designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Zelfstandigenaftrek afschaffen of niet? We willen er wel wat voor terug

30/08 - ‘PvdA niet van plan zelfstandigenaftrek af te schaffen’ kopte Mei Li Vos op 27 augustus op de website van de partij. Goed nieuws! Helaas onderbouwt ze dit voornemen niet met argumenten. Ik ken er zelf voldoende, maar ben natuurlijk benieuwd wat de PvdA gaat aanvoeren in de onderhandelingen erover met zijn coalitiepartner.

Al verder lezend, rijst de vraag of de PvdA het überhaupt wel nodig vindt hierover nog met de VVD te onderhandelen. Nadat Vos nog eens benadrukt dat zzp’ers niet ongerust hoeven zijn, schrijft ze: ‘Wel is er in het regeerakkoord een bezuiniging ingeboekt op ondernemersfaciliteiten – in 2015, dus niet in 2014 – maar dat wordt een bezuiniging op veel verschillende andere belastinguitgaven en aftrekposten; de zelfstandigenaftrek is een van die posten.’
Voor zzp’ers met een kleine omzet is de impact van de afspraak uit het Regeerakkoord (1) waarschijnlijk niet minder rampzalig dan het plan uit het advies van de commissie Dijkhuizen (2):  bij (1) betaalt de ondernemer 28% winstbelasting over zijn gehele winst (de winstbox) en bij (2) 37% inkomstenbelasting over de eerste schijf (tot € 62.000).
Een idee achter de winstbox is dat ondernemers worden gecompenseerd voor de versobering of afschaffing van de ondernemersfaciliteiten (waar onder dus de zelfstandigenaftrek!) door de verlaging van het belastingtarief naar 28%. Of een ondernemer uiteindelijk quitte speelt, hangt af van de hoogte van zijn jaarwinst. Er worden voor het omslagpunt bedragen voorspeld die variëren van € 30.000 tot € 45.000. Veel zzp’ers halen een dergelijk winst gewoon niet.

Alternatief
Vervolgens schetst Vos andere onzekerheden waar zelfstandigen op dit moment mee kampen – zeer herkenbaar. En ze vindt dat ‘onevenwichtigheden in de arbeidsmarkt moeten worden hersteld’ – helemaal mee eens! De hervormingen die hiervoor nodig zijn, vinden niet van de ene op de andere dag plaats, weet ze. Ook dat is helder. Het is alleen jammer dat Vos hier niet ook meteen een balletje opgooit over mogelijke hervormingen. Eerder* deed ze dat wel. Bijvoorbeeld met het idee om het zekerheidsdeel los te koppelen van het arbeidsdeel: ieder individu, zelfstandig of in loondienst, sluit zijn eigen sociale verzekeringen af. Bij werknemers wordt dit verdisconteerd in het salaris. In een dergelijk zekerheidsstelsel is het ook eenvoudiger tijdens een loopbaan te switchen tussen het werken in loondienst en het zelfstandig ondernemerschap of om beide te combineren. Ik hoop wel dat die verzekeringen dan niet bij commerciële partijen ondergebracht hoeven te worden (zoals nu met de – dure – arbeidsongeschiktheidsverzekering) maar dat ze door de overheid worden gefaciliteerd. Een eerste stap in die richting is al gezet door staatssecretaris Klijnsma die wil onderzoeken of een kleiner en dus goedkoper pensioenfonds voor zelfstandigen kan worden opgezet.

Bij een dergelijke hervorming van het zekerheidsstelsel hebben uiteindelijk veel partijen baat: zzp’ers, werknemers en werkgevers. Een win-win oplossing die ook werkt voor de lange termijn. PvdA, go-for-it! En zolang een dergelijk alternatief zekerheidsstelsel niet is gerealiseerd: graag handen af van de zelfstandigenaftrek!

* Eigen Bedrijf Nr. 03 - 2012, Kamer van Koophandel

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39