designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

19/07 - ‘Taskforce Persgroep', bestaande uit de NVJ, NVF, DuPho, BNO, FLA en ondersteund door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright heeft vrijdag 15 juli besloten de algemene voorwaarden voor freelance journalisten van De Persgroep door de rechter te laten toetsen. De wet biedt hen daartoe de mogelijkheid in een speciale procedure bij het gerechtshof Den Haag.

In deze procedure toetst het hof op verzoek van een belangenorganisatie in abstracte zin of bepalingen uit de algemene voorwaarden van De Persgroep onredelijk bezwarend zijn voor freelancers. Zo’n abstracte toetsing betekent toetsing met het oog op gebruik van zo’n beding in algemene voorwaarde in het algemeen. Als het hof bijvoorbeeld bepaalt dat de exclusiviteit van de licentie onredelijk bezwarend is omdat die exclusiviteit is opgenomen in de algemene voorwaarden en niet in een akte zoals de wet voorschrift (een akte is een schriftelijk stuk met je handtekening eronder), dan geldt dat in het algemeen. Zo’n uitspraak kan dus ook effect hebben voor algemene voorwaarden van andere uitgevers die een exclusiviteitsbepaling bevatten.

Tarieven
Omdat het hof alleen in het algemeen kan oordelen of een bepaling onredelijk bezwarend is - de abstracte toetsing -  kunnen niet alle bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Zo is bijvoorbeeld de bepaling over het honorarium (10.1) alleen concreet te toetsen. Of het basistarief van 13 cent per woord, of de vergoedingen zoals die voor foto’s en illustraties worden betaald, een billijke vergoeding bevatten zoals bedoeld in het auteurscontractenrecht (artikel 25c lid 1 Auteurswet), kan dus niet door het hof worden getoetst. De wet geeft een individuele freelancer wel de mogelijkheid om die vraag in een gewone procedure voor te leggen aan een reguliere rechter. Voor zo’n procedure kunnen freelancers contact opnemen met de advocaten en juristen van de NVJ, NVF, DuPho, BNO of FLA.

Tijdpad
Eind van de zomer, nadat de voorbereiding van de rechtszaak is afgerond, beslist de Taskforce definitief welke bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgebracht aan De Persgroep en is de rechtszaak aanhangig. Die zal de nodige tijd in beslag nemen, een uitspraak is er op z’n vroegst volgend jaar. De Taskforce zal de komende maanden op deze site verder berichten over de voortgang.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39