designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

De term ‘burgerjournalistiek’ is een idiote term

19/12 - Email-interview met Cindy van Veen van de School voor Journalistiek in Utrecht. Voor een onderzoek naar 'Burgerjournalistiek en hoe erg dat is'

Beste meneer Schaap, Ik heb een drietal vragen:

- Allereerst is mijn vraag wat de visie is van de FreeLancers Associatie op de burgerjournalistiek. Hiermee doel ik op de ontwikkeling zelf. Het feit dat twitteraars bovenop 'nieuwsfeiten' zitten en iedereen met een smartphone 112 'fotograaf' is?

De term 'burgerjournalistiek' is een idiote term, uitgevonden door werknemers van mediabedrijven die zichzelf als enige erkende hoeder van de waarheid en het nieuws zien. 'Burger' veronderstelt dat echte journalisten namelijk een soort ambtenaren zijn. Wij zien dat uiteraard niet zo: iedereen heeft het recht om nieuws en informatie te delen. Dat je bij een ongeluk zou moeten wachten met filmen tot de officiële cameraploeg gearriveerd is, lijkt ons typisch iets voor Noord Korea. :-)

- Denkt u als vertegenwoordiger van de FLA dat de zogenoemde burgerjournalisten een bedreiging zijn voor de freelance journalisten?(en zo ja, worden er stappen ondernomen om het hoofd boven water te kunnen houden?)

Vanaf het moment dat zenden en massacommunicatie voor iedereen toegankelijk zijn geworden, staat de ouderwetse freelancer, die zich nooit om zijn of haar vakkennis en kwaliteit druk heeft gemaakt, in de kou. Maar dat is ook precies waar die hoort te staan. In deze tijd kun je je niet permitteren om middelmatig te zijn in iets dat iedereen kan. Wil je als beroeps(freelance)journalist overleven zul je de beste moeten zijn, en ook moeten weten waarin het nuttig is om de beste te zijn. Foutloos typen kan er een van zijn, maar nuttiger is het om als enige te weten welke vragen je aan wie moet stellen, waar je moet kijken voor het echte verhaal en hoe je kunt achterhalen wat de grote massa vergeet te melden. Wij ondernemen daar ook stappen in, door workshops, cursussen en ondersteuning te bieden aan freelancers die zich willen onderscheiden.

- Wat is uw mening over het bieden van een platform aan deze burgerjournalisten? Ik doel vooral op sites als Dichtbij.nl.

Over Dichtbij.nl valt genoeg te zeggen, maar dat gaat meer over de auteursrechtelijke consequenties van het aggregeren, dan over het feit dat er van gratis, tot bijna gratis diensten van amateurjournalisten gebruik wordt gemaakt. Dichtbij is wat ons betreft dus een slim businessmodel, hoewel nog niet echt winstgevend. Het toont bovendien aan aan hoe slecht andere media-uitgevers in staat zijn om iets soortgelijks beter te doen.
Mijn vraag nu aan de leden:  is deze visie op het 'burgerjournalistenprobleem' te verteren, of moeten we strenger zijn, en bijvoorbeeld een 'Meldpunt Burgerjournalisten' opzetten? Uw reactie zien we tegemoet, hieronder

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39