designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

FLA nieuws

Gouden Freelancer Award krijgt vervolg

Gouden Freelancer Award krijgt vervolg

1/01 - De Gouden Freelancer Award wordt op 6 oktober voor de tweede keer uitgereikt. Deze tweejaarlijkse journalistieke prijs is een initiatief van Bureau Wibaut en de Sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond. Freelancers kunnen hun journalistieke producties vanaf medio juni insturen.
De Gouden Freelancer Award is een prijs voor het beste door freelancers geproduceerde journalistieke verhaal. Uitgangspunt van de prijs is dat media doorgaans producties van hun vaste redacteuren insturen naar vakprijzen zoals De Tegel. Freelancerscollectief Bureau Wibaut en de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA) stellen zich samen ten doel om ook eens de freelancers in het zonnetje te zetten.
Vernieuwende journalistiek
Net als vorig jaar is het juryvoorzitterschap in handen van Max van Weezel, freelance journalist voor Vrij Nederland. De rest van de jury wordt binnenkort bekendgemaakt. Zij beoordelen inzendingen op de mate waarin zij onderscheidend en vernieuwend zijn in het journalistieke werkveld.
De Gouden Freelancer Award is eind augustus 2015 voor het eerst uitgereikt en bestreek ook toen een termijn van twee jaar. Ivo van Woerden won indertijd met zijn longread ‘The Great Marc Evers’ die online is gepubliceerd door paywall-uitgeverij Fosfor.
Seminar in Volkshotel
De uitreiking van de prijs op vrijdag 6 oktober wordt onderdeel van een middagseminar over activistische journalistiek, een genre waarbij de journalist bewust en transparant een niet-objectief standpunt inneemt, doorgaans over een sociale of politieke kwestie. Ook deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bureau Wibaut en de Auteursbond. Het seminar en de prijsuitreiking vinden plaats in het Volkshotel en worden afgesloten met een feestelijke borrel.
De nieuwe editie van De Gouden Freelancer Award heeft betrekking op journalistieke producties die zijn verschenen in de periode van augustus 2015 tot augustus 2017. Nadere informatie over inzendingen en criteria worden volgende week bekendgemaakt. De deadline ligt op 7 september, zodat de zomervakantie geen spelbreker hoeft te zijn. Zoek dus alvast jouw beste werk op!
Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

1/01 - In het NRC Handelsblad van 22 februari en in de Volkskrant van 23 februari staat het nieuws dat uitgevers een deal hebben gesloten met Bol.com en Kobo (e-readers) voor een onbeperkt streamingmodel voor boeken: Kobo Plus. Voor een tientje per maand krijgt de lezer een all-you-can-eat toegang tot het werk van duizenden schrijvers en vertalers. Uitgever Toine Donk van Das Mag merkte het al eerder op: bij de online boekhandel Bol.com verdwijnt bijna de helft van wat de klant betaalt in de zak van Bol: “Daarmee krijgen zij per verkocht exemplaar vijf keer meer dan de persoon die het schreef. Best raar.” Inderdaad: best raar. Maar niet alleen boekhandels als Bol vinden het kennelijk normaal dat de auteur er zo weinig aan verdient, ook sommige uitgevers. Patrick Swart, bestuursvoorzitter van WPG, van uitgeverij De Bezige Bij dus, beweert in De Volkskrant dat het nieuwe streamingmodel wel “even wennen” zal zijn voor auteurs, omdat er “op een andere manier” voor hun werk betaald zal gaan worden.
Die “andere manier” betekent in veel gevallen: niet of veel te weinig. Sommige uitgevers hebben sommige schrijvers een specifiek aanbod gedaan hoe ook zij een graantje mee kunnen pikken van de nieuwe verdienmodellen, maar de meeste auteurs kregen dat niet. Die kregen een algemene rondzendbrief waarin vooral stond dat alles nog experimenteel was, lees: onbetaald. Of soms helemaal geen bericht van hun uitgever, zoals de auteurs van Overamstel, met wie Martijn Griffioen volgens NRC Handelsblad niet heeft overlegd: “Wij doen de exploitatie en onze auteurs vertrouwen daarop.” Het aantal auteurs dat een overeenkomst met hun uitgever over streaming heeft gesloten, is dus minimaal. En vertalers die net zo goed auteursrecht hebben op hun vertaling, vissen sowieso achter het net.
Het komt erop neer, dat in navolging van de film- en muziekindustrie en de journalistiek nu de internetbedrijven en uitgevers gezamenlijk een manier gevonden hebben om geld te verdienen zonder de auteurs van hun producten proportioneel mee te laten verdienen. Immers, ook scenarioschrijvers, liedjesschrijvers en journalisten krijgen vaak niets voor hun werk dat door de producenten aan internetbedrijven wordt verkocht. Of zoals uitgever Mizzi van der Pluijm van AtlasContact zegt: “Ik betwijfel of auteurs hier genoeg aan verdienen. Ik denk van niet.” Zij lijkt, met Toine Donk, het belang van de auteurs voorop te stellen.
Reken even mee: als er 100.000 mensen voor een tientje lid worden, dan is er 1 miljoen euro per maand te verdelen. Stel dat de helft van de leden daadwerkelijk iedere maand een boek online leest of downloadt. Mensen met een bibliotheekpas of een museumkaart gebruiken die immers ook niet iedere maand. Er verdwijnt in dat geval dus al 5 ton per maand in de zakken van Bol.com en Kobo. En dan zijn de reclame-inkomsten en de waarde van klantgegevens nog niet eens meegerekend. Alleen de auteurs van de boeken die werkelijk gelezen worden hebben recht op een percentage van de 5 ton die overblijft. Maar ook het gedeelte van de abonnementskosten die de lezer gaat betalen dat wél aan de uitgever wordt uitbetaald, wordt maar mondjesmaat doorgegeven aan de schrijvers van die 40.000 titels. Sommige auteurs krijgen gewoon niets, terwijl hun boek wel meedoet om zoveel mogelijk abonnees te werven. Auteurs krijgen dus gemiddeld bij de streamingdiensten fors minder dan bij de normale verkoop van hun boek.
Met de Auteursbond, die 1.500 auteurs vertegenwoordigt, onder wie veel schrijvers en vertalers van titels die nu worden aangeboden op Kobo Plus, is ondanks toezeggingen daarover geen overleg gevoerd over individuele voorwaarden en vergoedingen voor dit grootschalige gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
De Auteursbond vindt dat de auteurs en de uitgevers zich niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Het liefst willen we met LIRA en de uitgevers het gesprek aangaan over hoe de schrijvers en vertalers hun deel kunnen krijgen. Het nieuwe streamingmodel is geen verdienmodel voor de auteur, en ook nauwelijks voor de uitgever, maar vooral voor de internetboekhandel. De auteurs willen een grotere punt van de taart! Met LIRA gaan we, zo hebben we afgelopen week afgesproken, een gezamenlijke strategie ontwikkelen om dit te bereiken.
Maria Vlaar, voorzitter Auteursbond
www.auteursbond.nl
 
Wet DBA uitgesteld, maar dat is niet genoeg

Wet DBA uitgesteld, maar dat is niet genoeg

28/12 - De handhaving van de wet DBA is in november opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2018. Hoewel VVD-staatssecretaris Eric Wiebes de wet altijd heeft verdedigd, is hij uiteindelijk toch gezwicht voor de aanzwellende kritiek van zowel zzp’ers als het bedrijfsleven. Wat betekent dit uitstel voor freelance journalisten, maar ook voor de wet zelf?
Voor zzp’ers betekent het uitstel dat er het komende jaar niet actief gehandhaafd zal worden op verkapte dienstverbanden tussen zzp’ers en hun opdrachtgever. Dat is trouwens geen 100% garantie voor rust, want de Belastingdienst kan nog steeds optreden tegen overduidelijke overtredingen. Wat daarmee precies wordt bedoeld is niet echt duidelijk. Daarmee is dus de twijfel in de markt niet geheel weggenomen, hetgeen ook blijkt uit het feit dat er nog altijd bedrijven zijn die voor de zekerheid maar helemaal geen zzp’ers meer inhuren. De FLA vindt dit een kwalijke zaak en het beste bewijs dat de wet DBA geheel van tafel moet.
De kans dat de wet sneuvelt is reëel. Door de extra tijd die Wiebes heeft ‘gekocht’, beschikt een nieuw kabinet over ruim een half jaar om de wet DBA te vervangen door iets anders.
Waarom Wet DBA van tafel moet
Om de wenselijkheid hiervan te begrijpen, is het goed om uit te leggen hoe de wet DBA de afgelopen maanden ontspoorde: voor de Belastingdienst, voor opdrachtgevers, voor freelancers en voor journalisten in het bijzonder. Waar de wet slechts probeerde af te bakenen waarin een arbeidsrelatie van een werknemer verschilt van een freelancer, leidden de hausse aan honderden modelovereenkomsten tot een regulering die verstrekkender gevolgen heeft.
Hoewel de Belastingdienst modelovereenkomsten slechts beoordeelde op arbeidsrelatie, vervanging en werkgeversgezag (dus op de geel-gearceerde bepalingen in de gepubliceerde overeenkomsten), heeft de publicatie van de overeenkomsten het onbedoelde neveneffect dat de andere contractsbepalingen eveneens door de Belastingdienst gesanctioneerd lijken te zijn. Zo staan er modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst (van onder meer NUV, NVJ en GEU) met verregaande afspraken over het exploiteren van auteursrechtelijk beschermd werk, die echter helemaal niets met de wet DBA te maken hebben. De FLA vindt dat heel schadelijk voor de freelancer, omdat het onderhandelingspositie bemoeilijkt. De opdrachtgever kan immers schermen met het argument ‘Het is een erkend model’. De Belastingdienst gaat dus in feite buiten zijn boekje.
Handhaven vanaf 2018
Hoewel het voor zzp’ers het beste zou zijn als de wet DBA zo spoedig mogelijk in de prullenmand verdwijnt, is het nog absoluut geen uitgemaakte zaak dat deze wet ook echt verdwijnt. De politiek moet wel echt met een alternatief komen, nu de VAR dit voorjaar definitief is afgeschaft. Pakt het nieuwe kabinet dit niet (direct) op, dan gaat de Belastingdienst over een jaar alsnog handhaven, waarbij deze het recht heeft om ook met terugwerkende kracht boetes uit te schrijven. Daarom kan het zeker geen kwaad om in het geval van een freelance opdracht die verdacht veel lijkt op een dienstverband toch alvast te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, bijvoorbeeld die van het NUV.
De FLA hoopt, net als moederorganisatie VSenV (vanaf 2017 de Auteursbond), dat snel na de verkiezingen duidelijk wordt dat de wet DBA verdwijnt. Een aanvullende zorg hierbij is het kapen door de Belastingdienst van de term ‘modelcontract’. Formeel wordt er over ‘modelovereenkomsten’ gesproken als het over wet DBA gaat, maar beide termen worden veelvuldig door elkaar gehaald. In essentie kijkt de Belastingdienst naar de gezagsverhouding, wat valt onder het Arbeidsrecht. Veel van de VSenV-leden maken al jaren gebruik van ‘modelcontracten’, maar die gaan hoofdzakelijk over Auteursrecht en bevatten bepalingen over overdracht en auteursrechtelijke vergoedingen.
Een onbedoeld neveneffect is dus dat er verwarring is ontstaan rondom het begrip ‘modelcontract’. Dat is schadelijk voor schrijvers en vertalers. De stempel van de Belastingdienst is heel beperkt (geen sprake van persoonlijke arbeid, loon, gezag), maar veel modelovereenkomsten zijn veel uitgebreider (inclusief auteursrechtelijke bepalingen die er eigenlijk niet in thuishoren). Daardoor lijkt het of de Belastingdienst daar goedkeuring aan geeft, terwijl daar in het geheel niet over wordt geoordeeld bij de controle op modelovereenkomsten. Deze verwarring heeft bijgedragen aan de totale chaos die de wet DBA onwerkbaar heeft gemaakt.
Jeroen Mirck, bestuurslid Freelancers Associatie
m.m.v. Annemarie van Toorn, beleidsmedewerker Auteursbond
Mark Deuze (UvA) onderzocht journalistieke startups

Mark Deuze (UvA) onderzocht journalistieke startups

24/12 - Tijdens de FLA-najaarsborrel presenteerde Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de UvA, het onderzoek dat hij samen met Tamara Witschge uitvoerde naar 21 journalistieke start-ups op vijf continenten. Hij vertelde over de grote gedrevenheid onder journalisten in startups. Over hoe de nieuwe digitale mediabedrijfjes allemaal denken dat zíj bijdragen aan de ‘echte’ journalistiek. En dat ondanks alle nieuwe vormen de inhoud betrekkelijk weinig afwijkt van die van klassieke media. We vroegen hem nog even samenvattend: wat betekent dit voor freelancers?
“Optimistisch gezien biedt de startup-cultuur veel nieuwe mogelijkheden”, vertelt Deuze. “Je hoeft geen relatie te hebben met een specifieke editor, zoals bij klassieke media. Startups zijn vaak meer dynamisch en poreus en ingebed in nieuwe netwerken. Er zijn vaak ook meer mogelijkheden voor innovatieve vertelvormen, bijvoorbeeld met infographics, cartoons en multimedia, dus je kunt je creatieve ei goed kwijt. De startups werken allemaal bijna uitsluitend met freelancers. Bijna geen enkele heeft, naast de oprichters, vaste mensen in dienst.”
De keerzijde is volgens Deuze dat hij nog geen startup heeft gevonden die hier geld mee verdient of die freelancers fatsoenlijk betaalt. “In Nederland keert zelfs een succesvolle startup als De Correspondent vaak peanuts uit, want ze hebben geen geld. Over de hele wereld zie je dat freelancers grote producties maken voor veel te weinig geld. Een deel van de oplossing is om met grote subsidies te werken. Er zijn genoeg startups en redactionele collectieven die daar vooral op inzetten en de helft van hun werk besteden aan subsidies binnenhalen. Dat doen ze zowel op landelijk als internationaal niveau, zoals via Journalismfund.eu en het Fund for Investigative Journalism.”
Nieuwsgierig geworden? Lees hier Deuzes paper ‘Considering a possible future for Digital Journalism’, gepubliceerd in het wetenschappelijk online tijdschrift Mediterranea. Wij vonden onderaan pagina 8 alvast een advies voor onszelf: “Er lijkt een nieuwe rol te zijn voor de vakbonden en beroepsverenigingen- een die minder gaat over het beschermen van de loopbaan van mensen, en meer over het assisteren bij beslissingen van mensen (bijvoorbeeld door middel van onderwijs en opleiding, juridische bijstand en administratieve ondersteuning), ongeacht hoe hun gekozen werkvorm eruit ziet.”
We hebben gelijk actie ondernomen en een enquête opgesteld. Help ons om jou te helpen en vertel waar je behoefte aan hebt.
DBA-blog: Proactief met modelovereenkomsten

DBA-blog: Proactief met modelovereenkomsten

20/12 - 
Het afgelopen jaar hebben veel freelance journalisten rondgelopen met vragen over de wet DBA. Die mag dan nu wel zijn uitgesteld, maar wat nu als een opdrachtgever er toch naar vraagt? Of wat nu als je het zelf toch graag geregeld wil hebben om een latere naheffing te voorkomen? FLA-bestuurslid Katja Keuchenius houdt in deze blog haar eigen situatie tegen het licht. Wat kun je als freelance journalist doen met de DBA-wetgeving, uitgesteld of niet?
Toen er bij mijn Masteropleiding Journalistiek en Media een jurist voor de klas verscheen, schuurde het al snel. Concrete conclusies en regels, waar mijn klasgenoten en ik naar hunkerden, leken niet te bestaan in de wereld van onze gastdocent. Dezelfde botsing – juridisch vs journalistiek – ervaar ik als nieuw bestuurslid van de FLA. Hoe concreter en meer ‘hands-on’ ik poog te beschrijven wat freelance journalisten aan moeten met de DBA-wetgeving, des te voorzichtiger worden onze juristen. Advies over modelovereenkomsten moet individueel gebeuren en niet in zoiets lomps als een FAQ.
Zelf opdrachtgevers mailen?
Ik probeer het anders en begin eens bij mijn eigen situatie. Dat wordt ook wel tijd. Ik schrijf met mijn nu toch echt verlopen VAR Wuo uit 2014 nog steeds vrolijk door voor oude en nieuwe opdrachtgevers. Dat lijkt me niet oké, gezien het meest concrete advies dat ik uit de juridische adviezen voor journalisten heb kunnen filteren: ‘Ga in gesprek met je opdrachtgever.’
Moet ik een mail sturen en daarin een modelovereenkomst voorstellen? Ik opper het bij onze juridische afdeling. Waarschijnlijk niet, luidt het antwoord. Anders waren mijn opdrachtgevers er zelf wel over begonnen. Ik zit ook niet in een risicogroep als ik (1) sporadisch een stuk schrijf voor een opdrachtgever, (2) zo’n stuk in tijd beperkt is en niet steeds terugkeert in dezelfde tijdsspanne, en (3) er bovendien geen sprake is van hiërarchie, zoals op kantoor verschijnen op vaste werktijden.
Oei. Ik voldoe op bijna alle punten, maar ik schrijf wél twee rubrieken. Al is dat maar vier en zes keer per jaar. Toch maar een mail dan? Mijn grootste angst is dat ik slapende honden wakker maak. Straks worden mijn opdrachtgevers zenuwachtig en verlies ik die rubrieken nog, of nog erger: vragen ze me om mijn auteursrecht over te dragen.
Slapende honden
De jurist vindt het een goed idee om per mail – zwart op wit – te vragen of mijn opdrachtgevers onderschrijven dat het niet nodig is om met een overeenkomst te werken. Dat zou in ons beider belang zijn en zo maak ik geen slapende honden wakker. Want, schrijft de jurist: “Òf ze beseffen dat ze je in dienst moeten nemen, òf ze willen je als freelancer inhuren- meer smaken zijn er niet.” Hmm, ik heb geen idee of in dienst treden een verbetering voor mij zou zijn, maar ik waag het erop.
De mail met mijn verzoek om ‘onderschrijving’ van mijn idee – ‘werken met een overeenkomst is niet nodig omdat ik vrij incidenteel artikelen schrijf en ook geen toezeggingen heb gedaan over toekomstig werk’ – wordt als een hete aardappel doorgeschoven in de organisatie van de opdrachtgevers. Een geeft uiteindelijk een bevestigend antwoord. Mijn subtiele aftasting over ‘toekomstig werk’ pakt zelfs mooi uit. ‘Ik wil volgend jaar wel door met de serie zoals we die nu hebben gedaan’, krijg ik terug. ‘Wat vind jij daarvan?’ Oké dan. Nog niet eens zo verkeerd, proactief zijn met die nieuwe regels.
Bij de andere opdrachtgever duurt het even voordat ik antwoord heb, terwijl in Den Haag de plannen ondertussen veranderen. “De modelovereenkomst is voorlopig van tafel”, zegt mijn opdrachtgever. “Wij gaan hem overigens wel gebruiken.” Ze noemt als ‘voorbeeld’ modelovereenkomst 9015550000-06, maar daarover zal ik nog een officiële mail krijgen. Wat dat precies gaat betekenen is voor later zorg en een latere blog. Voorlopig zit ik veilig.
Met de uitgestelde, en straks misschien zelfs afgeschafte, wetgeving geldt dat misschien voor iedereen. Is al het gedoe dan voor niks geweest? Zou kunnen. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ deel ik hierbij toch mijn ervaringen met jullie. Wie weet steekt iemand er nog iets van op. Als je situatie heel erg op die van mij lijkt, kun je (op eigen risico) hetzelfde doen. Ondertussen kan ik persoonlijk juridisch advies zeker aanraden, in het geval van FLA-leden kan dat gewoon bij onze eigen juristen.
Katja Keuchenius, freelance journalist en FLA-bestuurslid
FLA-middag bij De Coöperatie

FLA-middag bij De Coöperatie

30/11 - De Freelancers Associatie (FLA) is afgelopen zomer een samenwerking aangegaan met de journalistieke coöperatie van Teun Gautier. FLA-leden kunnen kosteloos associate member worden van De Coöperatie en gebruik maken van een deel van de diensten. Om deze samenwerking optimaal van meerwaarde te laten zijn voor onze leden, organiseren we samen met Teun Gautier een FLA-middag bij De Coöperatie, op vrijdag 16 december 2016. Kom je ook?
Deze FLA-middag vindt vanaf 15:00 uur plaats in het kersverse kantoor van De Coöperatie aan de Plantage Middenlaan 27 in Amsterdam, in Broedplaats Ondertussen. Daar zullen naast Gautier ook bestuursleden van FLA aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het associate membership.
Gautier geeft op de FLA-middag een toelichting over de diensten waar onze leden gebruik van kunnen maken: naast een rondleiding langs de verhuurbare werkplekken in Broedplaats Ondertussen zal hij ook ingaan op het eigen Matchingfonds, deelname aan Reporters Online (en daarmee zelf publiceren in Blendle) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering van CommonEasy. Nieuw is het aanbod van stagiairs door De Coöperatie aan leden. Afsluitend is er een gezellige borrel.
Heb je interesse om kosteloos associate member te worden van De Coöperatie en de FLA-middag in Broedplaats Ondertussen te bezoeken, geef je dan HIER op.
FLA sponsort mentoraat Stichting Vrouw & Media

FLA sponsort mentoraat Stichting Vrouw & Media

1/01 - Na twee succesvolle edities in 2014 en 2015, gaat Stichting Vrouw & Media weer van start met een nieuw mentoraatsprogramma: het V&Mentoraat 2016. Negentien vrouwelijke kopstukken uit de journalistiek zijn bereid gevonden hun kennis en kunde met andere ambitieuze vrouwen te delen. Je kunt je het komende half jaar laten begeleiden door mentoren als Jildou van der Bijl (LINDA.), Kysia Hekster (NOS Nieuws), Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer), Suzanne Bosman (EenVandaag) en Hiske Versprille (Het Parool). De kosten voor het hele programma bedragen 350 euro, maar FLA-leden kunnen een fikse korting krijgen. Zowel de NVJ als FLA bieden de mogelijkheid om elk tien leden te sponsoren voor het V&Mentoraat. Dat betekent dat je als lid van FLA (of NVJ) 150 euro korting kan krijgen. Dan betaal je slechts 200 euro voor het hele traject.
Dit programma is bedoeld voor vrouwen die werkzaam zijn in de journalistiek en die (nog) beter willen worden in hun vak. De mentoren kunnen helpen met uiteenlopende journalistieke vragen. Zo kunnen ervaren radio- en televisiemakers als mentor handige tips en tricks aan beginnende redacteuren over het voorbereiden van goede interviews, en vertelt een hoofdredacteur alles over leidinggeven aan een mentee die sinds kort chef redactie is. Stichting Vrouw & Media wil op deze manier een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van vrouwelijke journalisten.
Het traject van het V&Mentoraat ziet er iets anders uit dan de twee voorgaande edities. Naast drie ontmoetingen tussen mentor en mentee, zullen de mentees ook onderling meer kennis en ervaringen gaan uitwisselen en op deze manier hun netwerk vergroten. Het programma begint in oktober met een eerste bijeenkomst waarbij de mentees elkaar leren kennen en vervolgens trappen we een maand later het programma officieel af met een feestelijke kick-off (16 november 2016) waar ook alle mentoren bij aanwezig zijn. Op Internationale Vrouwendag (8 maart 2017) wordt het V&Mentoraat evenzo feestelijk afgesloten met het uitwisselen van alle ervaringen en de lessons learned.
Het V&Mentoraat duurt een half jaar en bestaat uit de volgende bijeenkomsten:
Voorbereidende sessie van mentees onderling (19 oktober 2016)
Kick-off voor mentees en mentoren (woensdagavond 16 november 2016)
Drie ontmoetingen tussen mentee en mentor (samen in te plannen)
Bezoek aan een nieuwsorganisatie met de mentees (datum volgt nog)
Afsluitende bijeenkomst op internationale vrouwendag (8 maart 2017)
Iedereen is welkom om mee te doen aan het V&Mentoraat, al is enige werkervaring wel een vereiste. Verder maakt het niet uit wat je in de journalistiek doet en of je in vaste dienst bent of freelance werkt. We maken de matches tussen mentor en mentee zo optimaal mogelijk, waarbij we rekening houden met het medium en jouw leervragen.
Nadere informatie over inschrijving staat op Vrouwenmedia.com

FLA-leden hebben toegang tot De Coöperatie

FLA-leden hebben toegang tot De Coöperatie

1/01 - De FreeLancers Associatie (FLA) heeft overeenstemming bereikt met het nieuwe journalistieke initiatief De Coöperatie over samenwerking. FLA-leden kunnen kosteloos associate member worden van De Coöperatie en gebruik maken van een deel van het aangeboden dienstenpakket.
Dit is de uitkomst van zeer constructieve onderhandelingen van de besturen van FLA en de overkoepelende Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) met  Teun Gautier, oprichter van De Coöperatie.
“De Coöperatie heeft leden die een maandelijkse bijdrage betalen en in ruil daarvoor toegang krijgen tot de diensten van De Coöperatie, mede-eigenaar zijn en zeggenschap hebben”, zegt Gautier. “In gesprekken met een aantal organisaties is het idee ontstaan om de leden van die organisaties een Associate Membership aan te bieden.”
Wat houdt Associate Membership in?
Voor associate members van De Coöperatie geldt dat zij geen maandelijkse ledenbijdrage betalen, maar wel toegang hebben tot bepaalde diensten: zij kunnen net als reguliere leden werkruimte met korting huren en kunnen gebruik maken van de collectieve verzekeringspool.
Associate members komen ook in aanmerking voor opdrachten die door De Coöperatie binnen het eigen ledenbestand worden aangeboden, alsmede het eigen fonds om journalistieke producties te subsidiëren. De Coöperatie brengt associate members voor beide diensten een iets hogere vergoeding in rekening dan wat reguliere leden moeten afdragen (5%).
Voor FLA-leden valt juridische ondersteuning niet onder het gratis Associate Membership van De Coöperatie, maar die support wordt natuurlijk al via FLA zelf aangeboden. “Dit is een goede deal die het FLA-lidmaatschap toegevoegde waarde biedt zonder dat onze leden hier extra voor hoeven te betalen”, zegt Jeroen Mirck namens het FLA-bestuur. Aanmelden kan via de FLA, mail naar [email protected]
 
Kijk voor informatie over De Coöperatie op www.decooperatie.org

Aanbieding: FLA geeft ledenkorting op Kritt

Aanbieding: FLA geeft ledenkorting op Kritt

1/01 - Speciale aanbieding voor leden: de FreeLancers Associatie (FLA) heeft een forse korting geregeld op Kritt, een website-dienst die zich speciaal richt op journalisten. Voorwaarde is dat er voor 1 september twintig leden meedoen.  
 “Kritt is een netwerk voor journalisten”, vertelt Bart Driessen, zelfstandig webdesigner en bestuurslid van Stichting Autres Directions, dat samenwerking tussen creatieve disciplines initieert. Ook Kritt valt daaronder. “Zelf je website maken is lastig en veel werk. Een eigen website laten bouwen is voor de meeste journalisten te duur. Kritt is een betaalbare oplossing die heel eenvoudig te gebruiken is. Naarmate Kritt verder groeit kunnen we het netwerk meer bieden.”
Korting van 50%
De FLA heeft in overleg met Kritt een speciale ledenactie geregeld. Als 20 of meer FLA-leden vóór 1 september 2016 kiezen voor een Kritt-website, krijgen ze allemaal 20% korting op het abonnementsgeld (dat is 200 euro i.p.v. 250 euro per jaar). Daarbij krijgen ze bovendien 50% korting op het instapgeld (125 euro i.p.v. 250 euro).
“We denken dat dit een goede aanbieding is voor journalisten die graag een goede eigen website hebben maar daar zelf de tijd of technische kennis voor missen”, zegt FLA-bestuurslid Janneke Juffermans. “Kritt is een enorm gebruiksvriendelijk systeem. Bovendien biedt dit abonnement doorlopende service, met updates van het systeem, aanpak van bugs en ook meedenken over het ontwerp en extra features.”
Gratis workshop
FLA en Kritt organiseren samen een gratis workshop waar Driessen het systeem nader komt toelichten en vragen beantwoordt. Zodra de 20 deelnemers zijn gehaald, organiseren FLA en Kritt een tweede avond waar intekenaars worden begeleid met het activeren van hun account en het inrichten van hun website. Aan het einde van de bijeenkomst gaan de deelnemers met een werkende website naar huis.
Tarief omlaag? Korting blijft!
Als Kritt verder groeit, gaat op termijn mogelijk het abonnementstarief per lid omlaag. Mocht dit gebeuren, dan blijft de korting van kracht voor FLA-leden die deze zomer gebruik maken van de actie. Mocht het Kritt-tarief dus op termijn verlaagd worden, dan blijven deze leden een korting van 20% houden op dit verlaagde tarief.
FLA-leden die gebruik willen maken van de Kritt-aanbieding, kunnen contact opnemen met het verenigingsbureau in het Deysselhuis: 020-6240803 of [email protected].
Meer weten? Kijk op www.kritt.nl.

 
Modelovereenkomst voor redactiemedewerkers beschikbaar

Modelovereenkomst voor redactiemedewerkers beschikbaar

1/01 - Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op de eigen website een modelovereenkomst voor journalisten gepubliceerd die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het gaat om de modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen’.
Modelovereenkomsten zijn de vervangers van de VAR, die sinds 1 mei 2016 niet meer geldig is. Er is veel kritiek op de nieuwe wet Deregulering Bepaling Arbeidsrelaties (DBA), waar deze verandering deel van uitmaakt, maar zzp’ers en hun opdrachtgevers moeten er uiteindelijk wel aan voldoen.
De FLA heeft zich samen met onder meer NUV en NVJ stevig verzet tegen de wet DBA, maar strijdt tegelijkertijd voor goede modelovereenkomsten voor journalisten nu de wetgeving een feit is. De nu vrijgegeven modelovereenkomst van het NUV wordt gesteund door de FLA.
Formeel dienen modelovereenkomsten te worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In dit geval is dat nog niet gebeurd, maar de NUV laat weten dat deze modelovereenkomst al wel is goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit wil zeggen dat hij voldoet aan de eisen van de wet DBA.
De modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen’ is hier te downloaden.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39