designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  FLA-leden hebben toegang tot De Coöperatie

  FLA-leden hebben toegang tot De Coöperatie

  26/07 - De FreeLancers Associatie (FLA) heeft overeenstemming bereikt met het nieuwe journalistieke initiatief De Coöperatie over samenwerking. FLA-leden kunnen kosteloos associate member worden van De Coöperatie en gebruik maken van een deel van het aangeboden dienstenpakket.
  Dit is de uitkomst van zeer constructieve onderhandelingen van de besturen van FLA en de overkoepelende Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) met  Teun Gautier, oprichter van De Coöperatie.
  “De Coöperatie heeft leden die een maandelijkse bijdrage betalen en in ruil daarvoor toegang krijgen tot de diensten van De Coöperatie, mede-eigenaar zijn en zeggenschap hebben”, zegt Gautier. “In gesprekken met een aantal organisaties is het idee ontstaan om de leden van die organisaties een Associate Membership aan te bieden.”
  Wat houdt Associate Membership in?
  Voor associate members van De Coöperatie geldt dat zij geen maandelijkse ledenbijdrage betalen, maar wel toegang hebben tot bepaalde diensten: zij kunnen net als reguliere leden werkruimte met korting huren en kunnen gebruik maken van de collectieve verzekeringspool.
  Associate members komen ook in aanmerking voor opdrachten die door De Coöperatie binnen het eigen ledenbestand worden aangeboden, alsmede het eigen fonds om journalistieke producties te subsidiëren. De Coöperatie brengt associate members voor beide diensten een iets hogere vergoeding in rekening dan wat reguliere leden moeten afdragen (5%).
  Voor FLA-leden valt juridische ondersteuning niet onder het gratis Associate Membership van De Coöperatie, maar die support wordt natuurlijk al via FLA zelf aangeboden. “Dit is een goede deal die het FLA-lidmaatschap toegevoegde waarde biedt zonder dat onze leden hier extra voor hoeven te betalen”, zegt Jeroen Mirck namens het FLA-bestuur.
   
  Kijk voor informatie over De Coöperatie op www.decooperatie.org

  Aanbieding: FLA geeft ledenkorting op Kritt

  Aanbieding: FLA geeft ledenkorting op Kritt

  26/07 - Speciale aanbieding voor leden: de FreeLancers Associatie (FLA) heeft een forse korting geregeld op Kritt, een website-dienst die zich speciaal richt op journalisten. Voorwaarde is dat er voor 1 september twintig leden meedoen.  
   “Kritt is een netwerk voor journalisten”, vertelt Bart Driessen, zelfstandig webdesigner en bestuurslid van Stichting Autres Directions, dat samenwerking tussen creatieve disciplines initieert. Ook Kritt valt daaronder. “Zelf je website maken is lastig en veel werk. Een eigen website laten bouwen is voor de meeste journalisten te duur. Kritt is een betaalbare oplossing die heel eenvoudig te gebruiken is. Naarmate Kritt verder groeit kunnen we het netwerk meer bieden.”
  Korting van 50%
  De FLA heeft in overleg met Kritt een speciale ledenactie geregeld. Als 20 of meer FLA-leden vóór 1 september 2016 kiezen voor een Kritt-website, krijgen ze allemaal 20% korting op het abonnementsgeld (dat is 200 euro i.p.v. 250 euro per jaar). Daarbij krijgen ze bovendien 50% korting op het instapgeld (125 euro i.p.v. 250 euro).
  “We denken dat dit een goede aanbieding is voor journalisten die graag een goede eigen website hebben maar daar zelf de tijd of technische kennis voor missen”, zegt FLA-bestuurslid Janneke Juffermans. “Kritt is een enorm gebruiksvriendelijk systeem. Bovendien biedt dit abonnement doorlopende service, met updates van het systeem, aanpak van bugs en ook meedenken over het ontwerp en extra features.”
  Gratis workshop
  FLA en Kritt organiseren samen een gratis workshop waar Driessen het systeem nader komt toelichten en vragen beantwoordt. Zodra de 20 deelnemers zijn gehaald, organiseren FLA en Kritt een tweede avond waar intekenaars worden begeleid met het activeren van hun account en het inrichten van hun website. Aan het einde van de bijeenkomst gaan de deelnemers met een werkende website naar huis.
  Tarief omlaag? Korting blijft!
  Als Kritt verder groeit, gaat op termijn mogelijk het abonnementstarief per lid omlaag. Mocht dit gebeuren, dan blijft de korting van kracht voor FLA-leden die deze zomer gebruik maken van de actie. Mocht het Kritt-tarief dus op termijn verlaagd worden, dan blijven deze leden een korting van 20% houden op dit verlaagde tarief.
  FLA-leden die gebruik willen maken van de Kritt-aanbieding, kunnen contact opnemen met het verenigingsbureau in het Deysselhuis: 020-6240803 of fla@vsenv.nl.
  Meer weten? Kijk op www.kritt.nl.
  Modelovereenkomst voor redactiemedewerkers beschikbaar

  Modelovereenkomst voor redactiemedewerkers beschikbaar

  25/07 - Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op de eigen website een modelovereenkomst voor journalisten gepubliceerd die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het gaat om de modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen’.
  Modelovereenkomsten zijn de vervangers van de VAR, die sinds 1 mei 2016 niet meer geldig is. Er is veel kritiek op de nieuwe wet Deregulering Bepaling Arbeidsrelaties (DBA), waar deze verandering deel van uitmaakt, maar zzp’ers en hun opdrachtgevers moeten er uiteindelijk wel aan voldoen.
  De FLA heeft zich samen met onder meer NUV en NVJ stevig verzet tegen de wet DBA, maar strijdt tegelijkertijd voor goede modelovereenkomsten voor journalisten nu de wetgeving een feit is. De nu vrijgegeven modelovereenkomst van het NUV wordt gesteund door de FLA.
  Formeel dienen modelovereenkomsten te worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. In dit geval is dat nog niet gebeurd, maar de NUV laat weten dat deze modelovereenkomst al wel is goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit wil zeggen dat hij voldoet aan de eisen van de wet DBA.
  De modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen’ is hier te downloaden.
  Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

  Taskforce start rechtszaak tegen Persgroep

  19/07 - ‘Taskforce Persgroep’, bestaande uit de NVJ, NVF, DuPho, BNO, FLA en ondersteund door de collectieve beheersorganisaties Lira en Pictoright heeft vrijdag 15 juli besloten de algemene voorwaarden voor freelance journalisten van De Persgroep door de rechter te laten toetsen. De wet biedt hen daartoe de mogelijkheid in een speciale procedure bij het gerechtshof Den Haag.
  In deze procedure toetst het hof op verzoek van een belangenorganisatie in abstracte zin of bepalingen uit de algemene voorwaarden van De Persgroep onredelijk bezwarend zijn voor freelancers. Zo’n abstracte toetsing betekent toetsing met het oog op gebruik van zo’n beding in algemene voorwaarde in het algemeen. Als het hof bijvoorbeeld bepaalt dat de exclusiviteit van de licentie onredelijk bezwarend is omdat die exclusiviteit is opgenomen in de algemene voorwaarden en niet in een akte zoals de wet voorschrift (een akte is een schriftelijk stuk met je handtekening eronder), dan geldt dat in het algemeen. Zo’n uitspraak kan dus ook effect hebben voor algemene voorwaarden van andere uitgevers die een exclusiviteitsbepaling bevatten.
  Tarieven
  Omdat het hof alleen in het algemeen kan oordelen of een bepaling onredelijk bezwarend is – de abstracte toetsing –  kunnen niet alle bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Zo is bijvoorbeeld de bepaling over het honorarium (10.1) alleen concreet te toetsen. Of het basistarief van 13 cent per woord, of de vergoedingen zoals die voor foto’s en illustraties worden betaald, een billijke vergoeding bevatten zoals bedoeld in het auteurscontractenrecht (artikel 25c lid 1 Auteurswet), kan dus niet door het hof worden getoetst. De wet geeft een individuele freelancer wel de mogelijkheid om die vraag in een gewone procedure voor te leggen aan een reguliere rechter. Voor zo’n procedure kunnen freelancers contact opnemen met de advocaten en juristen van de NVJ, NVF, DuPho, BNO of FLA.
  Tijdpad
  Eind van de zomer, nadat de voorbereiding van de rechtszaak is afgerond, beslist de Taskforce definitief welke bepalingen aan het hof worden voorgelegd. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgebracht aan De Persgroep en is de rechtszaak aanhangig. Die zal de nodige tijd in beslag nemen, een uitspraak is er op z’n vroegst volgend jaar. De Taskforce zal de komende maanden op deze site verder berichten over de voortgang.