designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Eerlijk Deel Festival: NMa moet zich richten op de echte kartels

1/12 - Met het Eerlijk Deel Festival gaf de NVJ op 27 november in Nieuwspoort de aftrap voor het ‘Jaar van de Freelancer’. Tariefbepaling vormde de rode draad van het programma. Want als de huidige trend zich voortzet, staat werken als zelfstandig journalist straks gelijk aan leven onder de armoedegrens.

Het festival opende met een rondetafelgesprek tussen Pieter Heerma (CDA), Mei Li Vos (PvdA) en Kees Verhoeven (D66). De kamerleden waren het erover eens dat de Mededingingswet geen rekening houdt met de huidige situatie in de journalistieke sector waar veel kleine zelfstandigen te maken hebben met enkele grote afnemers. Dat moet veranderen: beroepsorganisaties van journalisten moeten adviestarieven kunnen publiceren; de NMa zou zich moeten richten op de echte kartels.


Zelfstandigenaftrek
Een andere bron van zorg voor journalisten is het plan van VVD en PvdA voor de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Heerma en Verhoeven vinden het verschil in belastingplicht tussen zelfstandigen en mensen in loondienst ook te groot, maar de beide partijen, CDA en D66, vinden dat bij de plannen uit het Regeerakkoord de lasten voor de kleinste zelfstandigen te zeer worden verzwaard. Verhoeven: ‘Het is van belang dat er werk is, en dat dat werk ook loont. Mensen met een kleine winst worden met dit plan keihard gepakt omdat ze nog minder overhouden van hun eerst verdiende inkomsten.'
Hij noemde het een 'heel onhandige aanpak'. Mensen die het beroep van onafhankelijke journalistiek uitoefenen, moeten volgens hem wel hun geld kunnen blijven verdienen. 'Ze vervullen een belangrijke controlerende taak en dienen daarmee ook nog eens een publiek belang. Zorg daarom voor een belastingvrije voet, dus dat het eerste deel van 10, 15 of 20.000 euro minder belast is dan het tweede en derde deel.’
Vos antwoordde hierop dat het niet is uitgesloten dat dergelijke voorstellen worden opgenomen in het nieuwe plan. 'Het plan omvat nu slechts één regel in het regeerakkoord en moet nog worden uitgewerkt’, aldus het PvdA-kamerlid.

Ondernemerschap
In één van de middagsessies gaf Rosa Garcia López (NVJ) een toelichting op het platform (mijntariefismelief) dat wordt ontwikkeld voor en door freelance (foto)journalisten om tarieven met elkaar te delen. Journalisten moeten zich volgens Garcia López meer opstellen als ondernemer. Opmerkelijke tip deze middag: zoek je opdrachtgevers niet alleen onder de journalistieke media; bij de overheid en in het bedrijfsleven is een billijke vergoeding voor freelancers vanzelfsprekender!

Het Eerlijk Deel Festival werd georganiseerd door de NVJ en werd mede mogelijk gemaakt door Lira, de Fotografen Federatie en de FLA. De opbrengst van de dag is bestemd voor de ontwikkeling van het platform mijntariefismelief.

 

 

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39