designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Het vergt moed om op te komen voor je rechten

17/01 - Wat is er aan de hand in uitgeversland? Het lijkt alsof er een virus rondwaart dat alle toonaangevende redacties van kranten en tijdschriften aantast. Steeds meer schrijvende freelancers krijgen eenzijdige bepalingen voorgelegd over hun wijze van werken en beloning.

Dit was al langer aan de gang, maar op dit moment komen er steeds meer ‘contractjes’ of soms louter mededelingen waarbij aan je als freelancer bepalingen krijgt opgelegd over doorplaatsing. Niet voor een enkel stuk, maar voor alles wat je voor de betreffende periodiek hebt geschreven en wellicht nog gaat schrijven – wanneer je hier althans mee akkoord gaat. Bestaande vergoedingsregelingen voor zover die er al waren worden versoberd of geheel afgeschaft. De redactie neemt je stuk in bezit en eigent zich het recht toe ermee te doen wat haar goeddunkt.

Wordt er al voetstoots van uitgegaan dat doorplaatsing op de eigen website gratis moet, je dreigt ook nog eens niets terug te zien van de extra winst die de uitgever maakt bij doorverkopen van je stukken voor harde euro’s. Als je zelf nog iets wilt doen met het stuk, wordt het gras voor je voeten weggemaaid. Bovendien is het de vraag wat het medium dat je stuk overneemt, ermee doet. Je bent alle controle kwijt. Je stuk kan verminkt worden of verschijnen in uitgaven waar je niet achter staat. Een ander maakt goede sier over jouw rug en verdient geld met jouw werk.

Als je er tegenin wil gaan, zul je stevig in de schoenen moeten staan en steun moeten zoeken bij andere freelancers. De FLA wil je een hart onder de riem steken en een platform bieden voor een tegenreactie. Freelancen is onderhandelen, en daar zijn we gelukkig goed in. Een redactie die enigszins hart voor zijn medewerkers heeft, zal erkennen dat er tegenover jouw werk een billijke vergoeding moet staan wanneer je bereid bent je stuk (opnieuw) ter beschikking te stellen. En wanneer je er andere plannen mee hebt, moet je ze rustig kunnen uitvoeren, want de schrijver is de eerst rechthebbende. Daar heeft het auteursrecht namelijk in voorzien. En daar veranderen al die in elkaar geflansde documentjes om daar van af te zien niets aan – tenzij je je erbij neerlegt, natuurlijk.

Het vergt moed om op te komen voor je rechten. Als je daarbij als FLA-lid steun nodig hebt, laat je dan adviseren door onze juridische afdeling.

Jacqueline Zirkzee

Voorzitter Freelancers Associatie

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39