designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Lira keert Reprorecht-vergoedingen 2014 en 2015 uit

Lira keert Reprorecht-vergoedingen 2014 en 2015 uit

22/12 - Lira heeft in de week voor kerst de Reprorecht-gelden verdeeld onder de freelance journalisten die hun publicaties in kranten en/of publiekstijdschriften over 2014 en 2015 hebben opgegeven.

Via www.lira.nl kunt u inloggen op de portal, waar u onder ‘Uw vergoedingenoverzicht’ uw facturen en specificaties kunt vinden. Uw relatienummer en wachtwoord geven u toegang tot de portal.

Op grond van de Nederlandse Auteurswet betalen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland een zogeheten reprorechtvergoeding aan Stichting Reprorecht, voor het kopiëren van o.a. kranten, tijdschriften en boeken. Sinds 2013 omvat de reprorechtregeling ook een licentie voor bepaalde vormen van digitaal hergebruik (zoals bijvoorbeeld e-mailen, opslaan op een computer of op intranet zetten).

Stichting Reprorecht heeft Lira aangewezen om het deel van de reprorechtvergoedingen dat bestemd is voor publicaties van freelance journalisten in kranten en publiekstijdschriften te verdelen en uit te keren. Bijdragen in vaktijdschriften worden uitgekeerd door uitgevers aan freelance journalisten.

Eind 2015 bracht Stichting Reprorecht slechts een deel van de voor uitkering beschikbare vergoedingen over 2014 in verdeling, omdat uitgevers en makers nog overleg pleegden over de verdeling. Inmiddels zijn er nieuwe meerjarenafspraken tussen de vertegenwoordigers van tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers gemaakt. Deze afspraken omvatten nieuwe verdeelsleutels en hebben betrekking op de verdeling in 2015 en 2016.

De nabetaling over 2014 die Lira op basis van de deze nieuwe afspraak ontving, wordt samen met de reprorechtgelden over 2015 verdeeld onder de freelance journalisten die hun publicaties in kranten en/of publiekstijdschriften over 2014 en 2015 hebben opgegeven. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Reprorecht.

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39