designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

“Juist de ‘kleine’ freelancer, die het nu nog net redt, heeft het minste voordeel van de flat tax.”

14/11 - Deze brief is vandaag naar de 2e kamer gestuurd:

 

Afzender:

Bestuur van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV)


De Lairessestraat 125


1075 HH Amsterdam


 

Aan:

De leden van de Vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de Tweede Kamer;


De leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer


Postbus 20018


2500 EA den Haag


 

13 november 2012

Onderwerp: Zelfstandigenaftrek

Geachte dames en heren,

In de lawine van voorgenomen maatregelen en rekenmodellen, wil ik u namens de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) vragen om speciale aandacht voor de positie van de zzp’er, in casu de schrijvende freelancer, die met het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek onevenredig hard getroffen zal worden.

Wie is die freelancer nu eigenlijk? De ‘vrije lansier’ was in het verleden een zwierige cavalier, een lansdrager die zijn eigen plan trok en zich alleen aanpaste aan de omstandigheden van zijn opdrachtgever wanneer hem dit iets opleverde, in geld of roem. De huidige schrijvende freelancer (auteur, journalist, scenarist, vertaler, opvallend vaak vrouw) is een keurige burger geworden, die netjes belasting afdraagt. De meesten werken met weinig overhead; de inkomsten komen vrijwel puur uit de creatieve arbeid – zelfs pen en papier volstaan soms nog. Wat niet veranderd is, is het gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en de beroepstrots die de freelancer kenmerkt.

Vaak wordt de freelancer gezien als een stumper die zich geen personeel kan veroorloven, of een gemankeerde werknemer. De conclusie zou dan kunnen zijn dat deze beter een baan kan zoeken of zich als entrepreneur opstellen. De VSenV wil stelling nemen tegen dit hokjesdenken en een aparte, fiere plaats bepleiten voor de freelancer als ondernemend, creatief en innovatief element dat een gewaardeerde en in deze tijd broodnodige bijdrage levert aan onze economie. Hij/zij werkt voor eigen risico, krijgt geen pensioen, geen ziektegeld, geen uitkering en creëert zijn eigen werk. Een belastingvoordeel in de vorm van de zelfstandigenaftrek is dan een relatief kleine tegemoetkoming. De startersaftrek zou behouden moeten worden om degenen te steunen die de moed hebben om in deze moeilijke tijd voor zichzelf te beginnen.

Dat er overal klappen gaan vallen en dat dit nodig is, ontkennen wij niet maar volgens de VSenV is het schrappen van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek contraproductief. Juist de ‘kleine’ freelancer, die het nu nog net redt, heeft het minste voordeel van de flat tax. Als die weinig verdienende freelancer (m/v) er nog meer op achteruit gaat, zal deze mogelijk niet meer kunnen leven van zijn werk, een beroep moeten doen op een uitkering en daarmee verder drukken op het overheidsbudget.

Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om deze informatie mee te nemen bij de bespreking van deze maatregel. Ik ben uiteraard beschikbaar voor vragen of overleg.

 

Met de meeste hoogachting,

Jacqueline Zirkzee, voorzitter van de FreeLancers Associatie, onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.

Pierre Spaninks, voorzitter Vereniging van  Schrijvers en Vertalers

Jan Baeke, voorzitter Vereniging van Letterkundigen, onderdeel Vereniging van Schrijvers en Vertalers

Jenny Mijnhijmer, voorzitter Netwerk Scenarioschrijvers, onderdeel Vereniging van Schrijvers en Vertalers

 

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39