designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Taskforce verzet zich tegen voorwaarden Persgroep

Taskforce verzet zich tegen voorwaarden Persgroep

12/07 - Taskforce Persgroep, bestaande uit FLA, BNO, DuPho, NVF, NVJ en collectieve beheersorganisaties (cbo's) Lira en Pictoright, bespreken op vrijdag 15 juli een actieplan om de Algemene Voorwaarden van de Persgroep aan te vechten.

De stap naar de rechter kan pas worden gezet nadat de aangepaste Algemene Voorwaarden bij de freelancers van de Persgroep kenbaar zijn gemaakt. Dit is op 1 juli gebeurd. De FLA wees de Algemene Voorwaarden onmiddellijk af. Samen met de andere partijen is de Taskforce opgericht in augustus 2015 om samen sterker te staan.

In augustus 2015 is de Taskforce Persgroep opgericht, nadat de FLA, NVJ en DuPho in juli een eerste verkennend gesprek hebben gevoerd met de Persgroep over aanpassing van de algemene voorwaarden die in mei bekend werden gemaakt. Naar aanleiding van dat overleg werd de Taskforce opgericht. Deze  bestaat uit de volgende partijen: FLA, BNO, DuPho, NVF, NVJ en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright. Een groot deel van de leden en aangeslotenen van deze organisaties werkt als zelfstandige voor de Persgroep en wordt geraakt door de algemene voorwaarden. De organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen.

Samen sterker tegen voorwaarden Persgroep

De alliantie is gesloten om samen sterker te staan. Inzet van de Taskforce is een dossier op te bouwen en een rechtszaak voor te bereiden. Op 24 december 2015 heeft de Taskforce Persgroep  formeel in kennis gesteld van de inhoudelijke bezwaren tegen de Algemenen Voorwaarden en uitgenodigd voor overleg, zoals de wet voorschrijft.

De Persgroep heeft schriftelijk gereageerd en te kennen gegeven dat zij in overleg wilde treden met de Taskforce. Voorwaarde voor een reële kans van slagen van zo’n overleg is dat beide partijen in vertrouwen met elkaar kunnen spreken. Dit betekent dat partijen niet naar buiten treden. Kortom, radiostilte.

De afgelopen maanden hebben partijen overlegd. Op een paar punten is de Persgroep de Taskforce tegemoet gekomen en zijn de algemene voorwaarden aangepast. Bijvoorbeeld op het punt van de licentie. Beeldmateriaal mag enkel in combinatie met redactionele kopij van de Persgroep worden hergebruikt en verstrekt aan derden. Voor iedere bijdrage geldt dat daarvoor de instemming van de hoofdredacteur vereist is. Deze extra voorwaarden zijn een verbetering ten opzichte van de oude licentie waarvoor deze vereisten niet golden.

Uiteraard is de Taskforce nog steeds niet tevreden met de ruime omvang van de licentie en de eenmalige vergoeding die daar tegenover staat. Op dit cruciale punt verschillen partijen fundamenteel van mening. Dat geldt ook voor het verkapte non-concurrentiebeding, dat mogelijk in strijd is met de nieuwe Wet DBA en met de exclusieve licentie dat in strijd is met het Auteurscontractenrecht.

Algemene Voorwaarden onder druk aangepast


De stap naar de rechter kan pas worden gezet nadat de aangepaste Algemene Voorwaarden van de Persgroep bij de freelancers van de Persgroep kenbaar zijn gemaakt. Dit is op vrijdag 1 juli jongstleden gebeurd.

De partijen kunnen zich goed voorstellen dat het lijkt alsof de FLA, NVJ, NVF  en DuPho niets hebben gedaan de afgelopen maanden. Dat is niet het geval. De FLA, NVJ, NVF en DuPho hebben de eerste verplichte stappen naar een juridische procedure vorig jaar al in gang gezet. Op vrijdag 15 juli komt de Taskforce weer bijeen. Wij zullen daar wederom over berichten via onze websites.

De komende tijd zal, indien mogelijk, elke stap die de Taskforce zet worden gecommuniceerd via de verschillende kanalen. Freelance-leden werkzaam bij de Persgroep zullen zo direct mogelijk worden geïnformeerd via e-mail, maar moeten uiteraard wel rekening houden met eventuele juridische beperkingen. Ideeën over het communiceren met de achterban zijn van harte welkom.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39