designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Joris van Casteren: “Zonder humor kan ik niet schrijven.”

1/01 - Het was flink vol bij de FLA-workshop van Joris van Casteren op dinsdag 12 maart. In het souterrain van het Van Deysselhuis gonsde het op zeker moment ook van de verhaalideeën. Journalisten zaten groepjes bij elkaar te discussiëren over nieuwsfeitjes, daartoe aangespoord door de man die als bedrijver van Verhalende Journalistiek Lelystad op de kaart zette. (meer…)

Movies that Matter Festival 2013 presenteert: debat rond journalistieke dilemma’s in het digitale tijdperk

1/01 - Van donderdag 21 tot en met woensdag 27 maart a.s. vindt in Den Haag het Movies that Matter Festival weer plaats.
Dit internationale film- en debatfestival presenteert in en rond Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui (meer…)

Het vergt moed om op te komen voor je rechten

1/01 - Wat is er aan de hand in uitgeversland? Het lijkt alsof er een virus rondwaart dat alle toonaangevende redacties van kranten en tijdschriften aantast. Steeds meer schrijvende freelancers krijgen eenzijdige bepalingen voorgelegd over hun wijze van werken en beloning. (meer…)

Uitzondering op ‘driemaanden-norm’ Persgroep blijft mogelijk

1/01 - Afgelopen weken ontvingen de freelancers die schrijven voor Het Parool de volgende mail:
Vanaf 1 januari gaan we net als onder meer de Volkskrant en Trouw onze auteursrechten beter beschermen en meer mensen naar onze website leiden. Auxen, een bureau gespecialiseerd in auteursrecht, (meer…)

De term ‘burgerjournalistiek’ is een idiote term

19/12 - Email-interview met Cindy van Veen van de School voor Journalistiek in Utrecht. Voor een onderzoek naar ‘Burgerjournalistiek en hoe erg dat is’
Beste meneer Schaap, Ik heb een drietal vragen: (meer…)

Eerlijk Deel Festival: NMa moet zich richten op de echte kartels

1/12 - Met het Eerlijk Deel Festival gaf de NVJ op 27 november in Nieuwspoort de aftrap voor het ‘Jaar van de Freelancer’. Tariefbepaling vormde de rode draad van het programma. Want als de huidige trend zich voortzet, staat werken als zelfstandig journalist straks gelijk aan leven onder de armoedegrens. (meer…)

‘Sterke Verhalen’ van Ton van Dijk: Pietje Bell als journalist

28/11 - Onderzoeksjournalist Ton van Dijk schreef een boek over de kneepjes van zijn vak: ‘Sterke verhalen’. En sterk zijn ze – ijzersterk zelfs, en bovendien lekker weglezend, wat de spanning alleen maar ten goede komt. We kunnen Ton zonder overdrijving de ‘Pietje Bell’ van de journalistiek noemen, want zijn listen om De Waarheid te achterhalen gaan ver. (meer…)

Mei Li Vos(PvdA): “zzp’er die weinig verdient, hoeft ook niet veel pensioen.”

28/11 - Mei Li Vos, die zich in de periode dat ze niet voor de PvdA in de kamer zat sterk maakte voor de ZZP’ers, zit inmiddels weer in de kamer, en dus in loondienst. Dat heeft haar visie op vooral de kleine zelfstandige iets veranderd. Volgens haar bestaat in de dreigende plannen van het kabinet Rutte nog steeds een groot belastingvoordeel voor zelfstandigen, die met een klein inkomen maar 1800  euro belasting betalen, tegenover een vergelijkbare loonslaaf die 3200 zou moeten betalen.
Gezien de vele geschokte reacties op deze boude stelling, zijn wij benieuwd naar wat Vos allemaal wel en niet verdisconteert in dat bedrag. Maar gezien haar stelling dat een freelancer ook niet veel pensioen nodig heeft omdat die voor zijn 65ste ook al weinig verdiende, vermoeden we dat er selectief is gerekend. Heeft ze bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers al gauw het tienvoudige kost van die voor werknemers?
Als je zelfstandigen ziet als ondernemers, die zelf het risico lopen van het ondernemerschap dan is een zeker belastingvoordeel ook logisch. Hooguit kun je twisten over hoe groot dat fiscaal voordeel moet zijn.
Lees zelf:
http://freelancersassociatie.nl/wp-content/uploads/2012/11/Mei-Li-Vos-haat-ZZP.pdf

“Juist de ‘kleine’ freelancer, die het nu nog net redt, heeft het minste voordeel van de flat tax.”

14/11 - Deze brief is vandaag naar de 2e kamer gestuurd:
 
Afzender:
Bestuur van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV)
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
 
Aan:
De leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de Tweede Kamer;
De leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA den Haag
 
13 november 2012
Onderwerp: Zelfstandigenaftrek
Geachte dames en heren,
In de lawine van voorgenomen maatregelen en rekenmodellen, wil ik u namens de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) vragen om speciale aandacht voor de positie van de zzp’er, in casu de schrijvende freelancer, die met het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek onevenredig hard getroffen zal worden.
Wie is die freelancer nu eigenlijk? De ‘vrije lansier’ was in het verleden een zwierige cavalier, een lansdrager die zijn eigen plan trok en zich alleen aanpaste aan de omstandigheden van zijn opdrachtgever wanneer hem dit iets opleverde, in geld of roem. De huidige schrijvende freelancer (auteur, journalist, scenarist, vertaler, opvallend vaak vrouw) is een keurige burger geworden, die netjes belasting afdraagt. De meesten werken met weinig overhead; de inkomsten komen vrijwel puur uit de creatieve arbeid – zelfs pen en papier volstaan soms nog. Wat niet veranderd is, is het gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en de beroepstrots die de freelancer kenmerkt.
Vaak wordt de freelancer gezien als een stumper die zich geen personeel kan veroorloven, of een gemankeerde werknemer. De conclusie zou dan kunnen zijn dat deze beter een baan kan zoeken of zich als entrepreneur opstellen. De VSenV wil stelling nemen tegen dit hokjesdenken en een aparte, fiere plaats bepleiten voor de freelancer als ondernemend, creatief en innovatief element dat een gewaardeerde en in deze tijd broodnodige bijdrage levert aan onze economie. Hij/zij werkt voor eigen risico, krijgt geen pensioen, geen ziektegeld, geen uitkering en creëert zijn eigen werk. Een belastingvoordeel in de vorm van de zelfstandigenaftrek is dan een relatief kleine tegemoetkoming. De startersaftrek zou behouden moeten worden om degenen te steunen die de moed hebben om in deze moeilijke tijd voor zichzelf te beginnen.
Dat er overal klappen gaan vallen en dat dit nodig is, ontkennen wij niet maar volgens de VSenV is het schrappen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek contraproductief. Juist de ‘kleine’ freelancer, die het nu nog net redt, heeft het minste voordeel van de flat tax. Als die weinig verdienende freelancer (m/v) er nog meer op achteruit gaat, zal deze mogelijk niet meer kunnen leven van zijn werk, een beroep moeten doen op een uitkering en daarmee verder drukken op het overheidsbudget.
Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om deze informatie mee te nemen bij de bespreking van deze maatregel. Ik ben uiteraard beschikbaar voor vragen of overleg.
 
Met de meeste hoogachting,
Jacqueline Zirkzee, voorzitter van de FreeLancers Associatie, onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
Pierre Spaninks, voorzitter Vereniging van  Schrijvers en Vertalers
Jan Baeke, voorzitter Vereniging van Letterkundigen, onderdeel Vereniging van Schrijvers en Vertalers
Jenny Mijnhijmer, voorzitter Netwerk Scenarioschrijvers, onderdeel Vereniging van Schrijvers en Vertalers
 

Publicatieplatform eLinea: Spotify voor tekst

12/11 - Vorige maand gaf Michel Suikerbuijk van eReaders voor bestuur en medewerkers van de FLA een demonstratie van eLinea 2.0, de opvolger van het digitale publicatieplatform waarmee eReaders in 2011 experimenteerde.
Wanneer de vernieuwde site in het voorjaar van 2013 live gaat, kunnen zowel uitgevers als zelfstandige journalisten en schrijvers via dit kanaal hun teksten (her)publiceren. In de proefperiode vorig jaar maakten bijvoorbeeld NRC, Elsevier, Opzij en een aantal individuele dichters hiervan gebruik. Voor eLinea 2.0 heeft eReaders een nieuw verdienmodel opgezet. Klanten hebben de keus uit drie mogelijkheden:

prepaid tegoed voor losse afname van artikelen (prijzen van artikelen variëren en liggen rond 0,20 €);
leesbundel-abonnement; binnen de maandelijkse leesbundel betaalt de abonnee slechts de helft van de reguliere prijs voor toegang tot artikelen; met een leesbundel van 5 € per maand kan hij dus niet 25 maar 50 nieuwe artikelen van 0,20 € per stuk lezen;
all-you-can-read-abonnement dat voor een vast bedrag onbeperkte afname toestaat.

Auteurs en uitgevers ontvangen samen 70% van de opbrengst. Teksten zijn niet te downloaden, maar abonnees blijven wel online toegang houden tot de teksten waarvoor ze hebben betaald. Het wordt bovendien mogelijk persoonlijke lijstjes met favorieten aan te leggen. Suikerbuijk typeert de applicatie als een ‘Spotify’ voor tekst.
Eveneens in 2013 is de start aangekondigd van De Nieuwe Pers. Dit digitale kanaal voor individuele journalisten en redacteuren doet geen zaken met uitgevers van kranten en bladen. Hierin verschilt het van eLinea.
Wie eLinea wil uitproberen, kan zich op de site opgeven als tester.
 

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39