designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Nieuwe Publicatievoorwaarden NRC Media B.V.

  Nieuwe Publicatievoorwaarden NRC Media B.V.

  26/11 - Woensdag 25 november verstuurde de NRC aan de freelancers die werken voor NRC Handelsblad en nrc.next nieuwe publicatievoorwaarden met het verzoek de bijbehorende ‘uitgeefovereenkomst’ spoedig te ondertekenen. NRC Media stelt de volgende regels voor publicatie van werk van freelancers (makers van tekst, beeld, geluid):
  Exploitatie
  – De freelancer verleent de NRC een licentie het geleverde werk voor onbepaalde tijd, wereldwijd openbaar te maken en anderszins te exploiteren op welke manier dan ook. Je werk kan gebruikt worden voor papieren en digitale edities van NRC Handelsblad, nrc.next, NRC Q, NRC De Week, speciale uitgaves van NRC, en andere ‘aan NRC gelieerde entiteiten’ maar ook ‘door NRC geselecteerde derden’. Daar heb je zelf geen zeggenschap over.
  – Voor deze wereldwijde, onbeperkte exploitatie ontvang je geen aanvullende vergoeding – die is al verdisconteerd in het overeengekomen honorarium. Je verklaart in de Uitgeefovereenkomst die bij de nieuwe Publicatie Voorwaarden hoort dat het overeengekomen honorarium een volledige en eenmalige vergoeding is, die bovendien een ‘billijke vergoeding’ is in de zin van de nieuwe Auteurswet.
  – NRC krijgt het recht je bijdrage in te korten, er tekst aan toe te voegen of anderszins te wijzigen. Wijzigingen die de essentie van het werk aantasten gebeuren in overleg met de freelancer.
  Exclusiviteit
  – De verleende licentie is voor een periode van 14 dagen exclusief. In deze periode mag je je werk niet elders publiceren. Na 14 dagen is dat wel toegestaan, maar uitsluitend zonder de NRC opmaak, en na voorafgaande melding bij de NRC hoofdredactie. Na een periode van 7 dagen mag je je werk op je eigen website zetten.
  Rechtenbeheer
  – Als freelancer moet je verklaren dat je ‘geen conflicterende rechtenverleningen met derden bent aangegaan’. Wanneer je aangesloten bent bij Stichting Lira of Pictoright voor het collectieve beheer van je digitale rechten (‘Blendle-rechten’) dan is dat conflict er wél en ben je aansprakelijk voor de eventuele claims die daaruit voortkomen.
  – Als freelancer verleen je de NRC een volmacht om op te treden tegen auteursrecht op je werk. Het is fijn dat de NRC voor je belang wil opkomen bij inbreuk op je rechten – maar de eventueel verkregen schadevergoedingen komen volledig en uitsluitend toe aan de NRC.
  Als freelancer sta je wéér eens voor het blok: akkoord gaan met de voorwaarden en de uitgeefovereenkomst ondertekenen, of weigeren en brodeloos worden. Een ondragelijk dilemma.
  Niet alle regelingen in de voorwaarden zijn in beton gegoten, op onderdelen is er een beetje ruimte voor onderhandelingen. Daar waar staat ‘tenzij anders overeengekomen’ kan je die ruimte grijpen.
  Stelt het ondertekenen van de Uitgeefovereenkomst zo lang het kan nog even uit. De FreeLancers Associatie bezint zich met zusterorganisaties op mogelijk gezamenlijke stappen.
  Brandbrief FLA over Wet DBA

  Brandbrief FLA over Wet DBA

  24/11 - Geachte Eerste Kamer,
  Deze dinsdag bespreekt u de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidscontracten (DBA). Dit wetsvoorstel is terecht al meermalen uitgesteld en aangepast, want het rammelt aan alle kanten. Ook de Eerste Kamer heeft zich er kritisch over uitgelaten. Nu is het moment aangebroken om een besluit te nemen: willen we deze wet wel?
  Staatssecretaris Eric Wiebes suggereert in zijn Transitieplan dat hij de steun heeft van diverse belangenorganisaties van zzp’ers, maar de realiteit is anders: veel zelfstandigen zonder personeel gruwen van het voorgestelde systeem met modelovereenkomsten, dat veel te complex en omslachtig is voor zowel henzelf als hun opdrachtgevers. Zij voelen zich niet gehoord in dit debat. Organisaties als ZZP Nederland en PZO-ZZP, die het plan lijken te steunen, vertegenwoordigen amper 10% van de inmiddels bijna één miljoen zelfstandigen zonder personeel in Nederland.
  Naast deze organisaties zijn er diverse specialistische belangenbehartigers van zzp’ers, zoals onze organisatie: de FreeLancers Associatie (FLA). De FLA is onderdeel van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en vertegenwoordigt een specifieke groep, namelijk de freelance journalisten. In onze achterban klinkt geen enthousiasme voor de Wet DBA en wij horen dit negatieve sentiment ook terug bij andere vakverenigingen voor zelfstandigen. Onze steun heeft het plan zeker niet, en net als wij heeft ook onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zich er tegen uitgesproken.
  Volkomen terecht stuurde de Eerste Kamer eerder al twee kritische verzoeken aan Wiebes: kom met een plan voor de invoering van deze complexe wet en formuleer bovendien een samenhangende visie op zzp’ers. De vraag is namelijk: welk probleem wil de staatssecretaris nu eigenlijk oplossen met zijn Wet DBA?
  Met het deze maand opgestelde Transitieplan heeft Wiebes ons niet kunnen overtuigen, en u vermoedelijk ook niet. Het geschetste tijdpad biedt namelijk geen oplossingen voor de vele problemen die de Wet DBA nu al over zichzelf afroept. Sterker nog: er doemt een totale chaos op, want de reeds opgestelde voorbeeldovereenkomsten blijken arbeidsrechtelijk niet werkbaar. Tal van volstrekt aanvaardbare zzp-constructies dreigen straks genadeloos door de Belastingdienst te worden aangemerkt als verkapt dienstverband.
  Ook een visie op zzp’ers ontbreekt nog altijd. Wiebes (Financiën) en collega-bewindsman Asscher (Sociale Zaken) willen schijnzelfstandigheid aanpakken, maar dit relatief kleine probleem kan ook prima zonder deze ontwerpwet worden bestreden. De Wet DBA schiet met hagel op een mug, want hij maakt elke vorm van zelfstandigheid verdacht en onwerkbaar.
  Als u daadwerkelijk iets wilt betekenen voor de honderdduizenden zelfstandigen zonder personeel in Nederland, stem dan tegen de Wet DBA. De staatssecretaris van Financiën moet zijn huiswerk overdoen en met een echt werkbaar plan komen. De huidige voorstellen tot VAR-vervangers maken het werken onmogelijk voor zowel zzp’ers als hun opdrachtgevers. Dat is een onwenselijke situatie in deze tijd waarin de arbeidsmarkt onomkeerbaar flexibeler wordt. Onze economie is gebaat bij uw tegenstem.
  Met vriendelijke groet,
  Bestuur FreeLancers Associatie (FLA)
  Judith Koelemeijer juryvoorzitter Brusseprijs voor het beste journalistieke boek

  Judith Koelemeijer juryvoorzitter Brusseprijs voor het beste journalistieke boek

  20/10 - Judith Koelemeijer wordt voorzitter van de jury van de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek van 2015. Koelemeijer is schrijfster van literaire non-fictie. Zij geeft tevens schrijfcursussen en masterclasses verhalende journalistiek. Van haar debuut, de familiegeschiedenis Het zwijgen van Maria Zachea, werden meer dan 300 duizend exemplaren verkocht. Op dit moment werkt zij aan de biografie van Etty Hillesum.
  De jury bestaat voorts uit Greta Riemersma en Hans Goossen. Riemersma is freelance journaliste bij de Volkskrant en Vrij Nederland, en docente journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goossen is historicus en onderzoeksjournalist bij Dagblad De Limburger. Samen met Theo Sniekers won hij eerder dit jaar de Brusseprijs met El Rey – Van jager tot prooi.
  De uitreiking van de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek vindt plaats in het voorjaar van 2016. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000. Alle Nederlandstalige journalistieke boeken uit 2015 kunnen meedingen naar de prijs. De deadline voor de inzending is 31 december 2015. In april 2016 maakt de jury een shortlist van 5 titels bekend. Raadpleeg hier het juryreglement.
  De Brusseprijs voor het beste journalistieke boek is een initiatief van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. De prijs is vernoemd naar de legendarische journalist en schrijver M.J. (Rie) Brusse (1873-1941), die decennialang geruchtmakende reportages schreef voor onder andere de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Veel van zijn grote sociale reportages zijn tevens in boekvorm verschenen.
  De laatste drie prijswinnaars zijn:

  Hans Goossen en Theo Sniekers, El Rey – Van jager tot prooi (2015)
  Marcel van Engelen, Het kasteel van Elmina – In het spoor van de Nederlandse slavenhandel in Afrika  (2014)

  Wilfred Scholten, Mooie Barend – biografie van B.W. Biesheuvel 1920-2001 (2013)
  Legaltree presenteert deel twee van de serie ‘IE in Bedrijf’

  Legaltree presenteert deel twee van de serie ‘IE in Bedrijf’

  15/10 - Na het recente succes van ‘Handelsnamen en Merken’ presenteert Legaltree Publishers vandaag ‘Bescherming van ideeën': het tweede deel in de 8-delige reeks over intellectueel eigendom (‘IE’). Geen naslagwerk voor in de bibliotheek, maar net als het eerste deel, een écht praktisch handboek voor ondernemers en bedrijven die geen risico’s willen nemen als het gaat om de bescherming van hun intellectuele kapitaal.
  Juridische expertise in de taal van ondernemers
  ‘IE in Bedrijf’ is geschreven in begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal en staat vol met visueel ondersteunde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de auteurs: Marjolein Driessen, advocaat/partner bij Legaltree en IE-specialist en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor. Zij rekenen af met wijdverbreide misverstanden en geven tegelijk bruikbare en direct toepasbare tips aan ondernemers over de bescherming van hun intellectueel eigendom.
  De e-books zijn via de site te downloaden.