designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  FLA-middag bij De Coöperatie

  FLA-middag bij De Coöperatie

  30/11 - De Freelancers Associatie (FLA) is afgelopen zomer een samenwerking aangegaan met de journalistieke coöperatie van Teun Gautier. FLA-leden kunnen kosteloos associate member worden van De Coöperatie en gebruik maken van een deel van de diensten. Om deze samenwerking optimaal van meerwaarde te laten zijn voor onze leden, organiseren we samen met Teun Gautier een FLA-middag bij De Coöperatie, op vrijdag 16 december 2016. Kom je ook?
  Deze FLA-middag vindt vanaf 15:00 uur plaats in het kersverse kantoor van De Coöperatie aan de Plantage Middenlaan 27 in Amsterdam, in Broedplaats Ondertussen. Daar zullen naast Gautier ook bestuursleden van FLA aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het associate membership.
  Gautier geeft op de FLA-middag een toelichting over de diensten waar onze leden gebruik van kunnen maken: naast een rondleiding langs de verhuurbare werkplekken in Broedplaats Ondertussen zal hij ook ingaan op het eigen Matchingfonds, deelname aan Reporters Online (en daarmee zelf publiceren in Blendle) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering van CommonEasy. Nieuw is het aanbod van stagiairs door De Coöperatie aan leden. Afsluitend is er een gezellige borrel.
  Heb je interesse om kosteloos associate member te worden van De Coöperatie en de FLA-middag in Broedplaats Ondertussen te bezoeken, geef je dan HIER op.
  Stichting Verhalende Journalistiek looft twee beurzen uit!!

  Stichting Verhalende Journalistiek looft twee beurzen uit!!

  23/11 - De Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ) looft de komende maanden twee narratieve beurzen uit van €2.500,- voor het doen van onderzoek voor verhalend journalistieke projecten: één beurs voor gedrukte media en één voor online media. SVJ roept Nederlandse en Vlaamse journalisten op om hun voorstel voor 27 januari 10.00 uur in te dienen.
  Zeker voor freelance journalisten is het kostbaar om langere tijd voorwerk te doen voor een mooi verhalend project. Je echt verdiepen in een onderwerp en langere tijd meelopen met je hoofdpersonen, dat zijn kosten die redacties in de regel niet vergoeden. Om toch het maken van dit soort verhalen te stimuleren, reikt de Stichting Verhalende Journalistiek twee beurzen uit: één voor gedrukte media en één voor online media. Online kan bijvoorbeeld een multimediale longform of een film voor YouTube zijn. Voor beide beurzen geldt dat het moet voldoen aan de criteria van verhalende journalistiek: dat het verhaal uit scènes bestaat, personages bevat, een spanningsboog heeft, een verteller en een grotere betekenis.
  Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen. De jury bestaat uit:

  Wendelmoet Boersema, voorzitter (chef nieuwskrant & project crossmedia bij dagblad Trouw en bestuurslid SVJ);
  Ageeth Heising (literair agent bij Marianne Schönbach Literary Agency);
  Hay Kranen (newsroom developer de Volkskrant);
  Daan Louter (designer en developer bij The Guardian);
  Mirjam Prenger (coördinator masteropleiding Journalistiek en Media, UvA)
  Marleen Slob (hoofdredacteur a.i. Vrij Nederland);
  Karel Smouter (adjunct-hoofdredacteur De Correspondent)
  Laura Starink (voorheen chef NRC M, tegenwoordig Raamoprusland.nl);

  De jury beoordeelt alle ingezonden ideeën en looft de beurzen uit op 3 maart 2017 op de avond Meestervertellers (de presentatie van de beste verhalende journalistiek van 2016). De winnaars krijgen elk een geldbedrag van €2.500,- om het plan uit te werken. Daarnaast biedt de SVJ (als daar behoefte aan is) begeleiding bij het onderzoek- en schrijfproces van een schrijfcoach.
  Eerder schreven hoogleraar journalistiek Irene Costera Meijer, schrijfcoach Henk Blanken en SVJ-directeur Paulien Bakker in VillaMedia dat verhalende journalistiek te vaak als product en niet als proces gezien wordt (lees het hier). Een goed verhaal vergt meer dan een standaard briefing. Dat is de gedachte achter deze beurzen en is ook het thema van de Conferentie Verhalende Journalistiek op 18 en 19 mei 2017. De winnaars van de beurzen wordt gevraagd om op de conferentie een presentatie te geven van hun onderzoek.
  De beurs is bedoeld voor journalisten die voor tenminste de helft van hun tijd freelance werkzaam zijn en niet kunnen terugvallen op een werkgever bij het doen van dergelijk arbeidsintensief onderzoek, maar het stuk daarnaast wel ook verkopen aan het medium van hun keuze. Voorstellen (maximaal 2 A4) dienen uiterlijk op 27 januari om 10 uur ingezonden te zijn. Klik hier voor meer informatie over inzenden en de verdere voorwaarden.
  De narratieve beurzen worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Democratie en Media.
  Hoe sta ik er financieel voor?

  Hoe sta ik er financieel voor?

  18/11 - VSenV introduceert in januari de Financiële APK met aantrekkelijke korting
  Druk met vertalen of schrijven maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Vanaf januari kunnen VSenV-leden  een Financiële APK aanvragen. De VSenV biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ.  De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door het P.C. Boutensfonds, die deze dienst met een ruimhartige subsidie ondersteunt.
  De APK bestaat uit een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie door een professioneel financieel adviseur. Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Je kunt bij je aanvraag voor de APK zelf je voorkeur aangeven voor een van de meewerkende financiële adviseurs. Aan de hand van een checklist verzamel je informatie en je stuurt deze naar je adviseur. Deze analyseert deze gegevens en maakt een rapport. Daarna volgt een afspraak voor een consult met je adviseur. Tijdens een vertrouwelijk gesprek komen specifieke adviezen aan bod en worden eventuele vervolgacties besproken.
  Een alleenstaande deelnemer betaalt netto € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .  Normaal betaal je als alleenstaande  € 800,- en als stel € 1.000,-. De korting wordt gefinancierd door het P.C. Boutensfonds. Het P.C. Boutensfonds subsidieert dus € 500,- per uitgebrachte APK.
  De Financiële APK is beschikbaar met ingang van 1 januari 2017. Binnenkort volgt uitgebreide informatie over de regeling.
  Met vriendelijke groet,
  Jan Hilbers,
   
  Postcode Loterij Fonds voor journalisten

  Postcode Loterij Fonds voor journalisten

  9/11 - Ben jij zo’n journalist die nauwgezet volgt wat er in de wereld gebeurt en daar graag over wil berichten? En dan niet alleen over zaken die de voorpagina’s van de kranten en de opening van de journaals beheersen, maar ook over gebeurtenissen in landen die wat minder in het brandpunt van de belangstelling staan? Wil je graag (achtergrond)reportages maken in ontwikkelingslanden, maar loop je aan tegen te krappe budgetten van redacties en opdrachtgevers? Dan is dit fonds misschien iets voor jou.
  Voor wie?
  Het Postcode Loterij Fonds is er voor alle professionele journalisten, zowel freelance als in vaste dienst. Het Postcode Loterij Fonds geeft jou de mogelijkheid om het verhaal te maken dat je wilt. Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ontwikkelingslanden, landen in transitie (of mensen die daaruit afkomstig zijn), over internationale samenwerking of andere onderwerpen die relevant zijn voor een rechtvaardige en groene wereld. Het fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video). Een deskundige, onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen.
  In 2016-2017 is er extra ruimte voor diepgravende onderzoeksreportages. Deze aanvragen dienen in grote lijnen aan dezelfde criteria te voldoen als de ‘gewone’ reportages en worden net als deze door de onafhankelijke commissie beoordeeld.
  Hoeveel?
  Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en verblijfskosten tot maximaal € 5.000,-.
  Hiernaast wordt er vijf keer per jaar een bedrag van maximaal €16.500,- beschikbaar gesteld voor diepgravende onderzoeksreportages. Voorwaarde is dat naast de hierboven genoemde onderwerpkeuze een groot accent moet liggen op meisjes en/of vrouwen(rechten).
  Criteria en voorwaarden
  De belangrijkste zijn:
  Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar artikelen heeft gepubliceerd / uitzendingen heeft gemaakt.
  Voor het onderwerp is het noodzakelijk af te reizen naar ontwikkelingslanden of landen in transitie en het onderwerp moet te maken hebben met mens, milieu of natuur. Doe je een aanvraag voor een diepgravende onderzoeksreportage met een hoger bedrag tot €16.500 dan moet hiernaast nog een groot accent liggen op meisjes en/of vrouwen(rechten).
  De productie waarvoor je geld aanvraagt moet uitstijgen boven lokaal niveau en toegankelijk zijn voor een breed publiek.
  Je hebt minimaal 1 intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit moet op briefpapier met handtekening!
  De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen.
  Eventuele andere subsidieaanvragen voor dezelfde productie moeten gemeld worden.
  Aanvragen (inhoudelijk en financieel) kunnen ingediend worden via het aanmeldingsformulier van het Postcode Loterij Fonds. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.
  Het heeft niet de voorkeur, maar het is in enkele gevallen mogelijk een spoedaanvraag te doen: de beoordelingscommissie tracht dan binnen enkele dagen de aanvraag te behandelen. Voor de aanvrager bestaat het risico dat dit niet mogelijk blijkt. Aanvragen achteraf worden niet gehonoreerd.
  Neem voor het indienen van een spoedaanvraag graag eerst contact op met: postcodeloterijfonds@freepressunlimited.org