designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Freelance journalisten gezocht voor masteronderzoek

  Freelance journalisten gezocht voor masteronderzoek

  22/03 - Joost van Beek, beginnend journalist en masterstudent journalistiek en media aan de KU Leuven, is voor zijn afstudeeronderzoek op zoek naar freelance journalisten die zijn aangesloten bij een collectief of organisatie.
  Het thema van zijn scriptie is ‘Freelance journalisten in een verschuivend medialandschap’. In zijn onderzoek hoopt Joost te achterhalen in hoeverre een collectief of organisatie de positie van freelancers versterkt, en wat de beweegredenen zijn om aansluiting bij een collectief/organisatie te zoeken.
  Leden van de Freelance Journalisten die graag willen meewerken aan dit onderzoek kunnen contact opnemne met Joost.
  E. joostjohannespetrus.vanbeek@student.kuleuven.be
  T. +31610202408
  Uitkomst enquête: Wat willen jullie van ons?

  Uitkomst enquête: Wat willen jullie van ons?

  7/03 - Een nieuwe naam, een nieuwe organisatievorm en een nieuw aanbod. Maar liefst 35 van jullie hielpen ons opfrissen door onze enquête in te vullen. Dank, dank, al helemaal voor degenen die dat twee keer deden wegens een digitaal foutje (wij schamen ons diep). Een dertigtal respondenten is te weinig om met percentages in de weer te gaan, maar algemene behoeftes werden ons wel duidelijk. Hier de conclusies. Die beantwoorden we aan de hand van twee vragen. Wat willen jullie van ons? En: wat gaan wij met jullie input doen?
  Belangenbehartiging
  Jullie verwachten in elk geval allemaal dat wij een vuist maken in Den Haag. Tot uw orders, dat doen we. Het gebeurt lang niet altijd openbaar, we zijn betrokken bij verschillende juridische procedures, of bereiden die voor, onder meer tegen de Persgroep. Over dat laatste ontvangen jullie binnenkort ook een mail van voorzitter Petra Wolthuis. De Auteursbond is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet Auteurscontractenrecht, waar de geschillencommissie Auteurscontractenrecht uit is voortgekomen. Freelance journalisten kunnen bij de geschillencommissie terecht om – zonder tussenkomst van een rechter – onenigheden op te lossen over vergoedingen of contracten, zie filmpje.
  Workshops
  Workshops van halve dagen vinden jullie belangrijker dan masterclasses van acht uur. En dan met name over onderhandelen, positioneren, marketing, fiscale zaken en nieuwe media.
  Dus de masterclasses bieden we alleen nog aan als we denken dat een onderwerp écht zo belangrijk is dat zelfs zzp’ers er een hele werkdag aan willen besteden. Voor de workshops hebben we alvast een lijstje dat bij jullie voorkeuren past. Op 9 maart a.s. vertelt Jelle Drijver over nieuwe manieren van jezelf in de kijker spelen. Op 11 mei komt Emiel Elgersma onze multi-media story telling-skills aanscherpen. Donderdag 8 juni geeft de jonge freelancer Charlotte van ‘t Wout een workshop over ‘Geld verdienen met de journalistiek’. Ze geeft je handvatten om efficiënter te werken, je mindset over geld te veranderen en zo je omzet per maand te verhogen.
  Borrels
  Jullie willen vaker borrels of inspirerende lezingen. Leuk! Dat willen we graag organiseren. Mochten jullie ideeën hebben over wie jullie zelf graag eens willen horen spreken, mail ons op freelancejournalisten@auteursbond.nl.
  De volgende borrel hebben we gepland op 31 maart, ingeleid door spreker Sander Heijne van De Verhalenmarkt. Later dit jaar organiseren we een conferentie over de waarde van de journalistiek. 26 oktober vindt die plaats in Pakhuis de Zwijger, met dagvoorzitter Diana Matroos en keynote-speaker Eric Smit van Follow the Money.
  Mentoraat
  Weinig respondenten hadden behoefte aan het mentoraat. Dat gaan we daarom niet meer actief promoten of initiëren. Als je toch een mentor op het oog hebt, willen we je nog wel graag op weg helpen. Mail ons om bijvoorbeeld het eerste contact te leggen.
  Omdat jullie wel enthousiast zijn over borrels en iemand specifiek meldde dat freelancers toch het meest leren van andere freelancers, broeden we op een ander plannetje. We willen een speeddatesessie opzetten tussen ervaren en beginnende freelancers voorafgaand aan een borrel later dit jaar.
  Juridische ondersteuning
  Juridische ondersteuning verlangen jullie ook. We zijn van plan om op de nieuwe website meer praktische tips te plaatsen over bijvoorbeeld modelcontracten of ‘Hoe te reageren op plagiaat’. Dat is soms lastig, omdat veel juridische hulp individueel toegespitst moet zijn. Voor persoonlijk advies kunnen leden altijd mailen met onze juristen. Dat hebben tot nu slecht 8 van de 35 respondenten gedaan.
  Bereikbaarheid
  We hebben jullie klachten gehoord over onze bereikbaarheid. Wij vinden ook dat dit nog niet goed gaat. Nu alles net naar de Auteursbond is overgeheveld, piept en kraakt alles nog een beetje. Maar het idee van die meer centrale bureau-aansturing van alle secties is juist dat straks alles wél geolied gaat verlopen.
  En niet-Amsterdammers. Groot gelijk, we zullen ook eens iets búiten de hoofdstad organiseren.
   
  Prijzen en beurzen van Stichting Verhalende Journalistiek

  Prijzen en beurzen van Stichting Verhalende Journalistiek

  6/03 - Wat waren de allerbeste journalistieke verhalen van 2016, op radio, TV, online en in dag- en weekbladen, in Nederland en in Vlaanderen? Afgelopen vrijdag presenteerde de Stichting Verhalende Journalistiek de beste tien van 2016. Een publieksjury koos daaruit het hoogtepunt van 2016. De allereerste winnaar van de publieksprijs gaat naar Schuldig.
  Een redactie van 16 Nederlandse en Vlaamse journalisten las, keek en beluisterde honderden journalistieke bijdragen en kozen er de tien uit die het beste gebruik maken van literaire stijlmiddelen om journalistiek te brengen dat het publiek bij de kladden grijpt. Vrienden van de Stichting Verhalende Journalistiek vormden vervolgens de publieksjury die uit de tien genomineerden een overall winnaar koos. 2016 gaat naar de makers van de tv-documentaireserie Schuldig, Ester Gould en Sarah Sylbing.
  Ook reikte de Stichting Verhalende Journalistiek twee narratieve beurzen uit. Mirke Kist en Huib de Zeeuw winnen beiden beurs van € 2500,- voor het doen van onderzoek voor een verhalend journalistiek project. Mirke Kist won de beurs voor gedrukte media. Huib de Zeeuw is de winnaar van de online beurs.
  Zeker voor freelance journalisten is het kostbaar om langere tijd voorwerk te doen voor een mooi verhalend project. Om toch het maken van dit soort verhalen te stimuleren, reikte de Stichting Verhalende Journalistiek twee beurzen uit: een voor gedrukte media en een voor online. De winnaars ontvingen een geldbedrag van € 2500,- om hun plan verder uit te werken. Daarnaast biedt de stichting begeleiding van een schrijfcoach bij het onderzoek- en schrijfproces.
   
  Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

  Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

  3/03 - In het NRC Handelsblad van 22 februari en in de Volkskrant van 23 februari staat het nieuws dat uitgevers een deal hebben gesloten met Bol.com en Kobo (e-readers) voor een onbeperkt streamingmodel voor boeken: Kobo Plus. Voor een tientje per maand krijgt de lezer een all-you-can-eat toegang tot het werk van duizenden schrijvers en vertalers. Uitgever Toine Donk van Das Mag merkte het al eerder op: bij de online boekhandel Bol.com verdwijnt bijna de helft van wat de klant betaalt in de zak van Bol: “Daarmee krijgen zij per verkocht exemplaar vijf keer meer dan de persoon die het schreef. Best raar.” Inderdaad: best raar. Maar niet alleen boekhandels als Bol vinden het kennelijk normaal dat de auteur er zo weinig aan verdient, ook sommige uitgevers. Patrick Swart, bestuursvoorzitter van WPG, van uitgeverij De Bezige Bij dus, beweert in De Volkskrant dat het nieuwe streamingmodel wel “even wennen” zal zijn voor auteurs, omdat er “op een andere manier” voor hun werk betaald zal gaan worden.
  Die “andere manier” betekent in veel gevallen: niet of veel te weinig. Sommige uitgevers hebben sommige schrijvers een specifiek aanbod gedaan hoe ook zij een graantje mee kunnen pikken van de nieuwe verdienmodellen, maar de meeste auteurs kregen dat niet. Die kregen een algemene rondzendbrief waarin vooral stond dat alles nog experimenteel was, lees: onbetaald. Of soms helemaal geen bericht van hun uitgever, zoals de auteurs van Overamstel, met wie Martijn Griffioen volgens NRC Handelsblad niet heeft overlegd: “Wij doen de exploitatie en onze auteurs vertrouwen daarop.” Het aantal auteurs dat een overeenkomst met hun uitgever over streaming heeft gesloten, is dus minimaal. En vertalers die net zo goed auteursrecht hebben op hun vertaling, vissen sowieso achter het net.
  Het komt erop neer, dat in navolging van de film- en muziekindustrie en de journalistiek nu de internetbedrijven en uitgevers gezamenlijk een manier gevonden hebben om geld te verdienen zonder de auteurs van hun producten proportioneel mee te laten verdienen. Immers, ook scenarioschrijvers, liedjesschrijvers en journalisten krijgen vaak niets voor hun werk dat door de producenten aan internetbedrijven wordt verkocht. Of zoals uitgever Mizzi van der Pluijm van AtlasContact zegt: “Ik betwijfel of auteurs hier genoeg aan verdienen. Ik denk van niet.” Zij lijkt, met Toine Donk, het belang van de auteurs voorop te stellen.
  Reken even mee: als er 100.000 mensen voor een tientje lid worden, dan is er 1 miljoen euro per maand te verdelen. Stel dat de helft van de leden daadwerkelijk iedere maand een boek online leest of downloadt. Mensen met een bibliotheekpas of een museumkaart gebruiken die immers ook niet iedere maand. Er verdwijnt in dat geval dus al 5 ton per maand in de zakken van Bol.com en Kobo. En dan zijn de reclame-inkomsten en de waarde van klantgegevens nog niet eens meegerekend. Alleen de auteurs van de boeken die werkelijk gelezen worden hebben recht op een percentage van de 5 ton die overblijft. Maar ook het gedeelte van de abonnementskosten die de lezer gaat betalen dat wél aan de uitgever wordt uitbetaald, wordt maar mondjesmaat doorgegeven aan de schrijvers van die 40.000 titels. Sommige auteurs krijgen gewoon niets, terwijl hun boek wel meedoet om zoveel mogelijk abonnees te werven. Auteurs krijgen dus gemiddeld bij de streamingdiensten fors minder dan bij de normale verkoop van hun boek.
  Met de Auteursbond, die 1.500 auteurs vertegenwoordigt, onder wie veel schrijvers en vertalers van titels die nu worden aangeboden op Kobo Plus, is ondanks toezeggingen daarover geen overleg gevoerd over individuele voorwaarden en vergoedingen voor dit grootschalige gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
  De Auteursbond vindt dat de auteurs en de uitgevers zich niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Het liefst willen we met LIRA en de uitgevers het gesprek aangaan over hoe de schrijvers en vertalers hun deel kunnen krijgen. Het nieuwe streamingmodel is geen verdienmodel voor de auteur, en ook nauwelijks voor de uitgever, maar vooral voor de internetboekhandel. De auteurs willen een grotere punt van de taart! Met LIRA gaan we, zo hebben we afgelopen week afgesproken, een gezamenlijke strategie ontwikkelen om dit te bereiken.
  Maria Vlaar, voorzitter Auteursbond
  www.auteursbond.nl