van hokjesdenken. Beoordeel de freelancer op zijn (haar) eigen merites, koester die bijdrage en stop ermee zijn (haar) soms wankele positie in deze lastige tijden te ondergraven.
Jacqueline Zirkzee, voorzitter FreeLancers Associatie

Workshop Smartphone journalistiek: ”Inspirerend”, “smaakt naar meer”

1/01 - “Smartphonejournalistiek?” Sommige deelnemers aan de FLA-workshop van 16 oktober jl. hadden vooraf geen flauw idee wat dat inhield. Toch deden ze mee, gedreven door gezonde journalistieke nieuwsgierigheid. En de meer doorgewinterde gebruikers van sociale media grepen hun kans.
Niemand had na afloop spijt van de deelname. ‘Inspirerend’, ‘smaakt naar meer’, klonk het onder andere. Workshopleider Wijbrand Schaap kon tevreden zijn: er komt een vervolg, zeker weten.
Wijbrand, zelf sinds 1993 actief ‘on line’ , daarnaast oprichter van het Cultureel Persbureau en bestuurslid van de FLA, viel meteen met de deur in huis: “Een stevige mind is belangrijker dan stevige artikelen”, was zijn (stevige) stelling. “Hoe sta jij in de wereld? Hoe vertel jij je verhalen?”
Geen van de -uitsluitend vrouwelijke – belangstellenden wist precies wat zij van de middag kon verwachten. Maar surprise, surprise: dat mocht iedereen zelf aangeven. En dus werd het een mengeling van praktische tips en weetjes, naast inspirerende toekomstperspectieven over wat er nu en straks mogelijk is en zal zijn. “Je hebt alle middelen in handen”, stelde Wijbrand vast, de gemoederen prikkelend. “Maar wat dóé je ermee? Daar gaat het om. Het is nuttig zo niet noodzakelijk, je talenten uit te breiden”. Hij beschreef de ontwikkelingen die we in de nabije toekomst mogen verwachten. “Wij, journalisten, worden verhalenvertellers waarbij we álle media gebruiken: boeken en foto’s met geluid, filmpjes op YouTube…” En ondertussen dient de ambitieuze journalist ook veel gebruik maken van sociale media zoals Twitter. “Leer wie je wel en niet moet volgen; je moet zelf duiding weten te geven. Als journalist heb je immers kennis van zaken?” Heel wat anders dan de opstomende ‘burgerjournalistiek’, zo meende hij. Ja maar, weerklonk het, óók heel anders dan b.v. de kwaliteit van de omroepen; daar konden freelancers toch niet tegenop? “Maak je niet druk om wat de omroepen doen”, suste Wijbrand. “Uit onderzoek blijkt dat ‘simpel’ tegenwoordig geloofwaardiger overkomt dan (te) ingewikkeld. Je hebt echt niet veel nodig.”
Monter ging een ieder aan de slag met apps als Audioboo, Huitsuite en Tweetdeck, waarbij de lamme zonder morren de blinde hielp en vice versa, met Wijbrand als steun in de rug. Associaties met gildes, meesters en gezellen roerden zich. Dit werkte heel wat praktischer dan dikke bijbels vol theorie. “Vergeet de hashtags niet!” riep Wijbrand tussen het ‘getwitter’ van de dames door, “en zóék ook via hashtags naar nieuws!”
Ja, de vrije schrijvers van nu moeten het meer dan ooit hebben van lef, initiatief, creativiteit en… samenwerking! Want: “de écht nieuwe journalistiek moet nog komen”, voorspelde Wijbrand. “Het coöperatiemodel klinkt misschien Middeleeuws; het is evenwel de toekomst!” Net wat iedereen al dacht: meestergildes!
Maar daarover in een volgende workshop.

Ideeën pikken – journalistieke corruptie?

23/09 - Freelance opdrachten bij elkaar sprokkelen is tegenwoordig een stuk lastiger dan toen ik net in de journalistiek begon. Als ik voorheen een origineel idee had, reageerden redacties vrijwel altijd positief en kreeg ik prompt het groene licht. In het ‘ergste’ geval ging zo’n opdracht vergezeld van de waarschuwing ‘no cure no pay’. Dat risico dorst ik wel te nemen en ik ben er nooit voor gestraft.
Maar nu? Nu kom ik een stuk moeilijker aan de bak. Sterker nog: mijn ideeën worden wel overgenomen, maar uitbesteden ho maar: de bladen willen er zelf mee aan de slag. En dat gaat soms met de meest doorzichtige smoezen gepaard.
Neem het moment, waarop de kranten meldden dat twee politieagenten onder ede hadden gelogen over het verloop van een arrestatie. Hun bedrog kwam aan het licht dankzij bewakingscamera’s die de gebeurtenis hadden vastgelegd. Niet de arrestanten, maar de agenten zélf bleken zonder reden fysiek geweld te hebben gebruikt.
IJsberg met een kleurtje
Naar aanleiding hiervan besloot ik de redactie van mijn favoriete krant te benaderen. Ik liet weten dat dit geval slechts het topje van een grote ijsberg was en stelde voor, in een artikel aan te tonen hoe binnen het politieapparaat deze corruptie-praktijken inmiddels schering en inslag zijn – ook in Nederland! “Niet alleen ik zelf, ook mijn kinderen en een aantal van hun vrienden beschikken over menig voorbeeld uit eigen ervaring”, betoogde ik. “Saillant detail: de meesten van hen hebben een kleurtje”.
Enkele dagen later werd ik teruggebeld. Interessant onderwerp, zei de journalist aan de andere kant van de lijn, maar dat verhaal kon ik uiteraard niet zelf schrijven. “Hoezo niet?” vroeg ik. Nou ja, een moeder? Dat kon toch never nooit een objectief verhaal worden? “Hangt er van af hoe professioneel de journalist is,” weerlegde ik. Nee zeg, alsjeblieft, wat zou de krant in godsnaam moeten met een ego-document? Ik weer: “Wie heeft het hier over een ego-document? In principe zou het kunnen; verhalende journalistiek is in, maar per se nodig is het niet. Ik kan de feiten ook neutraal vanuit de derde persoon presenteren.”
Ineens werd het onderwerp in de ogen van de eerst zo gretige journalist een stuk minder interessant. Had ik eigenlijk wel bewijzen voor mijn beweringen? “Daar gaat het nu juist om,” legde ik geduldig uit. “De politie kán alleen maar zo corrupt zijn dankzij het feit dat hun gedrag normaal gesproken niet op video wordt vastgelegd. Het gaat dus om persoonlijke getuigenissen.” Tja, dat was dan wel jammer, want als we nou objectieve bewijzen hadden… “Dan waren die casussen al bij de rechtbank beland”, verklaarde ik droogjes.
Mister Reporter beloofde me later terug te bellen om, zoals hij zei, mij de ruimte te geven ‘de zaken te laten bezinken’. In de tussentijd kon ik de betrokkenen dan alvast vragen of ze door hem geïnterviewd wilden worden. O, toch wel dus? Ik vroeg het. Het antwoord was helder. “Nee mevrouw Veenstra, we kiezen voor u. We gaan toch zeker niet in zee met een journalist die uw ideeën inpikt? Over betrouwbaarheid gesproken! Ideeën pikken is ook een vorm van corruptie.” [Emma Veenstra, bestuurslid FLA]
Vraag: heb jij als freelancer ook wel eens ervaren dat een ‘origineel’ verhaalidee door redacteuren werd overgenomen, zonder jou bij de uitvoering te betrekken? De FLA hoort het graag!

‘Rechten op digitaal krantenarchief netjes regelen met freelancers’

7/04 - Het Regionaal Archief Leiden moet alsnog tot een vergelijk zien te komen met de Stichting LIRA inzake de openbaarmaking van het digitale archief met regionale kranten. Het bestuur van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en het bestuur van de FreeLancers Associatie ondersteunen de oproep die een groep vooraanstaande freelancers daartoe vandaag heeft gedaan.
(meer…)

Freelancers in actie tegen Leids archief

7/04 - Negen freelance journalisten, onder wie Marjolijn Februari, Johannes van Dam, Cees Grimbergen en Frénk van der Linden hebben een manifest ondertekend waarin ze het Regionaal Archief Leiden oproepen met auteursrechtenorganisatie Lira in onderhandeling te treden om een billijke vergoeding vast te stellen en zo de weg vrij te maken voor een legaal toegankelijk digitaal archief. Eerder schreef freelancer Kees Schaepman daar op Villamedia de opiniebijdrage ‘Hergebruik kopij moet betaald’ over.

(meer…)

Ambitieuze Freelancers

1/01 - ‘Al-tijd onderhandelen, over elke clausule in het contract’, drukt journalist en auteur Linda Polman de deelnemers aan de workshop ‘Onderhandelen’ op het hart. Ze is zelf ook deelnemer, en deelt net als de anderen openhartig eigen ervaringen met onderhandelen. De conclusie aan het eind van de middag: wie goed doordrongen is van wat hij uitgever, krant of tijdschrift te bieden heeft, zit in een prima onderhandelingspositie. Zowel als het gaat over contracten als over honorarium.
De workshop Onderhandelen, op 22 juni, duurde een middag en bestond uit twee onderdelen. Kim van den Berg, van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) informeerde de pakweg vijftien aanwezige FLA-leden over algemene voorwaarden, zowel voorwaarden die je zelf kunt hanteren als voorwaarden waar uitgevers mee werken. Welke voorwaarden zijn geldend, hoe kun je je eigen voorwaarden uitgangspunt van de samenwerking met een opdrachtgever maken, en hoe stel je eigenlijk zelf je algemene voorwaarden op? interessant verhaal, dat na te lezen is op (het besloten deel van) de website van PZO*).
Blokkades
Daarna was het de beurt aan Fréderike Geerdink, freelance journalist, voormalig FLA-voorzitter en ervaren onderhandel-trainer. De focus lag niet op onderhandeltechnieken. Die kun je ook wel uit een boekje halen, en bovendien: voor je die in de praktijk brengt, is het zaak de blokkades in jezelf op te ruimen die effectief onderhandelen in de weg staan. Blokkades in jezelf? Ja: vraag een groep freelance schrijvenden maar eens waarom ze níet onderhandelen, en je hebt zo een hele lijst behoorlijke vastgeroeste vooronderstellingen verzameld. ‘Ze hebben geen budget’, bijvoorbeeld, of ‘Het is zo’n prestitieuze opdrachtgever’, of ‘Voor mij tien anderen’. Allemaal vooronderstellingen die niet kloppen, of op z’n mínst om te draaien zijn. Het blad heeft geen budget? Heb je als freelancer wél budget dan, om het blad voor te weinig geld content te leveren? Nee toch?
De ‘prestigieuze opdrachtgever’ is ook een interessant voorbeeld. Want een prestigieuze opdrachtgever, hoe is die eigenlijk zo prestigieus geworden? Door goeie journalistiek toch meestal, met belangrijke primeurs, diepgravende onderzoeksjournalistiek, spraakmakende interviews. En wie leveren al dat moois? Een heleboel freelancers – naast een enkele vaste redacteur natuurlijk 😉 Dus als in dat prestigieuze blad of die krant van naam publiceert, dan zegt dat iets over jou als freelancer. Namelijk dat je zo goed bezig bent en je zo onderscheidend hebt gespecialiseerd, dat blad of krant jou in het colofon wil en onder andere door jóuw verhalen zijn prestige behoudt. Dat je dus een prestigieuze freelancer bent. En daar zou geen fatsoenlijk honorarium tegenover staan omdat het een prestigieus medium betreft? Denkfoutje!
Haarscherp
En dat is niet louter een redenering om de freelancer moed in te spreken. Hoofdredacteuren bevestigen dat ze voor een goed verhaal geld over hebben. Frits Exter van Vrij Nederland zei het op de Conferentie Verhalende Journalistiek, Frank Poorthuis van HP De Tijd meldde het met nadruk op een bijeenkomst van onderzoeksjournalisten: als het idee goed is, valt er altijd te praten over het budget.
De kern van succesvol onderhandelen is daarmee haarscherp neergezet: wie weet wat hij waard is, heeft ijzersterke argumentatie in handen om een fatsoenlijk tarief en werkbare voorwaarden te bedingen!
*) FLA-leden zijn automatisch ook aangesloten bij PZO. Leden hebben van PZO inloggegevens gekregen om toegang te kijgen tot het besloten deel van de website.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39