designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

  Freelancers Associatie wordt sectie Freelance Journalisten

  1/01 - Per 1 januari 2017 is de Freelancers Associatie overgegaan in de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond, de opvolger van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
  Onze nieuwe website is freelancejournalisten.auteursbond.nl.
   
  Gouden Freelancer Award krijgt vervolg

  Gouden Freelancer Award krijgt vervolg

  1/01 - De Gouden Freelancer Award wordt op 6 oktober voor de tweede keer uitgereikt. Deze tweejaarlijkse journalistieke prijs is een initiatief van Bureau Wibaut en de Sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond. Freelancers kunnen hun journalistieke producties vanaf medio juni insturen.
  De Gouden Freelancer Award is een prijs voor het beste door freelancers geproduceerde journalistieke verhaal. Uitgangspunt van de prijs is dat media doorgaans producties van hun vaste redacteuren insturen naar vakprijzen zoals De Tegel. Freelancerscollectief Bureau Wibaut en de Auteursbond-sectie Freelance Journalisten (voorheen FLA) stellen zich samen ten doel om ook eens de freelancers in het zonnetje te zetten.
  Vernieuwende journalistiek
  Net als vorig jaar is het juryvoorzitterschap in handen van Max van Weezel, freelance journalist voor Vrij Nederland. De rest van de jury wordt binnenkort bekendgemaakt. Zij beoordelen inzendingen op de mate waarin zij onderscheidend en vernieuwend zijn in het journalistieke werkveld.
  De Gouden Freelancer Award is eind augustus 2015 voor het eerst uitgereikt en bestreek ook toen een termijn van twee jaar. Ivo van Woerden won indertijd met zijn longread ‘The Great Marc Evers’ die online is gepubliceerd door paywall-uitgeverij Fosfor.
  Seminar in Volkshotel
  De uitreiking van de prijs op vrijdag 6 oktober wordt onderdeel van een middagseminar over activistische journalistiek, een genre waarbij de journalist bewust en transparant een niet-objectief standpunt inneemt, doorgaans over een sociale of politieke kwestie. Ook deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bureau Wibaut en de Auteursbond. Het seminar en de prijsuitreiking vinden plaats in het Volkshotel en worden afgesloten met een feestelijke borrel.
  De nieuwe editie van De Gouden Freelancer Award heeft betrekking op journalistieke producties die zijn verschenen in de periode van augustus 2015 tot augustus 2017. Nadere informatie over inzendingen en criteria worden volgende week bekendgemaakt. De deadline ligt op 7 september, zodat de zomervakantie geen spelbreker hoeft te zijn. Zoek dus alvast jouw beste werk op!
  Conferentie: Wat is de journalistiek (ons) waard?

  Conferentie: Wat is de journalistiek (ons) waard?

  1/01 - Het zijn barre tijden: redacties krimpen, een groeiend aantal journalisten komt niet meer rond van journalistieke werkzaamheden en de consument heeft steeds minder geld over voor nieuws. Niet alleen tarieven staan onder druk, maar ook de rol van de journalistiek als vierde pijler van de democratie. Daarom organiseert de Auteursbond | sectie Freelance Journalisten op 26 oktober 2017 een conferentie: Wat is de journalistiek (ons) waard?
  De vrije pers en het functioneren van de journalistiek zijn onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de Nederlandse democratie. Regionale kranten zijn zo goed als tandeloze tijgers geworden en een muur van persvoorlichters en slinkende middelen maken het journalisten steeds moeilijker om hun werk gedegen te doen. Een zorgelijke ontwikkeling.
  De toegevoegde waarde van de journalistiek
  Wat blijft er overeind van de rechtsstaat als de journalistiek niet meer de tijd, budget en toegang krijgt om de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht te controleren en de samenleving hierover te informeren. Wat is goede journalistiek ons als samenleving waard? En als we er waarde aan toekennen: wie betaalt de rekening? Deze en meer vragen komen aan bod op 26 oktober 2017 tijdens onze conferentie ‘Wat is de journalistiek (ons) waard?’
  Journalistieke klimaat in Nederland
  Keynotespreker Eric Smit (Follow the Money) zal de huidige journalistieke situatie in Nederland kritisch onder de loep nemen. Diana Matroos gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de politiek, journalistiek, uitgeversbranche, de wetenschap en andere maatschappelijke organisaties.
  Is er ook nog goed nieuws? Gezamenlijk gaan we op zoek naar antwoorden. Wat zijn onze mogelijkheden om de waarde van de journalistiek – en daarmee de democratie – te waarborgen? Nu de samenleving toekijkt hoe (freelance) journalisten, redacties en uitgevers elkaar beconcurreren, vinden wij dit hét moment om de verbinding te zoeken.
  Kom ook op 26 oktober 2017
  Draag jij de journalistiek een warm hart toe? Wil je meedenken over de rol/waarde van de journalistiek in turbulente tijden waarin de democratie onder druk staat? Wees dan welkom op 26 oktober in Pakhuis De Zwijger.

  Save the date: 26 oktober 2017
  Locatie: Pakhuis De Zwijger Amsterdam
  Tijd: 13.30-17.30 uur
  Deelnamekosten: € 50 (leden van de Auteursbond betalen € 35)

  Meer informatie? Neem contact op met het bestuur van de sectie Freelance Journalisten via [email protected]
  Mogelijkheid tot inschrijving volgt binnenkort!
  Minimumtarieven: goed of slecht voor journalisten?

  Minimumtarieven: goed of slecht voor journalisten?

  3/04 - Zijn minimumtarieven goed of juist slecht voor de onderhandelingspositie van freelance journalisten? Deze vraag stond centraal tijdens de lenteborrel van de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond (voorheen FLA), die plaatsvond in Sociëteit De Kring in Amsterdam. Gastspreker was onderzoeksjournalist Sander Heijne, mede-oprichter van De Verhalenmarkt.
  Behalve dat hij zelf als freelancer ervaringsdeskundige is, heeft Heijne ook jarenlang over marktwerking geschreven als economisch redacteur van de Volkskrant. ‘Minimumtarieven zijn wettelijk niet toegestaan omdat ze kartelvorming in de hand werken’, zo trapt Heijne stellig af. Op korte termijn verwacht hij ook niet dat die wetgeving wordt aangepast: ‘Het politiek klimaat is er niet naar dat dit gaat veranderen. De PvdA pleit als enige voor minimumtarieven, maar we weten hoe het met die partij is afgelopen.’
  Heijne schetst een economisch kader aan de hand van Nobelprijs-winnaar Milton Friedman, voorvechter van het vrijemarktkapitalisme. Prijsstelling wordt bepaald door de vrije markt. Vertaald naar de freelance journalist betekent dit volgens Heijne dat je tarieven afhankelijk zijn van jouw onderscheidende positie. Voor artsen is dat makkelijker dan voor mensen met werk dat bijna iedereen kan zoals schoonmakers. Simpel gezegd: zijn wij artsen of schoonmakers?
  Verhalenmarkt
  Aangezien Heijne niet verwacht dat er ooit minimumtarieven gaan komen voor journalistiek werk, bedacht hij een andere oplossing. In samenwerking met Jaïr Ferweda en voormalig hoogleraar Jeroen Smit ontwikkelde hij De Verhalenmarkt, een online platform waar freelancers hun ideeën en artikelen kunnen aanbieden aan redacties.
  ‘Daarmee kunnen we de inkomsten van freelance journalisten helpen verhogen’, aldus Heijne. ‘De Verhalenmarkt is een social enterprise, een mengvorm tussen een bedrijf en een stichting. Tot nu toe draait het project op subsidie, maar binnenkort maken we een verdienmodel bekend waardoor de inkomsten terugvloeien naar de journalistiek.’
  Hergebruik van werk
  Journalisten verkopen hun kennis vaak maar één keer, terwijl andere beroepen dat volgens Heijne veel slimmer aanpakken. Zo rekent de advocaat of notaris van De Verhalenmarkt telkens opnieuw dezelfde forse tarieven voor wat je routinewerk zou kunnen noemen.
  In loondienst gebruikte Heijne de bijvangst van zijn werk als onderzoeksjournalist bij de Volkskrant om snelle nieuwsberichten te maken voor de dagelijkse nieuwsverslaggeving. Als freelancer bleek dat veel lastiger te zijn. De Verhalenmarkt probeert deze werkwijze toch weer mogelijk te maken voor freelancers. ‘De verhalen op de juiste bureaus krijgen, dat is de bedoeling.’
  Ideeën jatten
  Binnenkort gaat De Verhalenmarkt van start. Bekende media doen mee, zoals NRC, Vrij Nederland, Opzij en Nieuwe Revu. Ter geruststelling voor freelancers die bang zijn dat redacties en concurrenten hun ingediende ideeën jatten, meldt Heijne dat deelnemende media voorwaarden krijgen voorgeschoteld die onder meer voorschrijven dat redacties niet aan de haal mogen gaan met de ideeën van freelancers.
  De Verhalenmarkt selecteert aan de poort, om te vermijden dat het platform een vergaarbak wordt van matige journalistiek van goedwillende amateurs. Deelnemers moeten minimaal vijf artikelen hebben gepubliceerd bij titels die bij de initiatiefnemers bekend zijn. Dat moet een selectiecriterium zijn voor een kwalitatief aanbod van journalistieke ideeën en projecten.
  Aansluitend op het verhaal over De Verhalenmarkt geeft de zaal digitaal antwoord op een aantal stellingen over minimumtarieven. Ondanks Heijne’s kanttekeningen over de haalbaarheid is een meerderheid van de aanwezigen voorstander van het nastreven van minimumtarieven voor het werk van freelance journalist. De Auteursbond-sectie gaat dit onderwerp binnenkort ook via internet voorleggen aan de eigen leden. Wordt dus vervolgd. 
  Tekst: Jeroem Mirck