designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

FLA nieuws

Brandbrief FLA over Wet DBA

Brandbrief FLA over Wet DBA

24/11 - Geachte Eerste Kamer,
Deze dinsdag bespreekt u de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidscontracten (DBA). Dit wetsvoorstel is terecht al meermalen uitgesteld en aangepast, want het rammelt aan alle kanten. Ook de Eerste Kamer heeft zich er kritisch over uitgelaten. Nu is het moment aangebroken om een besluit te nemen: willen we deze wet wel?
Staatssecretaris Eric Wiebes suggereert in zijn Transitieplan dat hij de steun heeft van diverse belangenorganisaties van zzp’ers, maar de realiteit is anders: veel zelfstandigen zonder personeel gruwen van het voorgestelde systeem met modelovereenkomsten, dat veel te complex en omslachtig is voor zowel henzelf als hun opdrachtgevers. Zij voelen zich niet gehoord in dit debat. Organisaties als ZZP Nederland en PZO-ZZP, die het plan lijken te steunen, vertegenwoordigen amper 10% van de inmiddels bijna één miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland.
Naast deze organisaties zijn er diverse specialistische belangenbehartigers van zzp’ers, zoals onze organisatie: de FreeLancers Associatie (FLA). De FLA is onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en vertegenwoordigt een specifieke groep, namelijk de freelance journalisten. In onze achterban klinkt geen enthousiasme voor de Wet DBA en wij horen dit negatieve sentiment ook terug bij andere vakverenigingen voor zelfstandigen. Onze steun heeft het plan zeker niet, en net als wij heeft ook onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zich er tegen uitgesproken.
Volkomen terecht stuurde de Eerste Kamer eerder al twee kritische verzoeken aan Wiebes: kom met een plan voor de invoering van deze complexe wet en formuleer bovendien een samenhangende visie op zzp’ers. De vraag is namelijk: welk probleem wil de staatssecretaris nu eigenlijk oplossen met zijn Wet DBA?
Met het deze maand opgestelde Transitieplan heeft Wiebes ons niet kunnen overtuigen, en u vermoedelijk ook niet. Het geschetste tijdpad biedt namelijk geen oplossingen voor de vele problemen die de Wet DBA nu al over zichzelf afroept. Sterker nog: er doemt een totale chaos op, want de reeds opgestelde voorbeeldovereenkomsten blijken arbeidsrechtelijk niet werkbaar. Tal van volstrekt aanvaardbare zzp-constructies dreigen straks genadeloos door de Belastingdienst te worden aangemerkt als verkapt dienstverband.
Ook een visie op zzp’ers ontbreekt nog altijd. Wiebes (Financiën) en collega-bewindsman Asscher (Sociale Zaken) willen schijnzelfstandigheid aanpakken, maar dit relatief kleine probleem kan ook prima zonder deze ontwerpwet worden bestreden. De Wet DBA schiet met hagel op een mug, want hij maakt elke vorm van zelfstandigheid verdacht en onwerkbaar.
Als u daadwerkelijk iets wilt betekenen voor de honderdduizenden zelfstandigen zonder personeel in Nederland, stem dan tegen de Wet DBA. De staatssecretaris van Financiën moet zijn huiswerk overdoen en met een echt werkbaar plan komen. De huidige voorstellen tot VAR-vervangers maken het werken onmogelijk voor zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers. Dat is een onwenselijke situatie in deze tijd waarin de arbeidsmarkt onomkeerbaar flexibeler wordt. Onze economie is gebaat bij uw tegenstem.
Met vriendelijke groet,
Bestuur FreeLancers Associatie (FLA)
Oproep deelname aan onderzoek positie freelancers

Oproep deelname aan onderzoek positie freelancers

1/01 - Zes (beroeps)organisaties – NVJ, FreeLancers Associatie (FLA), Dutch Photographers (DuPho), Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Lira en Pictoright – roepen hun leden en aangeslotenen op om deel te nemen aan het onderzoek ‘Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen van freelance (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers’. Volgens de organisaties is deelname belangrijker dan ooit. Sinds de wet Auteurscontractenrecht in werking is getreden op 1 juli 2015, is het zaak om de ontwikkeling van de tarieven jaarlijks te inventariseren. De wet is bedoeld om de positie van makers te verstevigen en schrijft een billijke vergoeding voor. Het effect hiervan op de tarieven en op het beheer van auteursrechten willen de organisaties monitoren. Dit is belangrijk omdat de wet in 2018 wordt geëvalueerd. De organisaties zullen dit onderzoek jaarlijks herhalen.
Veel mediaorganisaties zoals De Persgroep hebben hun Algemene Voorwaarden aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de onderhandelingspositie van makers verder onder druk is komen te staan en dat staat geheel haaks op het beoogde effect van de wet Auteurscontractenrecht. Naast de ontwikkeling van de tarieven en het beheer van auteursrechten inventariseert het onderzoek in welke mate de onderhandelingspositie van makers is toe- of afgenomen.
Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 2013 ‘Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen van freelance (foto)journalisten’. Anders dan in 2013 doen nu ook BNO en collectieve beheersorganisatie Pictoright aan het onderzoek mee. De doelgroep van het onderzoek wordt hiermee uitgebreid naar zelfstandige (foto)journalisten, fotografen, illustratoren en grafisch ontwerpers. Al deze makers zijn onlosmakelijk verbonden aan media.
Deelname voor FLA-leden is mogelijk voor leden via de livelink hieronder. Met bijbehorende inlogcode kunnen leden toegang krijgen tot de vragenlijst.
Livelink:
https://www.survey4.nl/pyrrhula03
Inlogcode:
BTMV98
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker Henk Vinken van Pyrrhula Research Consultants. Onderzoeker Teunis IJdens is net zoals in voorgaande jaren betrokken bij het onderzoek.
Deelname is ook mogelijk voor niet-leden. U kunt onderstaande link gebruiken op website en social media. Voor deze link is geen inlogcode vereist.
De link voor niet leden is als volgt:
https://www.survey4.nl/pyrrhula03/?id=B34HER
De enquête kan worden ingevuld via de gebruikelijke browsers maar aanbevolen wordt om via Google Chrome in te loggen. In november worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt.
Hartelijk dank voor uw deelname.

De NVJ, DuPho en FLA nodigen Van Thillo uit voor overleg

1/01 - De NVJ, DuPho en de FLA nodigen de heer Christian van Thillo, CEO De Persgroep, uit op donderdag 2 juli om 10.00 uur voor overleg bij de NVJ te Amsterdam. more
FreeLancers Associatie (FLA) vernieuwt bestuur

FreeLancers Associatie (FLA) vernieuwt bestuur

1/01 - Het bestuur van de FreeLancers Associatie (FLA) is vernieuwd met drie nieuwe leden. Janneke Juffermans, Jeroen Mirck en Petra Wolthuis zijn gekozen op de algemene ledenvergadering in juni. Ook zijn op die bijeenkomst voorzitter Christel Jansen en penningmeester Tanja Lemmens herkozen voor een tweede termijn.
more

Aanmelding FLA-mentoraat geopend

2/04 - Eind april gaat voor de tweede keer het FLA-mentoraat van start. Beginnende freelance journalisten en andere vrije schrijvers kunnen als lid van de FLA een beroep doen op begeleiding door een ervaren collega. Ook journalisten die al een tijdje meelopen maar zich (deels) willen om- of bijscholen, komen hiervoor in aanmerking. Een mentoraat duurt een half jaar. Het mentoraat is dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe mentoren: Henk Blanken, Frederike Geerdink, Annemarie Geleijnse, Rineke van Houten, Wim de Jong, Arjan Post, en Margo Smit. Samen met ‘oudgedienden’ Piet Bakker, Willem de Bruin, Jan Dijkgraaf,  Franka Hummels,  Emma Veenstra, Martine de Vente en Jop de Vrieze staan zij klaar om 14 mentees te begeleiden. Aanmelden kan tot en met 17 april.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39