designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Lid worden

Iedereen die zich als freelancer op professionele en oorspronkelijke wijze bezig wil houden met de productie van het geschreven woord kan lid worden.

Het criterium voor lidmaatschap van de FLA is:

U levert met een zekere regelmaat op freelancerbasis (vertalingen van) bijvoorbeeld columns, recensies, opiniestukken, interviews, reportages of strips aan kranten, tijdschriften, nieuwe media of tekstachtige bijdragen aan radio of televisie. Van belang is dat het auteursrecht bij u berust. Of u daarnaast ook nog ergens een dienstverband heeft, doet niet terzake.

Lidmaatschap kost 180 euro per jaar (aftrekbaar van de belasting). Leden kunnen voor ditzelfde bedrag tevens lid worden van de andere afdelingen van de VSenV, het Netwerk Scenarioschrijvers, de Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA), wanneer zij aan de toelatingseisen voldoen.

Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari voor een jaar verlengd, tenzij het uiterlijk een maand voor het einde van het voorafgaande jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Direct lid worden
Ga naar het online aanmeldformulier.

Perskaart
Leden die voor hun journalistieke werk gebruik willen maken van een Perskaart kunnen die aanvragen bij het bestuur. Er is een selectieprocedure, en bij gebleken geschiktheid wordt de perskaart uitgereikt. Deze is strikt persoonlijk en steeds een heel jaar geldig.

Voor studenten: Aspirant lidmaatschap FLA
Voor beginnende journalisten tot 28 jaar bestaat de mogelijkheid aspirant-lid te worden van de FLA. Het aspirant lidmaatschap kost 95 euro per jaar.

Aspirant-leden hebben toegang tot lezingen en borrels en kunnen voor de ledenprijs deelnemen aan workshops, masterclasses en andere activiteiten. Ze kunnen na 1 jaar lidmaatschap een perskaart aanvragen en kunnen bovendien een beroep doen op het juridisch advies van de coördinator; ze kunnen echter geen aanvragen indienen bij de Stichting Rechtshulp Auteurs. Aspirant-leden zijn vanzelfsprekend ook lid van de VSenV, maar kunnen niet zonder bijbetaling lid worden van andere afdelingen. Ze ontvangen ook geen subsidie bij deelname aan het mentoraat.

Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal twee jaar en wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap met ingang van het kalenderjaar nadat het aspirant-lid de leeftijd van 28 jaar heeft bereikt.