designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Hoog opgeleid, laag betaald – Uitkomst Enquête ‘Monitor Freelancers en Media 2015’

Hoog opgeleid, laag betaald – Uitkomst Enquête ‘Monitor Freelancers en Media 2015’

23/12 - Hoe gaat het met de freelancer in 2015?

In opdracht van de beroepsorganisaties NVJ, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright is dit jaar het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’ gehouden. Ruim achthonderd freelance journalisten, fotografen, illustratoren, schrijvers en ontwerpers hebben vragen beantwoord over hun werk en inkomen.

Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de gemiddelde freelancer 48 jaar, hoogopgeleid (hbo en hoger) en slecht betaald is.

Ondanks hoge opleiding, jarenlange ervaring en vakmanschap is het gemiddelde belastbare inkomen van de freelancer momenteel € 23.162,00 (in 2013 € 25.000). Sterker nog, bijna de helft van de respondenten geeft aan nauwelijks rond te komen. Vier op de tien journalisten is zelfs afhankelijk van het inkomen van hun partner.

Het hardst getroffen zijn de fotografen. In één jaar tijd daalde het tarief per foto met € 35,00. In 2014 was het tarief voor een foto € 97,00, in 2015 wat dat nog € 62,00.

De meerderheid van de respondenten is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid. En als ze deze voorzieningen al zouden willen treffen, laat hun inkomen dat niet toe.

Uit de enquête wordt verder duidelijk dat de freelancer nog steeds vertrouwen heeft in zichzelf en in de toekomst. De respondenten zijn hierover positiever dan in 2013. Een grote groep denkt dat het komende jaar het tij zal keren en het eigen inkomen stijgt. Een derde van de ondervraagden is uit overtuiging zelfstandig ondernemer geworden en verwacht dit in de nabije toekomst ook te blijven. Deze groep doet het per definitie beter dan de groep die gedwongen zelfstandig is geworden bijvoorbeeld na ontslag.

En er zijn meer lichtpuntjes. Zo blijkt er een gestage stijging in de betaling voor online magazines. Ook vinden meer freelancers werk via bedrijven en internetorganisaties.

Om in deze tijd als freelancer het hoofd boven water te houden zijn vaardigheden zoals vasthoudendheid, veerkracht, flexibiliteit, passie, vakman- en ondernemerschap hard nodig. De professionele freelance journalist, schrijver, fotograaf, illustrator en ontwerper beschikt hierover. Die vaardigheden in combinatie met de hoge opleiding en daarmee het hoge kennisniveau van deze ZZP’ers  behoren structureel veel beter beloond te worden, aldus de betrokken beroepsorganisaties.

Meer informatie:
Monitor Freelancers en Media 2015
Onderzoek werk en inkomen van freelance journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers
Henk Vinken
Tel. 06-53 42 63 13
Tilburg, november 2015
© Pyrrhula Research Consultants

Meer info:
FreeLancers Associatie (FLA)
Annemarie van Toorn
Tel 020-6240803
[email protected]

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39