designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Dag van het Grote Verhaal

De ondernemende freelancer journalist kan zich onderscheiden door een eigen stem. Longreads en andere omvangrijke of arbeidsintensieve producties vormen daarvoor een middel bij uitstek. Daarom organiseert de FLA in samenwerking met de Stichting Verhalende Journalistiek, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten en de Universiteit van Amsterdam tweejaarlijks de Dag van het Grote Verhaal (DvhGV).  

Tijdens de DvhGV worden de mogelijkheden om zo’n groter journalistiek project te realiseren belicht door binnen- en buitenlandse sprekers. De DvhGV stond 2014 in het teken van de financiering van dergelijke grote journalistieke projecten; Yoshua Hammer (freelance journalist voor onder meer The New Yorker, The New York Times en de Atlantic Monthly) was een van de sprekers. Kijk hier voor een uitgebreid verslag van de DvhGV 2014.