designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Minimumtarieven: goed of slecht voor journalisten?

  Minimumtarieven: goed of slecht voor journalisten?

  3/04 - Zijn minimumtarieven goed of juist slecht voor de onderhandelingspositie van freelance journalisten? Deze vraag stond centraal tijdens de lenteborrel van de sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond (voorheen FLA), die plaatsvond in Sociëteit De Kring in Amsterdam. Gastspreker was onderzoeksjournalist Sander Heijne, mede-oprichter van De Verhalenmarkt.
  Behalve dat hij zelf als freelancer ervaringsdeskundige is, heeft Heijne ook jarenlang over marktwerking geschreven als economisch redacteur van de Volkskrant. ‘Minimumtarieven zijn wettelijk niet toegestaan omdat ze kartelvorming in de hand werken’, zo trapt Heijne stellig af. Op korte termijn verwacht hij ook niet dat die wetgeving wordt aangepast: ‘Het politiek klimaat is er niet naar dat dit gaat veranderen. De PvdA pleit als enige voor minimumtarieven, maar we weten hoe het met die partij is afgelopen.’
  Heijne schetst een economisch kader aan de hand van Nobelprijs-winnaar Milton Friedman, voorvechter van het vrijemarktkapitalisme. Prijsstelling wordt bepaald door de vrije markt. Vertaald naar de freelance journalist betekent dit volgens Heijne dat je tarieven afhankelijk zijn van jouw onderscheidende positie. Voor artsen is dat makkelijker dan voor mensen met werk dat bijna iedereen kan zoals schoonmakers. Simpel gezegd: zijn wij artsen of schoonmakers?
  Verhalenmarkt
  Aangezien Heijne niet verwacht dat er ooit minimumtarieven gaan komen voor journalistiek werk, bedacht hij een andere oplossing. In samenwerking met Jaïr Ferweda en voormalig hoogleraar Jeroen Smit ontwikkelde hij De Verhalenmarkt, een online platform waar freelancers hun ideeën en artikelen kunnen aanbieden aan redacties.
  ‘Daarmee kunnen we de inkomsten van freelance journalisten helpen verhogen’, aldus Heijne. ‘De Verhalenmarkt is een social enterprise, een mengvorm tussen een bedrijf en een stichting. Tot nu toe draait het project op subsidie, maar binnenkort maken we een verdienmodel bekend waardoor de inkomsten terugvloeien naar de journalistiek.’
  Hergebruik van werk
  Journalisten verkopen hun kennis vaak maar één keer, terwijl andere beroepen dat volgens Heijne veel slimmer aanpakken. Zo rekent de advocaat of notaris van De Verhalenmarkt telkens opnieuw dezelfde forse tarieven voor wat je routinewerk zou kunnen noemen.
  In loondienst gebruikte Heijne de bijvangst van zijn werk als onderzoeksjournalist bij de Volkskrant om snelle nieuwsberichten te maken voor de dagelijkse nieuwsverslaggeving. Als freelancer bleek dat veel lastiger te zijn. De Verhalenmarkt probeert deze werkwijze toch weer mogelijk te maken voor freelancers. ‘De verhalen op de juiste bureaus krijgen, dat is de bedoeling.’
  Ideeën jatten
  Binnenkort gaat De Verhalenmarkt van start. Bekende media doen mee, zoals NRC, Vrij Nederland, Opzij en Nieuwe Revu. Ter geruststelling voor freelancers die bang zijn dat redacties en concurrenten hun ingediende ideeën jatten, meldt Heijne dat deelnemende media voorwaarden krijgen voorgeschoteld die onder meer voorschrijven dat redacties niet aan de haal mogen gaan met de ideeën van freelancers.
  De Verhalenmarkt selecteert aan de poort, om te vermijden dat het platform een vergaarbak wordt van matige journalistiek van goedwillende amateurs. Deelnemers moeten minimaal vijf artikelen hebben gepubliceerd bij titels die bij de initiatiefnemers bekend zijn. Dat moet een selectiecriterium zijn voor een kwalitatief aanbod van journalistieke ideeën en projecten.
  Aansluitend op het verhaal over De Verhalenmarkt geeft de zaal digitaal antwoord op een aantal stellingen over minimumtarieven. Ondanks Heijne’s kanttekeningen over de haalbaarheid is een meerderheid van de aanwezigen voorstander van het nastreven van minimumtarieven voor het werk van freelance journalist. De Auteursbond-sectie gaat dit onderwerp binnenkort ook via internet voorleggen aan de eigen leden. Wordt dus vervolgd. 
  Tekst: Jeroem Mirck
  Freelance journalisten gezocht voor masteronderzoek

  Freelance journalisten gezocht voor masteronderzoek

  22/03 - Joost van Beek, beginnend journalist en masterstudent journalistiek en media aan de KU Leuven, is voor zijn afstudeeronderzoek op zoek naar freelance journalisten die zijn aangesloten bij een collectief of organisatie.
  Het thema van zijn scriptie is ‘Freelance journalisten in een verschuivend medialandschap’. In zijn onderzoek hoopt Joost te achterhalen in hoeverre een collectief of organisatie de positie van freelancers versterkt, en wat de beweegredenen zijn om aansluiting bij een collectief/organisatie te zoeken.
  Leden van de Freelance Journalisten die graag willen meewerken aan dit onderzoek kunnen contact opnemne met Joost.
  E. joostjohannespetrus.vanbeek@student.kuleuven.be
  T. +31610202408
  Uitkomst enquête: Wat willen jullie van ons?

  Uitkomst enquête: Wat willen jullie van ons?

  7/03 - Een nieuwe naam, een nieuwe organisatievorm en een nieuw aanbod. Maar liefst 35 van jullie hielpen ons opfrissen door onze enquête in te vullen. Dank, dank, al helemaal voor degenen die dat twee keer deden wegens een digitaal foutje (wij schamen ons diep). Een dertigtal respondenten is te weinig om met percentages in de weer te gaan, maar algemene behoeftes werden ons wel duidelijk. Hier de conclusies. Die beantwoorden we aan de hand van twee vragen. Wat willen jullie van ons? En: wat gaan wij met jullie input doen?
  Belangenbehartiging
  Jullie verwachten in elk geval allemaal dat wij een vuist maken in Den Haag. Tot uw orders, dat doen we. Het gebeurt lang niet altijd openbaar, we zijn betrokken bij verschillende juridische procedures, of bereiden die voor, onder meer tegen de Persgroep. Over dat laatste ontvangen jullie binnenkort ook een mail van voorzitter Petra Wolthuis. De Auteursbond is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet Auteurscontractenrecht, waar de geschillencommissie Auteurscontractenrecht uit is voortgekomen. Freelance journalisten kunnen bij de geschillencommissie terecht om – zonder tussenkomst van een rechter – onenigheden op te lossen over vergoedingen of contracten, zie filmpje.
  Workshops
  Workshops van halve dagen vinden jullie belangrijker dan masterclasses van acht uur. En dan met name over onderhandelen, positioneren, marketing, fiscale zaken en nieuwe media.
  Dus de masterclasses bieden we alleen nog aan als we denken dat een onderwerp écht zo belangrijk is dat zelfs zzp’ers er een hele werkdag aan willen besteden. Voor de workshops hebben we alvast een lijstje dat bij jullie voorkeuren past. Op 9 maart a.s. vertelt Jelle Drijver over nieuwe manieren van jezelf in de kijker spelen. Op 11 mei komt Emiel Elgersma onze multi-media story telling-skills aanscherpen. Donderdag 8 juni geeft de jonge freelancer Charlotte van ‘t Wout een workshop over ‘Geld verdienen met de journalistiek’. Ze geeft je handvatten om efficiënter te werken, je mindset over geld te veranderen en zo je omzet per maand te verhogen.
  Borrels
  Jullie willen vaker borrels of inspirerende lezingen. Leuk! Dat willen we graag organiseren. Mochten jullie ideeën hebben over wie jullie zelf graag eens willen horen spreken, mail ons op freelancejournalisten@auteursbond.nl.
  De volgende borrel hebben we gepland op 31 maart, ingeleid door spreker Sander Heijne van De Verhalenmarkt. Later dit jaar organiseren we een conferentie over de waarde van de journalistiek. 26 oktober vindt die plaats in Pakhuis de Zwijger, met dagvoorzitter Diana Matroos en keynote-speaker Eric Smit van Follow the Money.
  Mentoraat
  Weinig respondenten hadden behoefte aan het mentoraat. Dat gaan we daarom niet meer actief promoten of initiëren. Als je toch een mentor op het oog hebt, willen we je nog wel graag op weg helpen. Mail ons om bijvoorbeeld het eerste contact te leggen.
  Omdat jullie wel enthousiast zijn over borrels en iemand specifiek meldde dat freelancers toch het meest leren van andere freelancers, broeden we op een ander plannetje. We willen een speeddatesessie opzetten tussen ervaren en beginnende freelancers voorafgaand aan een borrel later dit jaar.
  Juridische ondersteuning
  Juridische ondersteuning verlangen jullie ook. We zijn van plan om op de nieuwe website meer praktische tips te plaatsen over bijvoorbeeld modelcontracten of ‘Hoe te reageren op plagiaat’. Dat is soms lastig, omdat veel juridische hulp individueel toegespitst moet zijn. Voor persoonlijk advies kunnen leden altijd mailen met onze juristen. Dat hebben tot nu slecht 8 van de 35 respondenten gedaan.
  Bereikbaarheid
  We hebben jullie klachten gehoord over onze bereikbaarheid. Wij vinden ook dat dit nog niet goed gaat. Nu alles net naar de Auteursbond is overgeheveld, piept en kraakt alles nog een beetje. Maar het idee van die meer centrale bureau-aansturing van alle secties is juist dat straks alles wél geolied gaat verlopen.
  En niet-Amsterdammers. Groot gelijk, we zullen ook eens iets búiten de hoofdstad organiseren.
   
  Prijzen en beurzen van Stichting Verhalende Journalistiek

  Prijzen en beurzen van Stichting Verhalende Journalistiek

  6/03 - Wat waren de allerbeste journalistieke verhalen van 2016, op radio, TV, online en in dag- en weekbladen, in Nederland en in Vlaanderen? Afgelopen vrijdag presenteerde de Stichting Verhalende Journalistiek de beste tien van 2016. Een publieksjury koos daaruit het hoogtepunt van 2016. De allereerste winnaar van de publieksprijs gaat naar Schuldig.
  Een redactie van 16 Nederlandse en Vlaamse journalisten las, keek en beluisterde honderden journalistieke bijdragen en kozen er de tien uit die het beste gebruik maken van literaire stijlmiddelen om journalistiek te brengen dat het publiek bij de kladden grijpt. Vrienden van de Stichting Verhalende Journalistiek vormden vervolgens de publieksjury die uit de tien genomineerden een overall winnaar koos. 2016 gaat naar de makers van de tv-documentaireserie Schuldig, Ester Gould en Sarah Sylbing.
  Ook reikte de Stichting Verhalende Journalistiek twee narratieve beurzen uit. Mirke Kist en Huib de Zeeuw winnen beiden beurs van € 2500,- voor het doen van onderzoek voor een verhalend journalistiek project. Mirke Kist won de beurs voor gedrukte media. Huib de Zeeuw is de winnaar van de online beurs.
  Zeker voor freelance journalisten is het kostbaar om langere tijd voorwerk te doen voor een mooi verhalend project. Om toch het maken van dit soort verhalen te stimuleren, reikte de Stichting Verhalende Journalistiek twee beurzen uit: een voor gedrukte media en een voor online. De winnaars ontvingen een geldbedrag van € 2500,- om hun plan verder uit te werken. Daarnaast biedt de stichting begeleiding van een schrijfcoach bij het onderzoek- en schrijfproces.