designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Overig nieuws

Aanvragen Vlaams-Nederlandse journalistenbeurs: 1 februari a.s.

1/01 - Vlaanderen en Nederland bieden een keer per jaar een beurs aan voor onderzoeksprojecten naar Vlaams – Nederlands gerelateerde thema’s en voor uitwisselingen. Een onafhankelijke jury selecteert. Bijzondere aandachtspunten zijn de link tussen Vlaanderen en Nederland, maatschappelijke relevantie en een duidelijk doordacht plan van aanpak. Enkel de voorstellen met de gewenste diepgang en originaliteit worden bekroond. De Vlaamse en Nederlandse overheid stellen samen het bedrag van 22.000 euro ter beschikking. Onderzoeks- en uitwisselingsvoorstellen kunnen worden ingediend tot 1 februari 2016. Lees meer op de website van de ambassade of in Flyer Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Lees hier het Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs 2016.
Twee journalistieke prijzen gaan samen in Lira Scherpenzeel Prijs

Twee journalistieke prijzen gaan samen in Lira Scherpenzeel Prijs

1/01 - Twee gerenommeerde journalistieke prijzen zijn samengevoegd tot een nieuwe prijs: de Lira Scherpenzeel Prijs. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan de beste journalistieke productie op het gebied van ‘grensverleggende buitenlandjournalistiek’. Met de prijs willen Stichting Lira, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Vice Versa het belang onderstrepen van goede berichtgeving over het buitenland.
De nieuwe prijs is een samenvoeging van de Lira Correspondentenprijs en de Dick Scherpenzeel Prijs. De Lira Correspondentenprijs werd van 2013 tot en met 2015 uitgereikt voor de beste freelance buitenlandcorrespondent. De Dick Scherpenzeel Prijs, die voor het laatst werd uitgereikt in 2013, bestaat sinds 1975 en is daarmee een van de oudste journalistieke prijzen van Nederland. De prijs is genoemd naar Dick Scherpenzeel, een pionier in Nederland op het gebied van berichtgeving over niet-westerse landen.
De prijs
De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000,-. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs van € 2.500,- voor jonge journalisten, geboren in 1986 en later. De prijs geldt voor de complete berichtgeving van een journalist: print, radio, tv, fotografie, online en blogs. Voorwaarde is wel dat er altijd sprake moet zijn van een tekstcomponent. Bij de beoordeling door de jury zal de nadruk komen te liggen op tekstproducties. De inzendingen moeten Nederlandstalig zijn en gemaakt voor Nederlandse media.
Inzenden
Kandidaten kunnen hun werk per e-mail of per post en in drievoud indienen op het onderstaande adres. De inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury. Deze bestaat uit voorzitter Hans Laroes (oud-hoofdredacteur van de NOS), Naïma Azough (programmamaker en oud-politica) en Saskia Dekker (Europacorrespondent van Nieuwsuur). De uiterste inzenddatum is vrijdag 19 februari 2016. De prijs zal medio mei worden uitgereikt.
 
De organisatie van de prijs is in handen van Vice Versa, het journalistieke platform over mondiale samenwerking, met ondersteuning van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De organisatie van de prijsuitreiking is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het prijzengeld is beschikbaar gesteld door Stichting Lira.
U vindt het juryreglement hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Pisters via [email protected] of 030 – 303 55 50. De inzendingen kunnen worden gestuurd naar: Stationsplein 12, 6512 AB te Nijmegen.
 
Hoog opgeleid, laag betaald – Uitkomst Enquête ‘Monitor Freelancers en Media 2015’

Hoog opgeleid, laag betaald – Uitkomst Enquête ‘Monitor Freelancers en Media 2015’

23/12 - Hoe gaat het met de freelancer in 2015?
In opdracht van de beroepsorganisaties NVJ, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright is dit jaar het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’ gehouden. Ruim achthonderd freelance journalisten, fotografen, illustratoren, schrijvers en ontwerpers hebben vragen beantwoord over hun werk en inkomen.
Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de gemiddelde freelancer 48 jaar, hoogopgeleid (hbo en hoger) en slecht betaald is.
Ondanks hoge opleiding, jarenlange ervaring en vakmanschap is het gemiddelde belastbare inkomen van de freelancer momenteel € 23.162,00 (in 2013 € 25.000). Sterker nog, bijna de helft van de respondenten geeft aan nauwelijks rond te komen. Vier op de tien journalisten is zelfs afhankelijk van het inkomen van hun partner.
Het hardst getroffen zijn de fotografen. In één jaar tijd daalde het tarief per foto met € 35,00. In 2014 was het tarief voor een foto € 97,00, in 2015 wat dat nog € 62,00.
De meerderheid van de respondenten is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid. En als ze deze voorzieningen al zouden willen treffen, laat hun inkomen dat niet toe.
Uit de enquête wordt verder duidelijk dat de freelancer nog steeds vertrouwen heeft in zichzelf en in de toekomst. De respondenten zijn hierover positiever dan in 2013. Een grote groep denkt dat het komende jaar het tij zal keren en het eigen inkomen stijgt. Een derde van de ondervraagden is uit overtuiging zelfstandig ondernemer geworden en verwacht dit in de nabije toekomst ook te blijven. Deze groep doet het per definitie beter dan de groep die gedwongen zelfstandig is geworden bijvoorbeeld na ontslag.
En er zijn meer lichtpuntjes. Zo blijkt er een gestage stijging in de betaling voor online magazines. Ook vinden meer freelancers werk via bedrijven en internetorganisaties.
Om in deze tijd als freelancer het hoofd boven water te houden zijn vaardigheden zoals vasthoudendheid, veerkracht, flexibiliteit, passie, vakman- en ondernemerschap hard nodig. De professionele freelance journalist, schrijver, fotograaf, illustrator en ontwerper beschikt hierover. Die vaardigheden in combinatie met de hoge opleiding en daarmee het hoge kennisniveau van deze ZZP’ers  behoren structureel veel beter beloond te worden, aldus de betrokken beroepsorganisaties.
Meer informatie:
Monitor Freelancers en Media 2015
Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers
Henk Vinken
Tel. 06-53 42 63 13
Tilburg, november 2015
© Pyrrhula Research Consultants
Meer info:
FreeLancers Associatie (FLA)
Annemarie van Toorn
Tel 020-6240803
[email protected]
Pitchdagen bij De Correspondent

Pitchdagen bij De Correspondent

23/12 - De Correspondent start op 27 januari met Pitchdagen, waarop freelance journalisten hun ideeën bij de redactie kunnen pitchen. Lees hier meer over de voorwaarden.
Wil je aan die eerste Pitchdag van De Correspondent meedoen, stuur dan je pitch (als die voldoet aan onderstaande vereisten) vóór 13 januari naar [email protected] Op 20 januari krijg je dan bericht of je wordt uitgenodigd of niet. (In het buitenland? Dan skypen we even).
In een gesprek van een halfuur, op de redactie van De Correspondent, kun je je plannen toelichten en bespreken. Een dag later hoor je direct een ‘ja’ of een ‘nee.’
Ivo van Woerden wint Gouden Freelancer Award

Ivo van Woerden wint Gouden Freelancer Award

1/01 - Ivo van Woerden is de winnaar van de eerste Gouden Freelancer Award 2014-2015. De prijs werd vrijdag aan hem toegekend op het symposium ‘De onmisbare freelancer’ van Bureau Wibaut in Amsterdam. Van Woerden krijgt deze journalistenprijs voor zijn longread ‘The Great Marc Evers’ die online is gepubliceerd door paywall-uitgeverij Fosfor.
De Gouden Freelancer is een nieuw ingestelde prijs voor het beste door freelancers geproduceerde journalistieke verhaal. Uitgangspunt van de prijs is dat media doorgaans producties van hun vaste medewerkers insturen naar vakprijzen zoals De Tegel.
Zeven Nederlandse freelance journalisten dongen mee naar de eerste Gouden Freelancer Award. Het gaat om Aliëtte Jonkers, Anouk Eigenraam, Ivo van Woerden, Mensje Melchior, Rosanne Kropman en het duo Cecile van de Grift en Mark Schrader.
De Gouden Freelancer Award is een initiatief van journalistencollectief Bureau Wibaut. De uitreiking viel samen met het symposium ‘De Onmisbare Freelancer’, dat op dezelfde dag eveneens zijn eerste editie beleeft.
De prijs wordt ondersteund door Google, NVJ en de FreeLancers Associatie (FLA). De winnaar is gekozen door een jury bestaande uit Max van Weezel (commentator van Vrij Nederland), Roos Schlikker (columnist van Het Parool) en FLA-bestuurslid Jeroen Mirck.
De winnende mediaproductie ‘The Great Marc Evers’ van Ivo van Woerden is een longread die tegen betaling te lezen is via het platform van uitgeverij Fosfor. Het fraai geschreven verhaal, begeleid door indringende fotografie van Ilvy Njiokiktjien, gaat over de opofferingen die de geestelijk gehandicapte Marc Evers en zijn familie moeten doen om uiteindelijk een ondenkbaar doel te bereiken: zwemkampioen op de Paralympics.

Nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp’ers

Nieuwe regels voor werken met freelancers en zzp’ers

1/01 - Om schijnzelfstandigheid aan te pakken wil staatssecretaris Wiebes van Financiën per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector. De Belastingdienst gaat die modelovereenkomsten vooraf toetsen op loonheffingplicht, waarbij de focus ligt op de vraag of sprake is van een echte arbeidsovereenkomst. Stelt de Belastingdienst vast dat de arbeidsrelatie geen arbeidsovereenkomst is, dan is de opdrachtgever gevrijwaard tegen naheffingen. Tenminste, zolang de freelancer exact blijft werken volgens de feiten en omstandigheden die in het contract vermeld staan. Bij gebleken afwijking kan alsnog een naheffing worden opgelegd, met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) en in beginsel voor alle freelancers die volgens hetzelfde modelcontract werken.
Het wetsvoorstel is spoedeisend en is na de indiening in april nu al aangenomen door de Tweede Kamer. In september behandelt de Eerste Kamer het, direct na het reces. Gezien het maatschappelijke en politieke brede draagvlak zal de wet waarschijnlijk per 1 januari 2016 van kracht worden (link naar wetsvoorstel zie pdf)
De komende periode gaat het NUV in overleg met de Belastingdienst om te komen tot een loonheffingvrije modelovereenkomst voor freelance auteurs en redactiemedewerkers. Bovendien moet er duidelijkheid komen over de toekomst van het convenant Eigen Verklaring, dat door het verdwijnen van de VAR zijn uiterste houdbaarheidsdatum op 1 januari 2016 bereikt.
Bekijk hier de nota.
Wie wint de Gouden Freelancer Award?

Wie wint de Gouden Freelancer Award?

1/01 - Zeven Nederlandse freelance journalisten dingen mee naar de eerste Gouden Freelancer Award. Het gaat om Aliëtte Jonkers, Anouk Eigenraam, Ivo van Woerden, Mensje Melchior, Rosanne Kropman en het duo Cecile van de Grift en Mark Schrader. Op vrijdag 28 augustus horen zij wie van hen deze prijs heeft gewonnen voor het beste door freelancers geproduceerde journalistieke verhaal.
De Gouden Freelancer Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een initiatief van journalistencollectief Bureau Wibaut. De uitreiking hangt samen met het symposium ‘De Onmisbare Freelancer’, dat op dezelfde dag eveneens zijn eerste editie beleeft. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit Max van Weezel (commentator van Vrij Nederland), Roos Schlikker (columnist van Het Parool) en FLA-bestuurslid Jeroen Mirck.
Lied ‘Alleen met je talent’ eert schrijvers en vertalers

Lied ‘Alleen met je talent’ eert schrijvers en vertalers

1/01 - Zaterdag 6 juni trad het trio Arzbach, Brunt & Smit op in De Balie in Amsterdam ter gelegenheid van het 110-jarige bestaan van de beroepsvereniging van schrijvers en vertalers (VvL). Naast het speciaal voor deze gelegenheid geschreven “Alleen met je talent” speelden ze ook “De geest van Jan Wolkers” en “Wind uit zee”. De formatie bestaat uit gitarist Nico Arzbach, saxofonist Roland Brunt en tekstschrijver Peter Smit. “De geest van Jan Wolkers” en “Wind uit zee” komen van de cd “Nieuw gezicht” van Arzbach, Brunt & Smit (2015).   more
Lira nodigt De Persgroep uit voor overleg over Algemene Voorwaarden

Lira nodigt De Persgroep uit voor overleg over Algemene Voorwaarden

1/01 - Stichting Lira heeft maandag j.l. een brief aan de heer Van Thillo (CEO van De Persgroep) gestuurd en hem erop gewezen dat de nieuwe Voorwaarden van De Persgroep inbreuk maken op de rechten van vele duizenden makers die Lira beheert. Makers die  hun rechten aan Lira hebben overgedragen om een passende financiële vergoeding voor digitaal (her)gebruik van hun werk veilig te stellen. more

Je mening gevraagd over arbeidsongeschiktheidsverzekering

1/01 - Een aantal organisaties voor zelfstandigen inventariseert momenteel de meningen van zelfstandig professionals. Dit onderzoek gaat over het al dan niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktsheidsverzekering voor zelfstandigen. Heb je daarover een mening en wil je die kwijt? Dat kan tot 10 juni via deze link.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39