designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Freelancers Associatie wordt sectie Freelance Journalisten

1/01 - Per 1 januari 2017 is de Freelancers Associatie overgegaan in de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond, de opvolger van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
Onze nieuwe website is freelancejournalisten.auteursbond.nl.
 
Gouden Freelancer Award krijgt vervolg

Gouden Freelancer Award krijgt vervolg

1/01 - De Gouden Freelancer Award wordt op 6 oktober voor de tweede keer uitgereikt. Deze tweejaarlijkse journalistieke prijs is een initiatief van Bureau Wibaut en de Sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond. Freelancers kunnen hun journalistieke producties vanaf medio juni insturen.
De Gouden Freelancer Award is een prijs voor het beste door freelancers geproduceerde journalistieke verhaal. Uitgangspunt van de prijs is dat media doorgaans producties van hun vaste redacteuren insturen naar vakprijzen zoals De Tegel. Freelancerscollectief Bureau Wibaut en de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA) stellen zich samen ten doel om ook eens de freelancers in het zonnetje te zetten.
Vernieuwende journalistiek
Net als vorig jaar is het juryvoorzitterschap in handen van Max van Weezel, freelance journalist voor Vrij Nederland. De rest van de jury wordt binnenkort bekendgemaakt. Zij beoordelen inzendingen op de mate waarin zij onderscheidend en vernieuwend zijn in het journalistieke werkveld.
De Gouden Freelancer Award is eind augustus 2015 voor het eerst uitgereikt en bestreek ook toen een termijn van twee jaar. Ivo van Woerden won indertijd met zijn longread ‘The Great Marc Evers’ die online is gepubliceerd door paywall-uitgeverij Fosfor.
Seminar in Volkshotel
De uitreiking van de prijs op vrijdag 6 oktober wordt onderdeel van een middagseminar over activistische journalistiek, een genre waarbij de journalist bewust en transparant een niet-objectief standpunt inneemt, doorgaans over een sociale of politieke kwestie. Ook deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bureau Wibaut en de Auteursbond. Het seminar en de prijsuitreiking vinden plaats in het Volkshotel en worden afgesloten met een feestelijke borrel.
De nieuwe editie van De Gouden Freelancer Award heeft betrekking op journalistieke producties die zijn verschenen in de periode van augustus 2015 tot augustus 2017. Nadere informatie over inzendingen en criteria worden volgende week bekendgemaakt. De deadline ligt op 7 september, zodat de zomervakantie geen spelbreker hoeft te zijn. Zoek dus alvast jouw beste werk op!
Conferentie: Wat is de journalistiek (ons) waard?

Conferentie: Wat is de journalistiek (ons) waard?

1/01 - Het zijn barre tijden: redacties krimpen, een groeiend aantal journalisten komt niet meer rond van journalistieke werkzaamheden en de consument heeft steeds minder geld over voor nieuws. Niet alleen tarieven staan onder druk, maar ook de rol van de journalistiek als vierde pijler van de democratie. Daarom organiseert de Auteursbond | sectie Freelance Journalisten op 26 oktober 2017 een conferentie: Wat is de journalistiek (ons) waard?
De vrije pers en het functioneren van de journalistiek zijn onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de Nederlandse democratie. Regionale kranten zijn zo goed als tandeloze tijgers geworden en een muur van persvoorlichters en slinkende middelen maken het journalisten steeds moeilijker om hun werk gedegen te doen. Een zorgelijke ontwikkeling.
De toegevoegde waarde van de journalistiek
Wat blijft er overeind van de rechtsstaat als de journalistiek niet meer de tijd, budget en toegang krijgt om de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht te controleren en de samenleving hierover te informeren. Wat is goede journalistiek ons als samenleving waard? En als we er waarde aan toekennen: wie betaalt de rekening? Deze en meer vragen komen aan bod op 26 oktober 2017 tijdens onze conferentie ‘Wat is de journalistiek (ons) waard?’
Journalistieke klimaat in Nederland
Keynotespreker Eric Smit (Follow the Money) zal de huidige journalistieke situatie in Nederland kritisch onder de loep nemen. Diana Matroos gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de politiek, journalistiek, uitgeversbranche, de wetenschap en andere maatschappelijke organisaties.
Is er ook nog goed nieuws? Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden. Wat zijn onze mogelijkheden om de waarde van de journalistiek – en daarmee de democratie – te waarborgen? Nu de samenleving toekijkt hoe (freelance) journalisten, redacties en uitgevers elkaar beconcurreren, vinden wij dit hét moment om de verbinding te zoeken.
Kom ook op 26 oktober 2017
Draag jij de journalistiek een warm hart toe? Wil je meedenken over de rol/waarde van de journalistiek in turbulente tijden waarin de democratie onder druk staat? Wees dan welkom op 26 oktober in Pakhuis De Zwijger.

Save the date: 26 oktober 2017
Locatie: Pakhuis De Zwijger Amsterdam
Tijd: 13.30-17.30 uur
Deelnamekosten: € 50 (leden van de Auteursbond betalen € 35)

Meer informatie? Neem contact op met het bestuur van de sectie Freelance Journalisten via [email protected]
Mogelijkheid tot inschrijving volgt binnenkort!
Minimumtarieven: goed of slecht voor journalisten?

Minimumtarieven: goed of slecht voor journalisten?

3/04 - Zijn minimumtarieven goed of juist slecht voor de onderhandelingspositie van freelance journalisten? Deze vraag stond centraal tijdens de lenteborrel van de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond (voorheen FLA), die plaatsvond in Sociëteit De Kring in Amsterdam. Gastspreker was onderzoeksjournalist Sander Heijne, mede-oprichter van De Verhalenmarkt.
Behalve dat hij zelf als freelancer ervaringsdeskundige is, heeft Heijne ook jarenlang over marktwerking geschreven als economisch redacteur van de Volkskrant. ‘Minimumtarieven zijn wettelijk niet toegestaan omdat ze kartelvorming in de hand werken’, zo trapt Heijne stellig af. Op korte termijn verwacht hij ook niet dat die wetgeving wordt aangepast: ‘Het politiek klimaat is er niet naar dat dit gaat veranderen. De PvdA pleit als enige voor minimumtarieven, maar we weten hoe het met die partij is afgelopen.’
Heijne schetst een economisch kader aan de hand van Nobelprijs-winnaar Milton Friedman, voorvechter van het vrijemarktkapitalisme. Prijsstelling wordt bepaald door de vrije markt. Vertaald naar de freelance journalist betekent dit volgens Heijne dat je tarieven afhankelijk zijn van jouw onderscheidende positie. Voor artsen is dat makkelijker dan voor mensen met werk dat bijna iedereen kan zoals schoonmakers. Simpel gezegd: zijn wij artsen of schoonmakers?
Verhalenmarkt
Aangezien Heijne niet verwacht dat er ooit minimumtarieven gaan komen voor journalistiek werk, bedacht hij een andere oplossing. In samenwerking met Jaïr Ferweda en voormalig hoogleraar Jeroen Smit ontwikkelde hij De Verhalenmarkt, een online platform waar freelancers hun ideeën en artikelen kunnen aanbieden aan redacties.
‘Daarmee kunnen we de inkomsten van freelance journalisten helpen verhogen’, aldus Heijne. ‘De Verhalenmarkt is een social enterprise, een mengvorm tussen een bedrijf en een stichting. Tot nu toe draait het project op subsidie, maar binnenkort maken we een verdienmodel bekend waardoor de inkomsten terugvloeien naar de journalistiek.’
Hergebruik van werk
Journalisten verkopen hun kennis vaak maar één keer, terwijl andere beroepen dat volgens Heijne veel slimmer aanpakken. Zo rekent de advocaat of notaris van De Verhalenmarkt telkens opnieuw dezelfde forse tarieven voor wat je routinewerk zou kunnen noemen.
In loondienst gebruikte Heijne de bijvangst van zijn werk als onderzoeksjournalist bij de Volkskrant om snelle nieuwsberichten te maken voor de dagelijkse nieuwsverslaggeving. Als freelancer bleek dat veel lastiger te zijn. De Verhalenmarkt probeert deze werkwijze toch weer mogelijk te maken voor freelancers. ‘De verhalen op de juiste bureaus krijgen, dat is de bedoeling.’
Ideeën jatten
Binnenkort gaat De Verhalenmarkt van start. Bekende media doen mee, zoals NRC, Vrij Nederland, Opzij en Nieuwe Revu. Ter geruststelling voor freelancers die bang zijn dat redacties en concurrenten hun ingediende ideeën jatten, meldt Heijne dat deelnemende media voorwaarden krijgen voorgeschoteld die onder meer voorschrijven dat redacties niet aan de haal mogen gaan met de ideeën van freelancers.
De Verhalenmarkt selecteert aan de poort, om te vermijden dat het platform een vergaarbak wordt van matige journalistiek van goedwillende amateurs. Deelnemers moeten minimaal vijf artikelen hebben gepubliceerd bij titels die bij de initiatiefnemers bekend zijn. Dat moet een selectiecriterium zijn voor een kwalitatief aanbod van journalistieke ideeën en projecten.
Aansluitend op het verhaal over De Verhalenmarkt geeft de zaal digitaal antwoord op een aantal stellingen over minimumtarieven. Ondanks Heijne’s kanttekeningen over de haalbaarheid is een meerderheid van de aanwezigen voorstander van het nastreven van minimumtarieven voor het werk van freelance journalist. De Auteursbond-sectie gaat dit onderwerp binnenkort ook via internet voorleggen aan de eigen leden. Wordt dus vervolgd. 
Tekst: Jeroem Mirck
Freelance journalisten gezocht voor masteronderzoek

Freelance journalisten gezocht voor masteronderzoek

1/01 - Joost van Beek, beginnend journalist en masterstudent journalistiek en media aan de KU Leuven, is voor zijn afstudeeronderzoek op zoek naar freelance journalisten die zijn aangesloten bij een collectief of organisatie.
Het thema van zijn scriptie is ‘Freelance journalisten in een verschuivend medialandschap’. In zijn onderzoek hoopt Joost te achterhalen in hoeverre een collectief of organisatie de positie van freelancers versterkt, en wat de beweegredenen zijn om aansluiting bij een collectief/organisatie te zoeken.
Leden van de Freelance Journalisten die graag willen meewerken aan dit onderzoek kunnen contact opnemne met Joost.
E. [email protected]
T. +31610202408
Uitkomst enquête: Wat willen jullie van ons?

Uitkomst enquête: Wat willen jullie van ons?

1/01 - Een nieuwe naam, een nieuwe organisatievorm en een nieuw aanbod. Maar liefst 35 van jullie hielpen ons opfrissen door onze enquête in te vullen. Dank, dank, al helemaal voor degenen die dat twee keer deden wegens een digitaal foutje (wij schamen ons diep). Een dertigtal respondenten is te weinig om met percentages in de weer te gaan, maar algemene behoeftes werden ons wel duidelijk. Hier de conclusies. Die beantwoorden we aan de hand van twee vragen. Wat willen jullie van ons? En: wat gaan wij met jullie input doen?
Belangenbehartiging
Jullie verwachten in elk geval allemaal dat wij een vuist maken in Den Haag. Tot uw orders, dat doen we. Het gebeurt lang niet altijd openbaar, we zijn betrokken bij verschillende juridische procedures, of bereiden die voor, onder meer tegen de Persgroep. Over dat laatste ontvangen jullie binnenkort ook een mail van voorzitter Petra Wolthuis. De Auteursbond is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet Auteurscontractenrecht, waar de geschillencommissie Auteurscontractenrecht uit is voortgekomen. Freelance journalisten kunnen bij de geschillencommissie terecht om – zonder tussenkomst van een rechter – onenigheden op te lossen over vergoedingen of contracten, zie filmpje.
Workshops
Workshops van halve dagen vinden jullie belangrijker dan masterclasses van acht uur. En dan met name over onderhandelen, positioneren, marketing, fiscale zaken en nieuwe media.
Dus de masterclasses bieden we alleen nog aan als we denken dat een onderwerp écht zo belangrijk is dat zelfs zzp’ers er een hele werkdag aan willen besteden. Voor de workshops hebben we alvast een lijstje dat bij jullie voorkeuren past. Op 9 maart a.s. vertelt Jelle Drijver over nieuwe manieren van jezelf in de kijker spelen. Op 11 mei komt Emiel Elgersma onze multi-media story telling-skills aanscherpen. Donderdag 8 juni geeft de jonge freelancer Charlotte van ‘t Wout een workshop over ‘Geld verdienen met de journalistiek’. Ze geeft je handvatten om efficiënter te werken, je mindset over geld te veranderen en zo je omzet per maand te verhogen.
Borrels
Jullie willen vaker borrels of inspirerende lezingen. Leuk! Dat willen we graag organiseren. Mochten jullie ideeën hebben over wie jullie zelf graag eens willen horen spreken, mail ons op [email protected].
De volgende borrel hebben we gepland op 31 maart, ingeleid door spreker Sander Heijne van De Verhalenmarkt. Later dit jaar organiseren we een conferentie over de waarde van de journalistiek. 26 oktober vindt die plaats in Pakhuis de Zwijger, met dagvoorzitter Diana Matroos en keynote-speaker Eric Smit van Follow the Money.
Mentoraat
Weinig respondenten hadden behoefte aan het mentoraat. Dat gaan we daarom niet meer actief promoten of initiëren. Als je toch een mentor op het oog hebt, willen we je nog wel graag op weg helpen. Mail ons om bijvoorbeeld het eerste contact te leggen.
Omdat jullie wel enthousiast zijn over borrels en iemand specifiek meldde dat freelancers toch het meest leren van andere freelancers, broeden we op een ander plannetje. We willen een speeddatesessie opzetten tussen ervaren en beginnende freelancers voorafgaand aan een borrel later dit jaar.
Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning verlangen jullie ook. We zijn van plan om op de nieuwe website meer praktische tips te plaatsen over bijvoorbeeld modelcontracten of ‘Hoe te reageren op plagiaat’. Dat is soms lastig, omdat veel juridische hulp individueel toegespitst moet zijn. Voor persoonlijk advies kunnen leden altijd mailen met onze juristen. Dat hebben tot nu slecht 8 van de 35 respondenten gedaan.
Bereikbaarheid
We hebben jullie klachten gehoord over onze bereikbaarheid. Wij vinden ook dat dit nog niet goed gaat. Nu alles net naar de Auteursbond is overgeheveld, piept en kraakt alles nog een beetje. Maar het idee van die meer centrale bureau-aansturing van alle secties is juist dat straks alles wél geolied gaat verlopen.
En niet-Amsterdammers. Groot gelijk, we zullen ook eens iets búiten de hoofdstad organiseren.
 
Prijzen en beurzen van Stichting Verhalende Journalistiek

Prijzen en beurzen van Stichting Verhalende Journalistiek

1/01 - Wat waren de allerbeste journalistieke verhalen van 2016, op radio, TV, online en in dag- en weekbladen, in Nederland en in Vlaanderen? Afgelopen vrijdag presenteerde de Stichting Verhalende Journalistiek de beste tien van 2016. Een publieksjury koos daaruit het hoogtepunt van 2016. De allereerste winnaar van de publieksprijs gaat naar Schuldig.
Een redactie van 16 Nederlandse en Vlaamse journalisten las, keek en beluisterde honderden journalistieke bijdragen en kozen er de tien uit die het beste gebruik maken van literaire stijlmiddelen om journalistiek te brengen dat het publiek bij de kladden grijpt. Vrienden van de Stichting Verhalende Journalistiek vormden vervolgens de publieksjury die uit de tien genomineerden een overall winnaar koos. 2016 gaat naar de makers van de tv-documentaireserie Schuldig, Ester Gould en Sarah Sylbing.
Ook reikte de Stichting Verhalende Journalistiek twee narratieve beurzen uit. Mirke Kist en Huib de Zeeuw winnen beiden beurs van € 2500,- voor het doen van onderzoek voor een verhalend journalistiek project. Mirke Kist won de beurs voor gedrukte media. Huib de Zeeuw is de winnaar van de online beurs.
Zeker voor freelance journalisten is het kostbaar om langere tijd voorwerk te doen voor een mooi verhalend project. Om toch het maken van dit soort verhalen te stimuleren, reikte de Stichting Verhalende Journalistiek twee beurzen uit: een voor gedrukte media en een voor online. De winnaars ontvingen een geldbedrag van € 2500,- om hun plan verder uit te werken. Daarnaast biedt de stichting begeleiding van een schrijfcoach bij het onderzoek- en schrijfproces.
 
Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

1/01 - In het NRC Handelsblad van 22 februari en in de Volkskrant van 23 februari staat het nieuws dat uitgevers een deal hebben gesloten met Bol.com en Kobo (e-readers) voor een onbeperkt streamingmodel voor boeken: Kobo Plus. Voor een tientje per maand krijgt de lezer een all-you-can-eat toegang tot het werk van duizenden schrijvers en vertalers. Uitgever Toine Donk van Das Mag merkte het al eerder op: bij de online boekhandel Bol.com verdwijnt bijna de helft van wat de klant betaalt in de zak van Bol: “Daarmee krijgen zij per verkocht exemplaar vijf keer meer dan de persoon die het schreef. Best raar.” Inderdaad: best raar. Maar niet alleen boekhandels als Bol vinden het kennelijk normaal dat de auteur er zo weinig aan verdient, ook sommige uitgevers. Patrick Swart, bestuursvoorzitter van WPG, van uitgeverij De Bezige Bij dus, beweert in De Volkskrant dat het nieuwe streamingmodel wel “even wennen” zal zijn voor auteurs, omdat er “op een andere manier” voor hun werk betaald zal gaan worden.
Die “andere manier” betekent in veel gevallen: niet of veel te weinig. Sommige uitgevers hebben sommige schrijvers een specifiek aanbod gedaan hoe ook zij een graantje mee kunnen pikken van de nieuwe verdienmodellen, maar de meeste auteurs kregen dat niet. Die kregen een algemene rondzendbrief waarin vooral stond dat alles nog experimenteel was, lees: onbetaald. Of soms helemaal geen bericht van hun uitgever, zoals de auteurs van Overamstel, met wie Martijn Griffioen volgens NRC Handelsblad niet heeft overlegd: “Wij doen de exploitatie en onze auteurs vertrouwen daarop.” Het aantal auteurs dat een overeenkomst met hun uitgever over streaming heeft gesloten, is dus minimaal. En vertalers die net zo goed auteursrecht hebben op hun vertaling, vissen sowieso achter het net.
Het komt erop neer, dat in navolging van de film- en muziekindustrie en de journalistiek nu de internetbedrijven en uitgevers gezamenlijk een manier gevonden hebben om geld te verdienen zonder de auteurs van hun producten proportioneel mee te laten verdienen. Immers, ook scenarioschrijvers, liedjesschrijvers en journalisten krijgen vaak niets voor hun werk dat door de producenten aan internetbedrijven wordt verkocht. Of zoals uitgever Mizzi van der Pluijm van AtlasContact zegt: “Ik betwijfel of auteurs hier genoeg aan verdienen. Ik denk van niet.” Zij lijkt, met Toine Donk, het belang van de auteurs voorop te stellen.
Reken even mee: als er 100.000 mensen voor een tientje lid worden, dan is er 1 miljoen euro per maand te verdelen. Stel dat de helft van de leden daadwerkelijk iedere maand een boek online leest of downloadt. Mensen met een bibliotheekpas of een museumkaart gebruiken die immers ook niet iedere maand. Er verdwijnt in dat geval dus al 5 ton per maand in de zakken van Bol.com en Kobo. En dan zijn de reclame-inkomsten en de waarde van klantgegevens nog niet eens meegerekend. Alleen de auteurs van de boeken die werkelijk gelezen worden hebben recht op een percentage van de 5 ton die overblijft. Maar ook het gedeelte van de abonnementskosten die de lezer gaat betalen dat wél aan de uitgever wordt uitbetaald, wordt maar mondjesmaat doorgegeven aan de schrijvers van die 40.000 titels. Sommige auteurs krijgen gewoon niets, terwijl hun boek wel meedoet om zoveel mogelijk abonnees te werven. Auteurs krijgen dus gemiddeld bij de streamingdiensten fors minder dan bij de normale verkoop van hun boek.
Met de Auteursbond, die 1.500 auteurs vertegenwoordigt, onder wie veel schrijvers en vertalers van titels die nu worden aangeboden op Kobo Plus, is ondanks toezeggingen daarover geen overleg gevoerd over individuele voorwaarden en vergoedingen voor dit grootschalige gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
De Auteursbond vindt dat de auteurs en de uitgevers zich niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Het liefst willen we met LIRA en de uitgevers het gesprek aangaan over hoe de schrijvers en vertalers hun deel kunnen krijgen. Het nieuwe streamingmodel is geen verdienmodel voor de auteur, en ook nauwelijks voor de uitgever, maar vooral voor de internetboekhandel. De auteurs willen een grotere punt van de taart! Met LIRA gaan we, zo hebben we afgelopen week afgesproken, een gezamenlijke strategie ontwikkelen om dit te bereiken.
Maria Vlaar, voorzitter Auteursbond
www.auteursbond.nl
 
Onderzoeksresultaten Monitor Freelancers en Media

Onderzoeksresultaten Monitor Freelancers en Media

1/01 - Het lijkt iets beter te gaan met freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers. Meer freelancers kiezen uit overtuiging voor het ondernemerschap en het gemiddeld belastbaar inkomen van freelancers is in 2016 iets toegenomen. Maar er is een keerzijde. De groep jonge freelancers leverde vorig jaar juist fors in. En ook de uurtarieven in de schrijvende journalistiek en  vooral van fotojournalistiek daalden.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2016’, dat in opdracht van de NVJ, NVF, Dupho, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA), BNO, Lira en Pictoright is gehouden. De Monitor werd ingevuld door 945 personen.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek is 49 jaar. De overgrote meerderheid heeft een HBO-opleiding of hoger. Ze werken gemiddeld 37 uur per week, waarvan 22 betaalde uren, en hun gemiddeld belastbare inkomen was in 2015 23.500 euro (+2,1% ten opzichte van 2014). In het afgelopen jaar is de orderportefeuille iets toegenomen met voor 4,4 maanden werk, tegenover 4,2 maanden in 2015. Ook zegt 58 procent redelijk tot goed rond te kunnen komen. Toch bedraagt het percentage freelancers dat amper of niet rondkomt een forse 40 procent. Vier op de tien deelnemers is op het inkomen van een partner aangewezen.
Motieven om freelancer te worden
Er zijn meerdere motieven waarom deelnemers freelancer zijn geworden. Ruim een vijfde zegt dat zij gedwongen zijn te freelancen vanwege ontslag of geen vacatures. Een even groot deel zegt dat zij liever ook in loondienst werken. Een derde noemt het ondernemerschap als belangrijkste motief om freelancer te zijn (33% in 2016 tegenover 30% in 2015). Dat betekent dat in het afgelopen jaar iets meer freelancers uit overtuiging ondernemer zijn.
Tarieven onder druk
Per opdracht werd in 2016 rond de 590 euro betaald. Dat was in 2014 560 en in 2015 bijna 550 euro per opdracht. De betaling per foto van gemiddeld 67 euro is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2015, terwijl er in 2014 nog 79 per foto werd betaald. Het gemiddelde uurtarief lag in 2016 iets lager: 58 euro, in 2014 en 2015 lag dit gemiddeld op 59 euro per uur. Uit deze cijfers zou je kunnen concluderen dat je in 2016 beter af was met een opdrachttarief dan met een uurtarief. Dan is het nog altijd de vraag of het uurtarief voor die opdracht ook hoger uitvalt.
Verschillen in leeftijdsgroepen
Freelancers die uit ondernemerschap freelancer zijn, doen het beter dan degenen die zich gedwongen freelancer voelen; het uurtarief van de ondernemende freelancer is met 68 euro gemiddeld 12 euro hoger. Ook de verschillen tussen leeftijdsgroepen is beduidend. De groep freelancers tot 35 jaar moest in 2016 fors inleveren en ontving een uurtarief van 36 euro (44 euro in 2015, -18%). De groep van middelbare leeftijd kreeg rond de 62 euro per uur en 55-plussers ontvingen 66 euro per uur
Journalistiek werk neemt af
Het zal voor veel freelancers geen grote verrassing zijn, maar het aandeel journalistiek werk neemt af, zo blijkt uit de Monitor. Meer freelancers werken voor niet-mediabedrijven, gevolgd door vak- en publiekstijdschriften, landelijke omroepen en dagbladen, andere gedrukte media, overheden, regionale omroepen en dagbladen, PR-bureaus, internetorganisaties, opinieweekbladen, en lokale omroepen en huis-aan-huisbladen. Freelancers doen er dus goed aan om de risico’s te spreiden en niet alleen in te zetten op de schrijvende journalistiek of fotojournalistiek, want hier dalen de tarieven.
De groep schrijvende freelance journalisten ging er in 2016 op achteruit en ontving een uurtarief van 44 euro (was 52 euro, -15%), terwijl tekstschrijvers erop vooruit gingen van 53 naar 56 euro per uur. Degenen die journalistiek schrijven en algemeen schrijven combineren, zakten ook van 53 naar 51 euro per uur. Bij de fotografen is eenzelfde beweging te zien: het uurtarief van fotojournalisten zakte van 53 naar 44 euro per uur (-17%) en het tarief van fotografen steeg van 70 naar 78 euro per uur (+11%).
Verschillen per mediatitel
In algemene zin kun je beter werken voor opinie- en publieksbladen dan voor de meeste dagbladen en huis-aan-huisbladen. Voor wat betreft foto’s betalen de meeste landelijke dagbladen meer dan gemiddeld, terwijl het AD en de regionale en huis-aan-huisbladen per foto minder betalen dan gemiddeld. Libelle, Vrij Nederland en Margriet betalen relatief het meest per opdracht. Minder dan gemiddeld betalen de kranten van de Persgroep, De Telegraaf en de regionale kranten en huis-aan-huisbladen van beide uitgeefbedrijven.
Reactie Auteursbond op onderzoek
Petra Wolthuis, voorzitter van de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten: “Ik ben blij dat wij samen met andere partijen jaarlijks via de Monitor Freelancers en Media de vinger aan de pols houden wat betreft de omstandigheden waaronder freelance journalisten werken en de financiële vergoeding die ze daarvoor krijgen.
Ondanks dat freelancers gemiddeld een heel klein beetje meer verdienen dan het jaar daarvoor is er nog lang geen reden tot vreugde. Freelance journalisten zoeken meer en meer andere bronnen van inkomsten om rond te komen. Dat hoeft niet erg te zijn, maar het is denkbaar dat het soms tot ingewikkelde situaties leidt. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een kritisch artikel over een bedrijf waar de journalist ook voor werkt. Uit het onderzoek blijkt dat journalisten voor meer dan de helft van hun tijd geen journalistiek werk maken. Goede journalistiek vergt een grote tijdsinvestering, waarbij de tijd voor research doorgaans niet wordt betaald.
Wat is de journalistiek ons waard? Uit de antwoorden van de freelancers kun je opmaken dat dit volgens hun opdrachtgevers niet veel is. Daarom organiseren we als sectie Freelance journalisten eind dit jaar een conferentie die gaat over de waarde van de journalistiek.”

In het kort

Gemiddeld werken in 2016 freelancers 37 uur, waarvan 22 uur betaald.
Het gemiddeld belastbaar inkomen is €23.500.
40% van de freelancers kan niet tot amper rondkomen.
Het uurtarief van jonge freelancers ligt op €36 euro.
Het uurtarief van fotojournalisten zakt van€ 53 naar €44.
Voor schrijvende journalisten ligt het uurtarief op gemiddeld €44 (was €52).

Alle onderzoeksresultaten uit de Monitor Freelancers en Media 2016 staan hier.


Hoorzitting in Tweede Kamer
NVJ, BNO, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten, NVF, Dupho, Lira en Pictoright hebben op 26 januari de onderzoeksresultaten tijdens een hoorzitting overhandigd aan Tweede Kamerleden van de grootste politieke partijen. De partijen lieten weten zich te blijven inzetten om collectief onderhandelen voor freelancers mogelijk te maken. Nu wordt dit nog tegengehouden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In de Tweede Kamer is in juni 2016 een motie met ruime steun aangenomen om dit voor de creatieve sector mogelijk te maken. De SP en de PvdA besteden hieraan aandacht in hun verkiezingsprogramma.
LexisNexis, nu ook abonnement op buitenlandse titels mogelijk

LexisNexis, nu ook abonnement op buitenlandse titels mogelijk

1/01 - Goed nieuws voor de gebruikers van het online nieuwsarchief van Nexis: de samenwerking tussen LexisNexis en de Auteursbond – freelance journalisten wordt voortgezet en zelfs uitgebreid. Leden van de Auteursbond kunnen nu ook buitenlandse titels doorzoeken. De Auteursbond biedt vanaf 1 januari twee abonnementsversies aan: ‘Nederlandse nieuws’ en ‘Nederlands + Internationaal nieuws’.
De Auteursbond en LexisNexis sloten vorig jaar mei een samenwerkingsovereenkomst over de toegang tot het online nieuwsarchief. Het betrof een pilot waardoor leden van de Auteursbond toegang konden krijgen tot bijna alle artikelen van Nederlandstalige kranten, tijdschriften en nieuwssites van de afgelopen dertig jaar met dagelijkse aanvullingen. De pilot is nu omgezet naar een vaste dienst van de Auteursbond en op veler verzoek is er nu ook de mogelijkheid om een abonnement te nemen op buitenlandse titels.
Voordelige toegang
De Auteursbond biedt voor haar leden voordelig toegang tot dit archief.
Voor toegang tot regionaal en nationaal nieuws betaal je gedurende 2017 € 6,50 per maand (ex. btw). In 2018 is dit € 6,67. Voor toegang tot regionaal, nationaal én internationaal nieuws betaal je in 2017 zowel als 2018 € 12,50 per maand (ex. btw). Het abonnement op LexisNexis ga je aan voor een jaar vanaf het moment dat je start. Na een jaar is het abonnement per maand opzegbaar.
Hoe te werk?
Het aanbod is (vooralsnog) te vinden op de website Om hier gebruik van te maken moet je eerst inloggen. Vervolgens word je door gelinkt, en kun je je abonneren op LexisNexis.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39