designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Innovatief journalistiek idee? Doe mee!

Innovatief journalistiek idee? Doe mee!

1/01 - Tot en met 22 februari kunnen er aanvragen worden ingediend voor de Innovatieregeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Mensen met een goed idee om de journalistiek te vernieuwen kunnen we helpen met de ontwikkeling van een pilot of prototype. Hiervoor is na selectie tot €35.000,- per project beschikbaar + training en coaching.
Zowel onafhankelijke journalisten, bestaande mediapartijen, als ondernemers van buiten de journalistiek komen in aanmerking voor de regeling.
Dus mocht je een goed idee hebben, of iemand kennen binnen je netwerk waar de innovatieregeling interessant voor is, kijk op https://www.svdj.nl/innovatie/
Financiële APK voor Auteursbond-leden

Financiële APK voor Auteursbond-leden

1/01 - Druk met journalistieke producties, maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Auteursbond-leden kunnen een Financiële APK aanvragen. De Auteursbond biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ. De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage aan de kosten door het P.C. Boutensfonds.
Deze gesubsidieerde financiële apk is bedoeld voor mensen die van de pen leven (schrijvers, vertalers, scenarioschrijvers, (foto)journalisten, ondertitelaars, librettisten, educatieve auteurs, dichters, etc.).
Van een professioneel financieel adviseur krijg je een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie (je financiële APK). Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Het P.C. Boutensfonds subsidieert deze verdere stappen niet.
Door financiële adviseurs, werkwijze
Je kunt bij je aanvraag kiezen uit twee professionele adviseurs:

Marjorie Molegraaf, financieel professional en gecertificeerd financieel planner en belastingadviseur, zie Sfinxmanagementof LinkedIn
Peter Meijer, zelfstandig en onafhankelijk adviseur (ex pensioen, schade- en levensverzekeringen adviseur bij een assurantiekantoor, private banker en pensioenadviseur bij een bank), zie LinkedIn

Na je aanvraag zal je gevraagd worden aan de hand van een checklist informatie te verzamelen en op te sturen. De adviseur ontvangt dit vooraf, analyseert dit en maakt een rapport. Dit rapport bespreek je live met de adviseur. Specifieke adviezen of vervolgacties voor jou zelf kunnen voortvloeien uit dit gesprek.
Kosten
Het P.C. Boutensfonds subsidieert € 500,- per uitgebrachte APK. De kosten van een APK bedragen € 800,- voor een alleenstaande en € 1.000,- voor een stel.  Een alleenstaandedeelnemer heeft dus een netto bijdrage aan de APK van € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .
Wat zeggen gebruikers?
“Het is fijn dat ik nu van dat immer zeurende gevoel af ben”
“Met de interesse van Peter in ons werk kwam ook het vertrouwen”
“Voor mij en mijn partner, allebei freelance literair vertaler, zijn onze financiën altijd een ver-van-mijn-bed-show; we weten dat sommige dingen niet goed geregeld zijn, maar dat is meer een zeurend ongemak waar we niet aan willen denken”
“Al met al is het een heel prettig contract en een nuttige ervaring”
Voorwaarden
Je bent minimaal 1 jaar lid van de Auteursbond/ Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
Je kan één keer in de vijf jaar een beroep doen op de apk-subsidie
De apk wordt uitsluitend verzorgd door financiële dienstverleners die door het fonds zijn geselecteerd

Je eigen bijdrage moet voor de start van het traject op de rekening van het P.C. Boutensfonds zijn gestort: NL59 INGB 0007 228562
6 maanden na aanvang van het traject dient je tweede afspraak met de financieel adviseur ook te hebben plaatsgevonden, anders eindigt het traject zonder terugstorting van je bijdrage
Het bestuur van het P.C. Boutensfonds stelt een maximum aan het aantal te honoreren aanvragen van 100 per jaar: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Na versturing van je aanvraag ontvang je een e-mail met een bevestiging en de checklist over de te verzamelen stukken.
Het P.C. Boutensfonds neemt contact met je op over het verdere verloop.
Klik HIER voor de voorwaarden
Klik HIER voor de Checklist
Klik HIER voor het aanvraagformulier
Wet DBA uitgesteld, maar dat is niet genoeg

Wet DBA uitgesteld, maar dat is niet genoeg

28/12 - De handhaving van de wet DBA is in november opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2018. Hoewel VVD-staatssecretaris Eric Wiebes de wet altijd heeft verdedigd, is hij uiteindelijk toch gezwicht voor de aanzwellende kritiek van zowel zzp’ers als het bedrijfsleven. Wat betekent dit uitstel voor freelance journalisten, maar ook voor de wet zelf?
Voor zzp’ers betekent het uitstel dat er het komende jaar niet actief gehandhaafd zal worden op verkapte dienstverbanden tussen zzp’ers en hun opdrachtgever. Dat is trouwens geen 100% garantie voor rust, want de Belastingdienst kan nog steeds optreden tegen overduidelijke overtredingen. Wat daarmee precies wordt bedoeld is niet echt duidelijk. Daarmee is dus de twijfel in de markt niet geheel weggenomen, hetgeen ook blijkt uit het feit dat er nog altijd bedrijven zijn die voor de zekerheid maar helemaal geen zzp’ers meer inhuren. De FLA vindt dit een kwalijke zaak en het beste bewijs dat de wet DBA geheel van tafel moet.
De kans dat de wet sneuvelt is reëel. Door de extra tijd die Wiebes heeft ‘gekocht’, beschikt een nieuw kabinet over ruim een half jaar om de wet DBA te vervangen door iets anders.
Waarom Wet DBA van tafel moet
Om de wenselijkheid hiervan te begrijpen, is het goed om uit te leggen hoe de wet DBA de afgelopen maanden ontspoorde: voor de Belastingdienst, voor opdrachtgevers, voor freelancers en voor journalisten in het bijzonder. Waar de wet slechts probeerde af te bakenen waarin een arbeidsrelatie van een werknemer verschilt van een freelancer, leidden de hausse aan honderden modelovereenkomsten tot een regulering die verstrekkender gevolgen heeft.
Hoewel de Belastingdienst modelovereenkomsten slechts beoordeelde op arbeidsrelatie, vervanging en werkgeversgezag (dus op de geel-gearceerde bepalingen in de gepubliceerde overeenkomsten), heeft de publicatie van de overeenkomsten het onbedoelde neveneffect dat de andere contractsbepalingen eveneens door de Belastingdienst gesanctioneerd lijken te zijn. Zo staan er modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst (van onder meer NUV, NVJ en GEU) met verregaande afspraken over het exploiteren van auteursrechtelijk beschermd werk, die echter helemaal niets met de wet DBA te maken hebben. De FLA vindt dat heel schadelijk voor de freelancer, omdat het onderhandelingspositie bemoeilijkt. De opdrachtgever kan immers schermen met het argument ‘Het is een erkend model’. De Belastingdienst gaat dus in feite buiten zijn boekje.
Handhaven vanaf 2018
Hoewel het voor zzp’ers het beste zou zijn als de wet DBA zo spoedig mogelijk in de prullenmand verdwijnt, is het nog absoluut geen uitgemaakte zaak dat deze wet ook echt verdwijnt. De politiek moet wel echt met een alternatief komen, nu de VAR dit voorjaar definitief is afgeschaft. Pakt het nieuwe kabinet dit niet (direct) op, dan gaat de Belastingdienst over een jaar alsnog handhaven, waarbij deze het recht heeft om ook met terugwerkende kracht boetes uit te schrijven. Daarom kan het zeker geen kwaad om in het geval van een freelance opdracht die verdacht veel lijkt op een dienstverband toch alvast te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, bijvoorbeeld die van het NUV.
De FLA hoopt, net als moederorganisatie VSenV (vanaf 2017 de Auteursbond), dat snel na de verkiezingen duidelijk wordt dat de wet DBA verdwijnt. Een aanvullende zorg hierbij is het kapen door de Belastingdienst van de term ‘modelcontract’. Formeel wordt er over ‘modelovereenkomsten’ gesproken als het over wet DBA gaat, maar beide termen worden veelvuldig door elkaar gehaald. In essentie kijkt de Belastingdienst naar de gezagsverhouding, wat valt onder het Arbeidsrecht. Veel van de VSenV-leden maken al jaren gebruik van ‘modelcontracten’, maar die gaan hoofdzakelijk over Auteursrecht en bevatten bepalingen over overdracht en auteursrechtelijke vergoedingen.
Een onbedoeld neveneffect is dus dat er verwarring is ontstaan rondom het begrip ‘modelcontract’. Dat is schadelijk voor schrijvers en vertalers. De stempel van de Belastingdienst is heel beperkt (geen sprake van persoonlijke arbeid, loon, gezag), maar veel modelovereenkomsten zijn veel uitgebreider (inclusief auteursrechtelijke bepalingen die er eigenlijk niet in thuishoren). Daardoor lijkt het of de Belastingdienst daar goedkeuring aan geeft, terwijl daar in het geheel niet over wordt geoordeeld bij de controle op modelovereenkomsten. Deze verwarring heeft bijgedragen aan de totale chaos die de wet DBA onwerkbaar heeft gemaakt.
Jeroen Mirck, bestuurslid Freelancers Associatie
m.m.v. Annemarie van Toorn, beleidsmedewerker Auteursbond
Mark Deuze (UvA) onderzocht journalistieke startups

Mark Deuze (UvA) onderzocht journalistieke startups

24/12 - Tijdens de FLA-najaarsborrel presenteerde Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de UvA, het onderzoek dat hij samen met Tamara Witschge uitvoerde naar 21 journalistieke start-ups op vijf continenten. Hij vertelde over de grote gedrevenheid onder journalisten in startups. Over hoe de nieuwe digitale mediabedrijfjes allemaal denken dat zíj bijdragen aan de ‘echte’ journalistiek. En dat ondanks alle nieuwe vormen de inhoud betrekkelijk weinig afwijkt van die van klassieke media. We vroegen hem nog even samenvattend: wat betekent dit voor freelancers?
“Optimistisch gezien biedt de startup-cultuur veel nieuwe mogelijkheden”, vertelt Deuze. “Je hoeft geen relatie te hebben met een specifieke editor, zoals bij klassieke media. Startups zijn vaak meer dynamisch en poreus en ingebed in nieuwe netwerken. Er zijn vaak ook meer mogelijkheden voor innovatieve vertelvormen, bijvoorbeeld met infographics, cartoons en multimedia, dus je kunt je creatieve ei goed kwijt. De startups werken allemaal bijna uitsluitend met freelancers. Bijna geen enkele heeft, naast de oprichters, vaste mensen in dienst.”
De keerzijde is volgens Deuze dat hij nog geen startup heeft gevonden die hier geld mee verdient of die freelancers fatsoenlijk betaalt. “In Nederland keert zelfs een succesvolle startup als De Correspondent vaak peanuts uit, want ze hebben geen geld. Over de hele wereld zie je dat freelancers grote producties maken voor veel te weinig geld. Een deel van de oplossing is om met grote subsidies te werken. Er zijn genoeg startups en redactionele collectieven die daar vooral op inzetten en de helft van hun werk besteden aan subsidies binnenhalen. Dat doen ze zowel op landelijk als internationaal niveau, zoals via Journalismfund.eu en het Fund for Investigative Journalism.”
Nieuwsgierig geworden? Lees hier Deuzes paper ‘Considering a possible future for Digital Journalism’, gepubliceerd in het wetenschappelijk online tijdschrift Mediterranea. Wij vonden onderaan pagina 8 alvast een advies voor onszelf: “Er lijkt een nieuwe rol te zijn voor de vakbonden en beroepsverenigingen- een die minder gaat over het beschermen van de loopbaan van mensen, en meer over het assisteren bij beslissingen van mensen (bijvoorbeeld door middel van onderwijs en opleiding, juridische bijstand en administratieve ondersteuning), ongeacht hoe hun gekozen werkvorm eruit ziet.”
We hebben gelijk actie ondernomen en een enquête opgesteld. Help ons om jou te helpen en vertel waar je behoefte aan hebt.
Lira keert Reprorecht-vergoedingen 2014 en 2015 uit

Lira keert Reprorecht-vergoedingen 2014 en 2015 uit

22/12 - Lira heeft in de week voor kerst de Reprorecht-gelden verdeeld onder de freelance journalisten die hun publicaties in kranten en/of publiekstijdschriften over 2014 en 2015 hebben opgegeven.
Via www.lira.nl kunt u inloggen op de portal, waar u onder ‘Uw vergoedingenoverzicht’ uw facturen en specificaties kunt vinden. Uw relatienummer en wachtwoord geven u toegang tot de portal.
Op grond van de Nederlandse Auteurswet betalen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland een zogeheten reprorechtvergoeding aan Stichting Reprorecht, voor het kopiëren van o.a. kranten, tijdschriften en boeken. Sinds 2013 omvat de reprorechtregeling ook een licentie voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik (zoals bijvoorbeeld e-mailen, opslaan op een computer of op intranet zetten).
Stichting Reprorecht heeft Lira aangewezen om het deel van de reprorechtvergoedingen dat bestemd is voor publicaties van freelance journalisten in kranten en publiekstijdschriften te verdelen en uit te keren. Bijdragen in vaktijdschriften worden uitgekeerd door uitgevers aan freelance journalisten.
Eind 2015 bracht Stichting Reprorecht slechts een deel van de voor uitkering beschikbare vergoedingen over 2014 in verdeling, omdat uitgevers en makers nog overleg pleegden over de verdeling. Inmiddels zijn er nieuwe meerjarenafspraken tussen de vertegenwoordigers van tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers gemaakt. Deze afspraken omvatten nieuwe verdeelsleutels en hebben betrekking op de verdeling in 2015 en 2016.
De nabetaling over 2014 die Lira op basis van de deze nieuwe afspraak ontving, wordt samen met de reprorechtgelden over 2015 verdeeld onder de freelance journalisten die hun publicaties in kranten en/of publiekstijdschriften over 2014 en 2015 hebben opgegeven. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Reprorecht.
Kees Holierhoek treedt terug als Lira-voorzitter

Kees Holierhoek treedt terug als Lira-voorzitter

22/12 - Afgelopen weekend heeft Kees Holierhoek na ruim dertig jaar afscheid genomen als voorzitter van Lira. Al die jaren heeft hij met een nimmer aflatende energie gestreden voor het bevorderen en beschermen van auteursrecht, en onderhandeld over billijke vergoedingen voor auteurs.
Onze beroepsvereniging heeft ontzettend veel aan Kees te danken. We spreken onze bewondering uit voor Kees zijn vakmanschap, betrokkenheid en standvastigheid en zijn hem erkentelijk voor alles wat hij heeft bereikt.
Erelid van de vereniging kunnen we hem niet maken, want dat is hij al. Als dank is tijdens een feestelijke gelegenheid in De Rode Hoed in Amsterdam het Boek voor Kees aan Kees overhandigd, waarin talloze van jullie een persoonlijk stuk hebben geschreven.
Kees blijft overigens actief als voorzitter van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), het Contractenbureau en de Stichting Dramaastricht. Felix Rottenberg volgt Kees op als voorzitter van Lira.
Mercurs 2016

Mercurs 2016

21/12 - Er was behoorlijk veel vrouwelijke vrolijkheid donderdagavond bij de uitreiking  van de Mercurs in het De La Mar-theater. Elf verschillende categorieën en winnaars werden door acteur Frank Lammers met rijmende uitleg gepresenteerd. Hij haalde nog wat andere mannen uit de coulissen, maar die waren er bijna allemaal om prijzen uit te reiken. Verder waren het vooral vrouwen die de prijzen, dikwijls gillend, in ontvangst namen en soms met de hele redactie het podium beklommen.
Er werden prijzen uitgereikt voor de marketingactie van het jaar  (Kek Mama met de actie #zonzeestress), hoofdredacteur van het jaar (Anne Marije de Vries Lentsch  van Cosmopolitan – Hearst Netherlands) en Magazine van het jaar (Vogue). Art Director van het jaar werd Jaap Biemans van Volkskrant Magazine, wegens zijn durf, zelfs met lettertypes. Hij had zichzelf ook goed in de kijker gespeeld met zijn website Cover Junkie.
Bij de reportage van het jaar lag de nadruk vooral op inhoud. De journalisten Sanne Terlingen en Hannah Kooy van OneWorld kregen de prijs voor hun vooral in buitenlandse media met lof ontvangen longread over prostitutie en mensenhandel in Djibouti. Ze legden de problemen bloot met dank aan hoofdredacteur Lonneke van Genugten, vertelden ze. Zij gaf alle ruimte en zorgde zelfs voor een nachtelijke standby-hulp tijdens Terlingens riskante clubbezoeken, zonder dat ze nog wist waar het verhaal over ging. Dat moest immers goed onder de pet worden gehouden in de spionage-hotspot van de wereld.
Seriehoofdredacteur en mannelijke Libelle-columnist Hans Verstraaten las een column met het thema van de avond: ‘Ode aan de makers’. Bladenmakers dus. Het was een onderwerp waar Verstraaten zelf nooit op zou zijn gekomen, gaf hij toe. Tot drie keer toe mislukte het dan ook om die ode te brengen. Hij was vooral bang dat hij als ouderwetse bladenmaker ooit zou eindigen tussen de mandenmakers en glasblazers op de markt voor vergane beroepen.
Even werd het emotioneel, toen Saar magazine van Snippet Media tot lancering van het jaar werd benoemd. ‘Voor vrouwen die vijftig plus zijn, maar nog lang niet dood!’ riep bladenmaker Els Rozenbroek met de prijs in haar hand. Bij de vrouwelijke schare achter haar verschenen al wat tranen en zelf kreeg Rozenbroek een brok in de keel toen ze vertelde hoeveel de erkenning voor dit nieuwe online medium betekende. Ze was er toch voor weggegaan bij een behoorlijk succesvol printmagazine: Linda.
Nouja, print. Ondertussen ontwikkelde Linda ook weer door en sleepte de redactie de Merkinnovatie van het jaar binnen met LINDA.tv. “Met de stroom mee is altijd bergafwaarts”, deelde hoofdredactreur Jildou van der Bijl de les die ze hieruit had getrokken. Haar blijheid werd compleet met de laatste en meest begeerde prijs van de avond: Mediamerk van het jaar. “Deze hadden we nog niet! “, roept Van der Bijl. “Eens kijken wat we volgend jaar nu weer voor leuks kunnen doen.”
DBA-blog: Proactief met modelovereenkomsten

DBA-blog: Proactief met modelovereenkomsten

20/12 - 
Het afgelopen jaar hebben veel freelance journalisten rondgelopen met vragen over de wet DBA. Die mag dan nu wel zijn uitgesteld, maar wat nu als een opdrachtgever er toch naar vraagt? Of wat nu als je het zelf toch graag geregeld wil hebben om een latere naheffing te voorkomen? FLA-bestuurslid Katja Keuchenius houdt in deze blog haar eigen situatie tegen het licht. Wat kun je als freelance journalist doen met de DBA-wetgeving, uitgesteld of niet?
Toen er bij mijn Masteropleiding Journalistiek en Media een jurist voor de klas verscheen, schuurde het al snel. Concrete conclusies en regels, waar mijn klasgenoten en ik naar hunkerden, leken niet te bestaan in de wereld van onze gastdocent. Dezelfde botsing – juridisch vs journalistiek – ervaar ik als nieuw bestuurslid van de FLA. Hoe concreter en meer ‘hands-on’ ik poog te beschrijven wat freelance journalisten aan moeten met de DBA-wetgeving, des te voorzichtiger worden onze juristen. Advies over modelovereenkomsten moet individueel gebeuren en niet in zoiets lomps als een FAQ.
Zelf opdrachtgevers mailen?
Ik probeer het anders en begin eens bij mijn eigen situatie. Dat wordt ook wel tijd. Ik schrijf met mijn nu toch echt verlopen VAR Wuo uit 2014 nog steeds vrolijk door voor oude en nieuwe opdrachtgevers. Dat lijkt me niet oké, gezien het meest concrete advies dat ik uit de juridische adviezen voor journalisten heb kunnen filteren: ‘Ga in gesprek met je opdrachtgever.’
Moet ik een mail sturen en daarin een modelovereenkomst voorstellen? Ik opper het bij onze juridische afdeling. Waarschijnlijk niet, luidt het antwoord. Anders waren mijn opdrachtgevers er zelf wel over begonnen. Ik zit ook niet in een risicogroep als ik (1) sporadisch een stuk schrijf voor een opdrachtgever, (2) zo’n stuk in tijd beperkt is en niet steeds terugkeert in dezelfde tijdsspanne, en (3) er bovendien geen sprake is van hiërarchie, zoals op kantoor verschijnen op vaste werktijden.
Oei. Ik voldoe op bijna alle punten, maar ik schrijf wél twee rubrieken. Al is dat maar vier en zes keer per jaar. Toch maar een mail dan? Mijn grootste angst is dat ik slapende honden wakker maak. Straks worden mijn opdrachtgevers zenuwachtig en verlies ik die rubrieken nog, of nog erger: vragen ze me om mijn auteursrecht over te dragen.
Slapende honden
De jurist vindt het een goed idee om per mail – zwart op wit – te vragen of mijn opdrachtgevers onderschrijven dat het niet nodig is om met een overeenkomst te werken. Dat zou in ons beider belang zijn en zo maak ik geen slapende honden wakker. Want, schrijft de jurist: “Òf ze beseffen dat ze je in dienst moeten nemen, òf ze willen je als freelancer inhuren- meer smaken zijn er niet.” Hmm, ik heb geen idee of in dienst treden een verbetering voor mij zou zijn, maar ik waag het erop.
De mail met mijn verzoek om ‘onderschrijving’ van mijn idee – ‘werken met een overeenkomst is niet nodig omdat ik vrij incidenteel artikelen schrijf en ook geen toezeggingen heb gedaan over toekomstig werk’ – wordt als een hete aardappel doorgeschoven in de organisatie van de opdrachtgevers. Een geeft uiteindelijk een bevestigend antwoord. Mijn subtiele aftasting over ‘toekomstig werk’ pakt zelfs mooi uit. ‘Ik wil volgend jaar wel door met de serie zoals we die nu hebben gedaan’, krijg ik terug. ‘Wat vind jij daarvan?’ Oké dan. Nog niet eens zo verkeerd, proactief zijn met die nieuwe regels.
Bij de andere opdrachtgever duurt het even voordat ik antwoord heb, terwijl in Den Haag de plannen ondertussen veranderen. “De modelovereenkomst is voorlopig van tafel”, zegt mijn opdrachtgever. “Wij gaan hem overigens wel gebruiken.” Ze noemt als ‘voorbeeld’ modelovereenkomst 9015550000-06, maar daarover zal ik nog een officiële mail krijgen. Wat dat precies gaat betekenen is voor later zorg en een latere blog. Voorlopig zit ik veilig.
Met de uitgestelde, en straks misschien zelfs afgeschafte, wetgeving geldt dat misschien voor iedereen. Is al het gedoe dan voor niks geweest? Zou kunnen. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ deel ik hierbij toch mijn ervaringen met jullie. Wie weet steekt iemand er nog iets van op. Als je situatie heel erg op die van mij lijkt, kun je (op eigen risico) hetzelfde doen. Ondertussen kan ik persoonlijk juridisch advies zeker aanraden, in het geval van FLA-leden kan dat gewoon bij onze eigen juristen.
Katja Keuchenius, freelance journalist en FLA-bestuurslid
Vorderingen Taskforce Leenrecht

Vorderingen Taskforce Leenrecht

15/12 - “Er staat een gure wind in Leenrechtland en dat voelen schrijvers en vertalers,” schrijft VvL-voorzitter Jeroen Thijssen in een brief aan de leden. Schrijvers zien hun LIRA-uitkering teruglopen, door onder andere meer uitruil van boeken en de Bibliotheek op School. Om het Ministerie van OC&W over te halen actie te ondernemen is eerder dit jaar de Taskforce Leenrecht opgericht.
In zijn brief brengt Jeroen de VvL-leden op de hoogte van de vorderingen. Een rapport van OC&W over de terugloop van inkomsten uit bibliotheken werd benedenmaats bevonden. Het ministerie gaat de kritiek van de taskforce terugkoppelen aan hun onderzoeksbureau. Ook heeft de Taskforce via een WOB-procedure achterhaald dat in de nieuwe bibliotheek van gemeente Uitgeest het leenrecht bewust wordt omzeild.
Lees hier de volledige brief Taskforce Leenrecht van Jeroen Thijssen.
FLA-middag bij De Coöperatie

FLA-middag bij De Coöperatie

30/11 - De Freelancers Associatie (FLA) is afgelopen zomer een samenwerking aangegaan met de journalistieke coöperatie van Teun Gautier. FLA-leden kunnen kosteloos associate member worden van De Coöperatie en gebruik maken van een deel van de diensten. Om deze samenwerking optimaal van meerwaarde te laten zijn voor onze leden, organiseren we samen met Teun Gautier een FLA-middag bij De Coöperatie, op vrijdag 16 december 2016. Kom je ook?
Deze FLA-middag vindt vanaf 15:00 uur plaats in het kersverse kantoor van De Coöperatie aan de Plantage Middenlaan 27 in Amsterdam, in Broedplaats Ondertussen. Daar zullen naast Gautier ook bestuursleden van FLA aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het associate membership.
Gautier geeft op de FLA-middag een toelichting over de diensten waar onze leden gebruik van kunnen maken: naast een rondleiding langs de verhuurbare werkplekken in Broedplaats Ondertussen zal hij ook ingaan op het eigen Matchingfonds, deelname aan Reporters Online (en daarmee zelf publiceren in Blendle) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering van CommonEasy. Nieuw is het aanbod van stagiairs door De Coöperatie aan leden. Afsluitend is er een gezellige borrel.
Heb je interesse om kosteloos associate member te worden van De Coöperatie en de FLA-middag in Broedplaats Ondertussen te bezoeken, geef je dan HIER op.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39