designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Aanpassing Statuten en het Bestuursreglement Stichting Reprorecht

14/08 - Conform de CBO-Keurmerkcriteria zijn de Statuten en het Bestuursreglement van Stichting Reprorecht onlangs aangepast.

De Statuten en het Bestuursreglement van Stichting Reprorecht zijn hiermee in lijn gebracht met de aangepaste versie van de VOI©E CBO-Keurmerkcriteria zoals inwerking getreden op 15 april 2013.

Op advies van de Commissie van Belanghebbenden, waarin ook het betalingsplichtige bedrijfsleven vertegenwoordigd is, heeft VOI©E de CBO-Keurmerkcriteria op een aantal punten verbeterd. De verbeteringen vloeien voort uit de eerste praktijkervaringen met het keurmerk, en met name de bevindingen van de onafhankelijke auditor van het Keurmerkinstituut. De aanpassingen betreffen vooral een verduidelijking en strakkere definiëring van een aantal begrippen, zodat een betere en meer eenduidige toetsing van de criteria mogelijk wordt. Ook zijn criteria die de transparantie bevorderen verbeterd, bijvoorbeeld de vermelding van relevante nevenfuncties van bestuurders.

Neem voor meer informatie contact op met:

Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Bezoekadres

Holland Office Center
Gebouw 5, 1e etage
Kruisweg 793-795
2132 NG Hoofddorp

Telefoon

Auteurs en uitgevers: 023 - 870 02 07
Ondernemers: 0900 - 202 28 29

 

 

agenda


    Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 37

    Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/fla/domains/ww.fla.nl/public_html/wp-content/themes/netwerkscenario/sidebar-agendaWidget.php on line 39